S:1

Yunanistana bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Yunanistana bağımsızlık verilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Edirne Antlaşması " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Kalemini ( ) defterini ( ) silgini ve boyalarını çantan koydun mu ( )Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? 8-12-16-A-24-26 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? Orhun Yazıtları, Türkiyede ilk kez Arap harfleriyle - - - - tarafından yayımlanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? "Resmî yazılarda ... yazıyı gönderen birimde ve/veya kurumun genel evrak biriminde aldığı numaradır." Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya yaptığı olumlu etkilerdendir? Günde kaç öğün yemek yenmelidir? Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğinin Eğitimle ilgili genel ilkelerinde adaylık eğitimlerinin birbirini takip eden bir sıra içinde ve öğretim seviyeleri dikkate alınarak düzenlenip yürütülmesi belirtilmektedir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi adaylık eğitimi ile ilgili doğru bir sıralamadır? I. Dedem bu köye en son 35 yıl önce kar yağdığını söyledi.II. Yaşadığımız yerde yaz ile kış mevsimleri arasında sıcaklık çok fazla değildir.III. Geçen ay hava bu aya oranla daha soğuktu.Yukarıdaki ifadelerden hangileri bir yerin iklim özelliği hakkında bilgi vermektedir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatımı nesnel bir nitelik taşımaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? 11 : 0,5 = ? Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? " Kapının kolu kırılmış" cümlesindeki altı çizili olan isim tamlaması hangi tür isim tamlamasıdır? Danıştay ve İdari Yargı ne zaman kutlanır? Mustafa Kemalin eğitim aldığı okullar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Olayların birden fazla nedeninin ve sonucunun olması, kişileri farklı şekillerde etkilemesi .......................... kavramı ile ifade edilir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız(.....) Sultan Alparslan ve veziri Nizamülmülk ün gayretleriyle külliye şeklinde inşa edilen Bağdat Nizamiye Medresesi İslam tarihindeki ilk üniversitelerdendir.(.....) Avrupalılar Arapça eserleri çevirerek İslam dünyasındaki bilimsel birikimi (.....) Avrupaya aktarmıştır, bu durum Avrupada reformun doğmasında etkili olmuştur.(.....) Galileo, Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu söylediği için kilise tarafından Engizisyon Mahkemesinde yargılanarak fikrini değiştirmeye zorlanmış ve ev hapsiyle cezalandırılmıştır.(.....) Deney ve gözlem yoluyla ulaşılan ve ispatlanabilen bilgiler skolastik düşüncenin temelini oluşturur.(.....) Mustafa Kemal Atatürk; ''Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.'' sözüyle düşünce ve kanaat özgürlüğüne verdiği önemi belirtmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi kırsal alanlardan kentlere doğru yapılan göçlerin nedenleri arasında gösterilemez? Have you - - - - visited Topkapı Palace in İstanbul? -24 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Selin, gözleri bağlı olarak maddeleri kokluyor. Hangi maddeyi kokusundan tanıyamaz? Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi ülkeden ülkeye değişmez? Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisi, mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır ? Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi olan Yaşar Kemalin, "Bozkırın Tezenesi" olarak adlandırdığı Türk halk ozanı kimdir? Kahramanları çoğunlukla hayvanlardan ve bitkilerden seçilen ve sonunda mutlaka bir ders veren manzum metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritalar ile ve büyük ölçekli haritaların ortak özelliğidir? • Ses dalgaları ile çalışır.• Vücudun belirli bölgelerinin bir tür haritasını çıkarır.• Radyasyon içermediği için insan sağlığına zara- rı yoktur.Yukarıda özellikleri verilen hastalıkların tanı ve teşhisinde kolaylık sağlayan tıbbi cihaz hangi- sidir? Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ölçü (miktar) zarfıdır? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ceren : You should study harder. You can do it.Kaan : Do you mean Im not a good student?Ceren : No, of course not. I mean youre............................. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allahın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. (Ahzâb suresi, 40. ayet) Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır? Işığı geçirmeyen maddelere opak madde denir.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi opak maddedir? Osmanlı devleti ile Rusya arasında imzalanan Brest- Litowsk antlaşması ile aşağıdaki cephelerden hangisi kapanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir testte bulunması gereken özelliklerden değildir? I. 22 + XII. 22 + YIII. 22 + XXIV. 22 + 0Verilen gametlerden hangilerinin döllenmesiyle Tripl – X sendromu ortaya çıkar? Gediz ve Menderes Vadileri arasında kalan bölgede yaşamış, başkenti Sardes (Sard) olan ...................., krallıkla yönetilirdi.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir? I. savaş – harpII. ters – düz III. millet – ulus IV. doğru – eğriYukarıdaki kelime çiftlerinden hangilerinde eş anlam ilişkisi vardır? Kenar uzunlukları 10-14-9 olan üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir