S:1

Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devletinde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ermeniler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hz. Muhammedin doğduğu toplumda çocukları sütanneye verme geleneği vardı. Hz. Muhammedin sütannesinin adı nedir? Ali, Onur kadar iyi saz çalamaz. Cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.? Milli Mücadelede Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimleri oluşturan bilim dallarından değildir? "öğretmenimiz - kontrol - yoklama - etti - ödevimizi"Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturduğumuzda hangi sözcüğü kullanmayız? (3,5,7) rakamlarıyla yazılabilecek en küçük üç basamaklı tek sayı hangisidir? Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yeraltı kaynaklarının varlığı ve işletilmesi nüfus yoğunluğunu artırmıştır? Ramazan, bir sayıyı 8 e böldüğünde 10 buluyor. Ramazan, aynı sayıyı 4 e bölünce hangi sayıyı elde eder? İslamın temel esaslarından biri namaz kılmaktır. Namaz, günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce farz olan bir ibadettir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi farz olan bir namaz değildir? Mustafa Kemal Atatürkün sanat, siyaset, ekonomi,hukuk,eğitim,dil,tarih konularıyla ilgilenmesi onun hangi kişilik özelliğini gösterir? Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.Adam tekrar söze başlamış:-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım! Yukarıdaki metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde anlatılmaz. " Bilgi - yıllar - Çanakkale" kelimeleri yapı bakımından türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yurdumuzun güney ve batı kıyılarında etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gerekenkontrollerdendir? 75 m uzunluğundaki kablo biri diğerinden 15 m uzun olacak şekilde ikiye bölünüyor. Uzun olan parça kaç m dir? 1. Bunun sebebini öğrenmek için kümese girdim.2. Kümesin kapısını açıp onları dışarı bıraktım.3. Ama ortada gözle görülebilir bir şey yoktu.4. Kümesteki hindilere yem vermek için bahçeyeindim.5. Yalnız bir tanesinin topallaya topallaya çıktığınıgördüm.Numaralanmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Pazardan meyve seçerken hangisini yapmamız doğru değildir? Efe, yeni İngilizce kelimeler öğrenmek için evden çıkarken kapıya koyduğu kutudan bir kart çeker ve bu kart üzerindeki kelimeyle gün içerisinde karşılaştığı durumları ilişkilendirir. Kendine özgü bu yöntemle kelimeleri kalıcı bir şekilde öğrenir.Efenin kelime öğrenirken kendine özgü bir yöntem kullanması Gagneye göre hangi öğrenme ürünüyle ilişkilidir? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? İnternette öğrenmek istediklerimizi anahtar kelimeler kullanarak bulmamızı sağlayan internet sitelerine ne denir? 6dan başlayarak 7şer sayarsak 4. sırada hangi sayıyı söyleriz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? A: - - - - ?B: I am Italian. "Üzülerek notlarına baktı." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Pazar kelimesi hangi seçenekte farklı bir anlamda kullanılmıştır? Peygamberimizin bir Yahudi cenazesi götürülürken saygıdan ayağa kalkması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Türk - İslam sanatında ortaya çıkıp gelişen, silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine oturan konik veya piramidal bir külahtan oluşan mezar yapılarına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir? Kuran-ı Kerimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici davranışıdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkelerin gelişmişlik düzeylerini arttırmaz? Aşağıda verilen uzantı – dosya türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin yapılışı diğerlerinden farklıdır? Hz. Muhammedin vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir? I. Dünyanın oluşumundan itibaren hangi durumlardan geçtiğini tespit etmeII. Kayaçların hangi zamana ait olduğunu bilmeIII. Yaşamakta olan canlıların sayıları hakkında bilgi sahibi olmaBilim insanlarının yaptığı yukarıda numaralandırılmış çalışmalardan hangileri fosil bilimi çalışmalarından elde edilebilir? Buğday + buğday kabuğu karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir