S:1

Hz. Peygamberin Medineye öğretmen olarak gönderdiği ve İslamın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. Peygamberin Medineye öğretmen olarak gönderdiği ve İslamın ilk öğretmeni unvanına sahip olan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Musab bin Umeyr " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi konuğa verilen önemlerden biri değildir? Körkle kövşek tokılıg Güzel, nazik yapılıİnimiz erding küvez a Küçüğümüzdün, ey yiğit!Ögke kangka sevitmiş Anaya babaya sevdirmiş[İnimiz] erding kadaş a Küçüğümüzdün ey kardeş!Neçükin yana birgerü Ne için, hep beraber,Birlekiye ünüp üçegü Birlikte büyümüşken üçümüz Negülüg titding özüngin Ne diye feda ettin kendiniBizni birle barmadıng Bizim ile varmadın?Günümüz Türkçesiyle birlikte verilen bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir? Çokgeni oluşturan doğru parçalarına ........................ denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? yediklerimizi sindirmemizi sağlar. Vücudumuza kan pompalar.Yukarıda iki tane organımızın özelliği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisinde bu orgalar vardır? Hangi fiil olumludur? Ses nasıl yayılır? Hz. Muhammed hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar günlük hayatta karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran, sünnet ve akıl çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili mesleklerden biri değildir? Bazı aileler çocuklarını konuşturmaz ve dinlemez- ler. Onları Sen büyüklerin lafına karışma! der, sustururlar. Oysa çocukların serbestçe konuşma- larına fırsat verilmelidir. Çocuklar düşündüklerini ve duyduklarını olduğu gibi ifade etmeye özendi- rilmelidir. Çocuklarımızı düşüncelerini hiç çekin- meden söylemeye ve inandıklarını savunmaya yönlendirmeliyiz. Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki maddelerden hangisi suya atılınca kolaylıkla çözünür ? Aşağıda verilen karasal biyomlar içerisinde biyoçe-şitliliği en zengin olanı hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen sözcüklerden hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır? Aşağıdakilerden hangisi ‘kıyamet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir? Kuran-ı Kerimde ayetlerden meydana gelen ve belli konuları işleyen bölümlere ne ad verilir? İki kardeşin yaşları toplamı 48dir. Büyük kardeşin yaşı , küçük kardeşin yaşının 2 katından 3 fazladır. Büyük kardeş kaç yaşındadır? 356 sayısının onlar basamağı 3 artırılırsa sayı ne kadar artar? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, son kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır? Bir çıkarma işleminde eksilen 7806, fark ise 2157dir. Bu çıkarma işleminde çıkan kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi resmi kimlik belgesi değildir? Yangısal tepki (iltihaplanma) sırasında,I. İltihaplı bölgede damar geçirgenliği azalır.II. İltihaplı bölgede kan akış hızı artar.II. Akyuvarlar yaralı dokudaki hastalık yapıcı faktörleri yok eder.olaylarından hangileri görülür? Yöneticilerin sorumlulukları ve yetki devri ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Namazın aşağıdaki şartlarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Balkan savaşları devam ederken bağımsızlığını kazanan devlet hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Sivas Kongresinde, Anadolu ve Trakyada daha önce kurulmuş olan çeşitli cemiyetler; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla tek çatı altındatoplanmışlardır.Bu kuruluşların tek çatı altında toplanmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Hava olaylarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez? I spent my holiday in İstanbul - - - - I met famous designers. Bilgisayarda resim yapmak için kullanılan program hangisidir? Milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? There is enough bread at home. You - - - - buy any for dinner. Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir? 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kakunlar gereğince tedavisi sağlanan kişilerin kullanması gereken ilaç ve gereçlerin, ilgililer tarafından eczanelerden alınması hâlinde, idarelerle eczaneler arasında yapılacak anlaşmalar aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek esas ve usullere göre yapılır? Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını, senin hürmetli evinin yanında, ekinsiz bir vadide yerleştirdim –namazlarını Kâbenin yanında dosdoğru kılsınlar diye- Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mümin olanların gönüllerini onlara meylettir ve onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kıymetini bilip şükretsinler. (İbrahim suresi, 37.ayet)Yukarıda Hz. İbrahimin duası yer almaktadır. Hz. İbrahim bu duayı ne zaman yapmıştır? Osmanlı Devletinde adalet, eğitim ve din işleriyle uğraşan sınıfa verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Marketten aldığımız bir meyve suyu kutusunun üzerinde, aşağıdaki bilgilerden hangisinin bilinmemesi en önemli problemdir? Aşağıdakilerin hangisi anonim halk edebiyatının özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi bulunmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir