S:1

Osmanlı Devleti'nde, 1718de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nde, 1718de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayan ve 1730da Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönem aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Lale Devri " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verlen cümlerlerin hangisinde özel isimlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Benim kocaman bir arabam var.cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangi kelimeyi yazabilirim? I.Tavşan kaplumbağadan hızlıdır.II. Kaplan bisikletten hızlıdır.III. Araba uçaktan hızlıdır.Varlıklar arasında hız karşılaştırması yapan öğrencilerden hangisi yanlış yorum yapmıştır? Hareket halindeki sağa dönen bir otomobil hangi hareketi yapar? "Okulda uymamız gereken kurallar nelerdir" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? 482)ı.Günümüzde edebiyat dergilerinde birbirinden özgün eserler yayımlanıyor.ıı.Ne var ki özgünlük peşinden koşulurken şiirin temel kuralları unutuluyor.ııı.Hem genç hem yaşlı şairler orjinalliğin peşinde koşuyor.ıv.Onların şiirlerini orjinal yapan şeyler her şeyden önce söyleyiş biçimindedir. yukarıdaki parçada numaralı cümlelerin hangisinde yergi söz konusudur? Gülhane Hatt-ı Hümâyunu olarak bilinen belge aşağıdakilerden hangisidir? Anlamı yeniden doğuş olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Millet Meclisinde ve millet karşısında ulus işlerinin serbestçe tartışılması ve iyi niyet sahibi kişilerin ve partilerin özel görüşlerini ortaya koyarak milletin yüksek menfaatlerini aramaları benim gençliğimden beri âşık ve taraftar olduğum bir sistemdir.Atatürkün bu sözünün;I. Tek parti iktidarının sürdürülmesiII. Mecliste muhalefetin oluşturulmasıIII. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesidurumlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? Mıknatıs Aşağıdaki Maddelerden hangisini çekmez ? Araç, gereç, giysi gibi öğeler kültürü oluşturan maddi öğelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü oluşturan maddi öğelere örnek olarak gösterilemez? Our house has been - - - - by the workers. Hangi deyim, çok pahalı, fiyatı çok yüksek anlamında kullanılan bir deyimdir. "p,t,a,k,r,m,a,s"Yukarıdaki harfleri kullanarak hangi sözcüğü oluşturamayız? Bir fabrika her gün 309 adet çatal ve 175 adet kaşık üretiyor. Bu fabrika 21 günde toplam kaç adet ürün üretir? Ehl-i Beyt ne demektir? Işık yılı ile ilgili,I. Birimi Joule'dur.II. Işığın uzay boşluğunda bir yılda aldığı yoldur.III. Uzaklık ölçüsü birimidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? Adaletsizliğin toplumu ve bireyleri nasıl etkileyebileceği konusunda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi farklı bir amaçta kullanılır ? Sürtünme kuvveti ile ilgili, I. Cismin hareketine zıt yöndedir.II. Cismi hızlandıran bir etkiye sahiptir.III. Yüzeyin cinsine göre değişir.ifadelelerinden hangileri doğrudur? Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine ne denir? +3, -18, -25, 0, -19 büyükten küçüğe doğru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Üniversite sınavına hazırlanan Aslı hafta da 700 soru çözmeyi planlıyor. 2 ay boyunca hiç aksatmadan planını uygulayan Aslı toplam kaç soru çözmüştür?(1ay 4 hafta) Tiyatroya giden 4 arkadaş 48 tl ye bilet almışlardır. Bilet fiyatları eşit olduğuna göre bir bilet kaç tl dir? Dünya yüzeyinin büyük kısmını ............ kaplamaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır? Umut masa üstündeki parçalanmış halde bulunan kâğıtlara üfleyerek, onları havalandırıyor. Buna göre, bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Temel elektron dizilişinde son orbitalin türü ve içerdiği elektron sayısı bilinen bir elementin;I. Yarı dolu orbital sayısıII. Periyodik tablodaki yeriIII. Bulunduğu blokniceliklerinden hangileri kesinlikle bulunabilir? Hangisi elektrik tasarrufu için gerekli değildir? AB8 sayısının en yakın onluğu 290 olduğuna göre, A+B kaçtır? İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbulun hangi özelliğinin etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının taşıması gereken özelliklerden değildir? Ben 6 yıl önce 14 yaşımdaydım. Ben 10 yıl sonra kaç yaşımda olurum? Ahiret hayatının bir aşaması olan Berzah ne demektir? Ali evinden çıktıktan sonra 300 metre kuzeye, 500 metre doğuya ve daha sonra 300 metre güneye doğru yürüyüp okuluna ulaşıyor.Buna göre Alinin yer değiştirmesi kaç metredir? Bir öğretmen, öğrencilerine uygulayacağı çoktan seçmeli testte öğrencilerin 100 sorudan 50sini seçerek cevaplayabileceğini ve puanlamayı 50 soru üzerinden yapacağını belirtmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri olamaz? Aşağıdaki kelimelerden hangisine -lık eki getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşmaz? Bir pastanede her gün 6 çeşit pasta üretil- mektedir. Bu pastaneden 3 çeşit pasta almak isteyen bir müşteri bu seçimi kaç farklı biçim- de yapabilir? • Besinler burada uzun süre bekletilir.• Proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlar.• Hem mekanik hem de kimyasal sindirim gerçekleştirir.Yukarıda bazı görevleri verilen organ hangisidir? Şöyle insanı meltem gibi saracak bir ismi olmalı so­kağımızın; mahallemizin adı, günlük güneşlik şarkılar fısıldamalı bizlere. Evimize gidinceye kadar tatlı bir rüzgâr, bir güzel koku, bir engin mânâ bizi sarmalı. Evimize girsek bile bir ışık süzülerek içeriye girmeli, odalarımızı bu engin güzelliklerle doldurmalıdır.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ''Bu saatte caddeler cıvıl cıvıl kaynıyor.'' Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir