S:1

Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşüldüğü meclis aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Divân-ı Hümâyun " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hangi cümlede yazı hatası vardır? Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir? Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait olamaz? Aşağıdaki bayramlardan hangisi Müslümanlara ait dini bayramdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? Alak suresi hangi ayetle başlamaktadır? Ardışık üç sayının toplamı 9 dur. Üçüncü sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi birleşik addır? Dağlara yağan karın endüstri bakımından büyük değeri vardır. Enerji sağlamak, tarlaları sulamak gibi işlerde kullanılır. Bundan başka kar, yeryüzünü örttüğü zaman bitkileri şiddetli soğuktan korur, ilkbaharda kuvvetle gelişmelerini sağlar.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur? Lisa :Its too hard to be a - - - -.Kevin: Why do you think so?Lisa : Sometimes, Im tired or in a bad mood. How can it be possible to make people laugh when you feel bad?Kevin: You are absolutely right. Kilogramı 4,75 lira olan biberden ve kilogramı 5,45 lira olan domatesden birer kilogram alan bir kişi satıcıya kaç lira öder? Ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığ ıyerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? Okulumuzda hangi gün bayrak töreni yapılmaz? Paraya ihtiyacı olan bir işçiye günlük ücretini verip bir kuyuyu açtırabilirsiniz. Bu işi gayreti ölçüsünde yapar. Bir müddet sonra aynı işçiye yine günlük ücretini vererek kuyuyu doldurmasını söylerseniz onu da yapar.Aynı adamdan kuyuyu tekrar açmasını isteyecek olursanız biraz canının sıkıldığını fark edersiniz. Ne çare ki para almak için bu işe katlanacaktır. Fakat kuyuyu açtıktan sonra tekrar doldurmasını söylerseniz o muhtaç adam bütün ihtiyacına rağmen bu işi bırakır. Karnını doyurmak, çoluk çocuğunu geçindirmek pahasına da olsa bu amaçsız işe devam etmeyecektir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi edebîbir metni öğretici metinden farklı kılan bir özelliktir? Yahudiliğin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi İmanın şartlarından birisi değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Sivas kongresinin önemli sonuçlarından biri de Amasya görüşmelerinin yapılmasını sağlamasıdır. Amasya görüşmelerinde Temsil Heyeti ile İstanbul Hükümeti arasında anlaşmaya varılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi vardır? Elektrik enerjisi iletimi sırasında maddelerin elektrik enerjisinin üzerlerinden geçişine karşı göster- dikleri etkiye - - - - denir.Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Demokratik bir ortamda sorunlar nasıl çözülür? Uykunun öğrenmeye yaptığı etkiyi araştıran bir psikolog araştırma denencesini kurarken iki grup oluşturmuştur.Bu deneyde araştırmacının iki grup oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki basamaklı en küçük sayının 4 katı kaçtır? • Kopernik• Johannes Kepler• Galileo GalileiYukarıda verilenler hangi bilim alanındaki çalışmalarıyla ün yapmış bilim adamlarıdır? Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir ? Aşağıdakilerden hangisi süreli yayın değildir? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki deyimler taşıdıkları anlama göre gruplandırıldığında hangisi dışarda kalır? Bir edebiyat ve sanat eserini çeşitli yönleriyle inceleyip açıklamak ve değerlendirmek amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir. Bu tür yazılara eskiden tenkit ve bu alanda sürekli eser veren yazarlara da münekkit denirdi.Bu parçada dil hangi işleviyle kullanılmıştır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre Kurul, hazırlayacağı genel raporu, söz konusu kurum ve kuruluşların raporları ile birlikte her yıl hangi ayın sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderir? Aşağıdakilerden hangisi katımaddelerin ortak özelliği değildir? a Belirli bir hacimleri vardır. b Belirli bir kütleleri vardır. c Sıkıştınlamazlar. d Serttirler. Mikroplara karşı vücudu koruyan kan hücrelerine.............denir. Kanın temizlenmesi.......... kan dolaşımı ile sağlanır.Yukarıdaki yazılan ifadede boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak görevi aşağıdakilerden hangisinindir? I am going to visit my grandparents - - - - . Güneş ‘in Dünya ‘ya olan mesafesi 1496.108km dir. Bu mesafenin bilimsel gösterimi hangisidir? Anadolu türk siyasi birliğinin bozulmasına sebep olan savaş hangisidir? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak Ben aşkımla bahar getirdim sanaTozlu yollarından geçtiğim uzakİklimden şarkılar getirdim sanaBu dörtlüğün altı çizili dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir