S:1

İmam-ı Azam lakabı ile bilinen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

İmam-ı Azam lakabı ile bilinen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Numan bin Sabit " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdaki savaşlardan hangisi gazve olarak isimlendirilemez? Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir? I. Temel (esansiyel) yağ asidiII. GlikozIII. GlikojenIV. YağYukarıda verilenlerden hangileri hayvan hücreleri tarafından sentezlenebilir? Toprağın bilinçsizce gübrelenmesi ve gereğinden fazla sulanmasının etkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Türkiyenin doğusunda sanayi tesislerinin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır? Türkiyeyi gösteren fiziki haritaya bakıldığında batıdandoğuya doğru gidildikçe genel olarak haritanın rengininyeşilden kahverengiye doğru değiştiği görülmektedir.Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? I am sorry, I - - - - hear the phone. I - - - - in the garden. Aşağıdaki şifrelerden hangisi kırılması zor olur? Namaz dinin direğidir."Bu hadiste namazın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Ece, annesini doktora götürmek ister. Hastane randevusunu internet üzerinden alır. Böylelikle ne randevu için çarşıya iner, ne de dolmuş parası verir.Metindeki internet üzerinden alınan randevu BİT ‘in kullanım alanlarından hangisine girmektedir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin aile ekonomisine olumsuz etkilerindendir? Demirkazık Dağı hangi ilimizdedir? Bir kırtasiyeci bir günde on kitabın dokuzunu satmışsa geriye kalan kitabı ingilizce olarak aşağıdakilerden hangisiyle ifade ederiz? Okul ve çevresini temiz tutmak için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? Aşağıdakilerden hangisi dinî tasavvufi Türk edebiyatı için söylenemez? İlkbahar veya yaz mevsiminde geceleri ha- vanın soğumasıyla su buharının; sabahları cisimlerin üzerinde, bitkilerin yapraklarında su damlacıkları hâlinde yoğuşmasına ne ad verilir? Şeytan kelimesi batı dillerinde hangi kavramla ifade edilmiştir?A) GodB) SatanC) SihirD) Şaman Yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak olan doğal kaynaklarımızı .............................kullanmalıyız.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yararlarından değildir? Aşağıdaki özelliklerden hangisi karışımları ayırmak için kullanılmaz? Her doğruyu söylemek gerekmez fakat her söylediğin doğru olsun. cümlesinde noktalı virgül (;) hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesinin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çatı bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdiki aklım olsaydı, fırsatları iyi değerlendirirdim. cümlesinde, aşağıdaki duygulardan daha çok hangisi belirtilmektedir? Ercan mavi gözlü sarı saçlı bir çocuktu cümlesinde Ercanın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? Etkili iletişimde başarılı olmada öne çıkan iki bireysel beceri ........... ve .......... dir? Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.Mete Hanın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hayvanların yaşamının sadece belirli bir döneminde gerçekleşen ve geri dönüşü olmayan öğrenme çeşididir? Minik tavşan yiyecek bulmak için iki saat koştu. Cümlesinde kaç tane sıfat vardır? Aşağıdakilerden hangisi karayollarında bulunan levha mesajlarından değildir? (I) Okumaya fırsat bulamadığımız için yaz tatiline çıkarken bavula ilk atılan, geçen sezonun liste başı kitapları başımızın üstündedir. (II) Ancak onları şimdilik ayrı bir yerde tutalım. (III) Çünkü asıl olarak tüm zamanların yaz kokulu kitaplarıyla bir yolculuğa çıkıyoruz. (IV) Başlangıç noktamız ise Murathan Munganın Yaz Geçer adlı şiir kitabı... (V) Kitap baştan sona bir yaz mevsimi gibi geçer ve Yaz Bitti şiiriyle de biter.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerek- çesidir? Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılardır. Gazetelerde yayımlanan bu tür yazılara köşe yazısı da denmektedir. Gazete ve dergilerin yaygınlaşması bu türün gelişmesini sağlamıştır. Ahmet Rasim, Refik Halit Karay gibi isimler bu türün ünlü yazarlarıdır.Bu parçada sözü edilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu kavşamış evceğizler, sanki bir sıraya gelmiş uyuyorlar. Yerde, duvar üstünde sönük bakışlarla ağır ağır gezinen, tüyleri seyrelmiş, derisi karnına yapışmış birkaç aç kedi, sokağın hareketsizliğini canlandırıyor. Cumbaların birine asılmış küçük kafeste bir saka kuşu var.Bu parçada ağır basan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir? Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? Tarihte Mezhep Savaşları olarak da anılan savaşlar aşağıdakilerden hangisidir? Güneş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisiyanlıştır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre performans göstergeleri kim veya kimler tarafından belirlenir? Okula Nazan Salih ve Elif gelmedi. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konulmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir