S:1

Osmanlı Devletinin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devletinin ilk resmî tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı " Naima Efendi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Allahın bize vermiş olduğu nimetler karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Kare şeklideki bir arsanın çevresi 60 metredir. Arsanın alanı kaç alanı m²dir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlaline örnektir? 27cC de sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar gazın basıncı 0, 2 atmdir.Bu gazın sıcaklığı kaç °Cye çıkarılırsa basıncı 0, 4 atm olur? Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatımanın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasana verdi Bunun üzerine Babacığım Hasanı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir? I – Sert cisimlerle, ucu sivri eşyalarla karıştırmamalıyız. II – Soğuk havalarda dışarı çıkarken korumalıyız.III – Yüksek sesli ortamlarda bulunmamalıyız. Yukarıda verilenler hangi duyu organımızın sağlığını korumakla ilgilidir? Millî Mücadele Döneminde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir. diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez? Türkiyenin iklimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Yüklü bir elektroskoba iletken bir çubuk dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyor.Buna göre başlangıçta çubuğun yükü ile ilgili,I. Nötrdür.II. Elektroskop ile aynı işaretlidir.III. Elektroskop ile zıt işaretlidir.yargılarından hangileri doğru olabilir? Hangi cümlede eş anlamlı sözcük vardır? Huşu ile namaz kılmak ifadesinden ne anlıyorsunuz? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre aday memur yetiştirme biçimlerinden değildir? Apple firması tarafından üretilen bilgisayarda kullanılan işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir ? Bilimsel kuramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Gün; şehrin, kayaların, bozkırın üstüne; uçsuz bucaksız ve çıplak ovalara kızıl kıyamet doğu- yor. Güneş, dağın doruğunda titiz ve nazik bir şekilde başlıyor işe; sihirli bir fırça gibi yukarıdan aşağıya iniyor, karanlığı sile sile gidiyor eteklere doğru. Tepeye ışıl ışıl yanan bir ger- danlık gibi sarılı kent, aydınlandıkça yaşlanıyor. Bakımlı ve görkemli manastırları, dar sokakları, kat kat yerleşimi, Nuh Nebiden kalma kalesive eski taş evlerini ortaya çıkarıyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İşletmenin niteliğine uygun personel seçimi için aşağıda verilenlerden öncelikli olarak hangisinin yapılması gerekir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru amirinden aldığı emri,Anayasa,kanun,tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse,aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi TBMMnin açılmasının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (...) kullanılması yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insan gücünün özellikleri arasında yer almaz? • Tasavvufi sohbetlerin yapıldığı yerdir.• Aynı zamanda ilim, eğitim ve kültür evidir.• Gerektiğinde aşevi ve misafirhane hizmeti de vermektedir.Bu bilgiler Alevilik - Bektaşiliğe göre aşağıdaki mekânlardan hangisiyle ilgilidir? Üç basamaklı en büyük doğal sayının 15 fazlası ile dört basamaklı en küçük doğal sayının 84 eksiğinin toplamı hangisidir? Kronik akciğer hastalığının ileri dönemlerinde; morarma, aşırı yorgunluk, güçsüzlük, kalp yetersizliği ve kalpte ritim bozuklukları görülebilir.Buna göre, kronik akciğer hastalarında görülen yukarıdaki rahatsızlıklar hangisinin yetersizliğine bağlı olarak gelişir? Üç buçuk litre kolonyayı çeyrek litrelik şişelere doldurmak istiyoruz. Kaç şişe gerekir? Türkiyenin 2023 turizm stratejisinde, turizm değerlerinin korunması ve turizmin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu amaca uygun olmaz? insana yaşama gücü ve isteği vermek. Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Tedbir kuldan, takdir Allahtandır.Yukarıdaki atasözü hangi kavram ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisinin tamamı tekil adlardan oluşmuştur? Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek Bir sıkıntın mı var? dedi. Çocuk Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum. dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cümle düzeyinde anlamın oluşumu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül doğru kullanılmamıştır? Tanzimat Fermanı 1839da ilan edilmesine karşın Tanzimat Dönemi edebiyatı 1860ta ilk özel gazetenin çıkmasıyla başlamış kabul edilir. Tanzimat Dönemi Edebiyatının adını aldığı Tanzimat Fermanı ile başlamaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bir kitaplıkta 18 raf vardır ve rafta 67 kitap vardır. Bu kitaplıkta kaç kitap vardır? Yeryüzünün herhangi bir yerinde görülen kısa süreli hava olaylarına.......... uzun süreli hava olaylarına ise .................denir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir.Örnek: Kadeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir? 24 x (10 + 7) İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Kuran-ı Kerimin indirilişi kaç yıl sürmüştür? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammede dürüst ve güvenilir olmasından dolayı verilen bir isimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir