S:1

Aşağıdakilerden hangisi Allahın zâti sıfatlarından biridir?

Aşağıdakilerden hangisi Allahın zâti sıfatlarından biridir? sorunun cevabı "Kıdem" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Ermenilerle yaptığımız anlaşmadır? Yurtta barış, dünyada barış. sözü Atatürkün hangi özelliğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin kız çocuklarından biri değildir? Aşağıddaki cümlelerin hangisinde -ki ilgi zamiri olarak kullanılmıştır? { Bir otöbüste 7 yolcu vardı. Durakta 1 yolcu indi, 4 yolcu bindi. Otöbüste kaç yolcu olur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır değildir? Alparslan, Anadoluyu fethetmekle görevlendirdiği Türkmen beylerine, ele geçirdikleri yerleri yurt olarak verdi. Bu beyliklerden çoğunluğu Alparslanın ordusunda görev almış Türkmen beylerince kuruldu. İlk dönem Anadolu Türk Beylikleri olarak adlandırılan bu beylikler Büyük Selçuklu Devletine bağlıydılar. Aşağıdaki beyliklerden hangisi açıklamada sözü edilen İlk Dönem Anadolu Türk Beyliklerinden biri değildir? Endülüs halkı, ülkede huzur ve güven ortamını sağlamasından dolayı hangi hükümdarının iktidar günlerine Eyyamül-Arus (Düğün Günleri) adını vermişlerdir? I-MemurII-Sözleşmeli personelIII-Geçici personelIV-İşçi657 Sayılı Devlet Memurları Kanunuda sayılan istihdam şekilleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğer ikisinden farklıdır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Beyaz sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki dizelerden hangisi anlamca olumludur? Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor... (Nisa suresi, 58.ayet)Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yolculuklarda emniyet kemeri takmanın yararını belirtmektedir? I.Aslan, kaplumbağa evcil hayvanlardır.II.Hayvanların gücünden yararlanırız.III.Hayvanların derisinden yararlanırız.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Bugün kullandığımız anayasa kaç yılında yapılmıştır? Aa BB Ee Rr HH genotipli bir bireyden aBErH genotipli gamet oluşma olasılığı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslamın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulundukları toplumda barış ve kardeşliğin yerleşmesine çalışmışlardır.Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez? Çocuğun tüm arzularının yerine getirilmesi, onda her istediği şeyi yapabileceği, elde edebileceği kanısının oluşmasına yol açar. Tam tersi, isteklerinin çok sınırlandırılması, hiç yerine getirilmemesi de onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. ----Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? İlk kimlik kartı kaç yılında kullanılmaya başlanmıştır? 7 ton buğdayın 3950 kilogramı satılmıştır. Geriye kaç kg buğday kalmıştır? Mehmet ile Ali topaç çevirme oyunu oynuyorlardı. Topaç için hareketi aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 1. Elma → ağaç2. Çilek → tarla 3. Erik → tarlaMeyveler ve yetiştiği yer eşleş­tirmelerinden hangileri doğru­dur? 1. Kul hüvallahu ehad2. Lem yelid velem yuled3. Allahussamed4. Ve lem yekün lehu5. Küfüven ehadİhlas suresi ayetlerinin doğru sıralanışını dikkatealdığımızda, yukarıda numaralandırılmış ayetlerdenhangi ikisinin yer değiştirmesi gerekir? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir? Evin en küçük kızı, iki gündür balkon masasında duran kitapları içeriye götürdü.Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Takım – güvercin – düşünce sözcükleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? • Akıllı olmak•Ergenlik çağına girmiş olmak•Zengin olmakBir Müslüman aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapabilmesi için bu şartların tamamını taşı- mak zorundadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanın zorluk ve sıkıntılara karşı sabırlı olmasını sağlamada diğerlerinden daha çok etkilidir? Kuran-ı Kerimin bir ayetinin veya suresinin benzerinin ortaya konulamaması Kuranın hangi özelliğinin sonucudur?A) İnsanları inanç konusunda aydınlatmasınınB) Mushaf olmasınınC) Mucize olmasınınD) Ayet ayet inmesinin Hümanizm, bilim ve sanatta - - - - esas alan bir düşünce akımıdır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi tragedyalarıyla ün yapmış sanatçılardan biridir? Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve ................. oluşur. ​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? 160 TL 2 tane 20 TLden kaç TL fazladır? Hangi fiil olumludur? İki armudu da o yedi. Cümlesindeki ön ad varlığı hangi yönden nitelemektedir? Devlet birimleri genel olarak yasama, yürütme ve yargıdan oluşur. Her birimin ayrı, bağımsız gücü ve sorumluluk alanlarının olmasına ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir