S:1

Atabetül Hakayık adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Atabetül Hakayık adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? sorunun cevabı "Edip Ahmet Yükneki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Tanesi 11 lira olan kalemlerden 4 tane aldım. Satıcıya 50 lira verdim. Kaç lira para üstü alırım? Aşağıdakilerden hangisi bir ‘‘düşünce yazısıdır? Aşağıdakilerden hangisi mat görünüşlüdür? 5 saat 15 dakika kaç dakikadır? Ülkemizde vali ataması işini, aşağıdaki bakanlıklardan hangisi yapar? Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 1408 sayısından başlayarak (1408 dahil) yüzer ritmik sayarken 4. saymada hangi sayı söylenir? Hz. Muhammed ASM ‘a çok övülen anlamına gelen Muhammed ismini kim verdi? ‟Onu bunu anlamam, bu ödev akşama kadar bitecek! cümlesinde hangi sözcük bir adı işaret etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnek olarak verilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Su dalgaları ile ilgili;I. Su dalgaları derin ortamda sığ ortama göre daha hızlı ilerler.II. Su dalgalarının dalga boyu derin ortamda sığ ortama göre daha büyüktür.III. Su dalgalarının frekansı dalga kaynağının frekansına bağlı değildir.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere virgül (,) konulamaz? Çorum ili, Karadeniz Bölgesi`nin Orta Karadeniz Bölümü'nde yer alan bir ildir. Çorum, leblebisi ile tanınır. İlde toprak ve makine endüstrisi oldukça gelişmiştir. Şehrin bir bölümü Karadeniz Bölgesi`nde bir bölümü ise İç Anadolu`dadır. Çevresinin gelişmiş şehirlerindendir. Toplam 13 ilçesi bulunmaktadır ve en büyük ilçesi Sungurlu'dur. Osmancık ilçesinde pirinç üretimi üst seviyededir. Bu paragrafta hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Mustafa Kemal, babasının isteği üzerine hangi okulda öğrenimine devam etmiştir? XX. yüzyıl başlarında Çarlık Rusyanın yerine kurulan ve İtilaf Devletleri ile anlaşamayan Sovyet Rusya, Milli Mücadele döneminde TBMMyi desteklemiş; iki devlet arasında Moskova Antlaşması imzalanmıştır. Moskova Antlaşmasının aşağıdaki mad­delerinden hangisi Sovyet Rusyanın ye­ni Türk devletinin ekonomik bağımsızlı­ğını da tanıdığının bir göstergesidir? saygılar sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İyonların başkenti neresidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Başvuru sahibi tüzel kişi ise;aşağıdakilerden hangisi gerekir?I - Tüzel kişinin unvanı ve adresi,II -Yetkili kişinin imzası,III -Yetki belgesi, Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Aşağıdaki hangi cümlenin sonunda soru işaretinin kullanılması doğru değildir? Bir okulda 36 sınıf vardır. Her sınıfta 25 öğrenci vardır.Okuldaki öğrencilerin 396sı erkektir. Buna göre okulda kaç kız öğrenci vardır? I. CanikII. ErciyesIII. AğrıIV. IlgazYukarıda verilen dağlardan hangilerinin oluşumunda volkanik faaliyetler etkili olmuştur? I am very happy to hear that my cousin Lena, is getting married to her lover Rob, next summer so - - - - . Planlamanın işletmeye sağlayacağı faydalar düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi uygun bir açıklama değildir? He is hiding - - - - the door. Doğu ile kuzey arasında kalan yön hangisidir? Her yıl nisan ayında düzenlenen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri aşağıda verilen kişilerden hangisinin adına düzenlenmektedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi dört hecelidir? 7 m uzunluğundaki bir hortumun önce 2 m 10 cmsi sonra da 230 cmsi kesiliyor. Kalan hortumun uzunluğu kaç cmdir? Adana ve Antalyanın, Trabzon dan daha sıcak olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki vardır? Toplumdaki bir sıkıntıyı görüp de buna çare bulamayan aydın, dipsiz karanlıklara bağıran çocuk gibidir. Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam hangisinde vardır? 1. Akşam, yemeğe size geleceğiz. ------ Kişi zamiri2. Kâğıtları yere değil, şuraya atın. ----- Belgisiz zamir3. Bu saatte arayan kimmiş? ------- Soru zamiri4. O kalem benim, ötekini alabilirsin. -----İşaret zamiriNumaralanmış cümlelerin hangisinde, karşısında verilen zamir türünün örneği yoktur? Hz. Muhammedin (sav.) söz, fiil ve davranışlarında yerellik denildiği zaman; onun kendi dönemine ait bölgesel, kültürel ve ekonomik özellikler anlaşılmaktadır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde sünnetin yerel boyutu ön plana çıkmaktadır? K tam sayısının mutlak değeri 3ten küçük olduğuna göre Knın alabileceği kaç farklı değer vardır? aile toplumsallaşma ,nüfusu yenileme, kültürü aktarma ,biyolojik ,ekonomik ,psikolojik ihtiyaçları karşılamak gibi fonksiyonları sahiptir. bu parçadan hareketle aile ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Dünya edebiyatında deneme türünün ilk örneklerini veren - - - -olmuştur. Büyük bir kültür birikimine sahip olan yazar, çeşitli konu-larda görüşlerini anlatmış, bunu yaparken kendisini, dolayısıyla insanı anlatmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir