S:1

Aşağıdakilerden hangisi Rusyanın Balkanlardaki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyasetidir?

Aşağıdakilerden hangisi Rusyanın Balkanlardaki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyasetidir? sorunun cevabı "Panslavizm " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Kuranda anlatılan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Mehmet; tüm çocukların okula gitmesi ve bu hakkının korunması devletin güvencesindedir. Bunun için devletimiz gereken yerlere okul yapar ve buralara öğretmenler gönderir.Mehmet bu anlattıklarıyla bireylerin temel haklarından hangisi üzerinde durmuştur? Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? Tarihi olaylarda sürekliliğin olması aşağıdakilerden hangisi ile bağlantılıdır? Aşağıdakilerden hangisinde İslam öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bilgi yanlışı vardır? Köylerde, kentlerde, dağ başlarında Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz Anamızın sütü gibi helal ve temiz Yeniden güzel Türkçemiz Yavuz Bülent BâkilerBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Kişinin her türlü fikri, emeği ile meydana getirdiği ürünler(kitap, albüm, film vs.) üzerinde sahip olduğu hukuki haklara ne denir? Havalimanı - uçakYukarıdaki eşleşmeye göre liman kelimesi hangi taşıt ile eşleşir? Hırsızlık yapan ve Nasıl olsa kimse beni görmüyor. diyen bir kişi, Allahın hangi sıfatını bilmiyor olabilir? • Almanyanın Versay Antlaşmasını yürürlükten kaldırmak istemesi,• İtalyanın I. Dünya Savaşında ulaşamadığıamaçlara ulaşmak arzusunda oluşu,• Japonyanın Uzak Doğuda sömürgelerinin sayısını çoğaltmak istemesigibi durumların, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? ÇEKMEK sözcüğü hangi cümlede bir yerden bir yere taşımak anlamında kullanılmıştır? Ha sözcüğü, hangi cümleye neredeyse anlamı katmıştır? Aşağıdakilerden hangisi rejenerasyonla eşeysiz üremeye örnektir? Küçüklüğünüzde severek diktiğiniz bir fidanı yıllar 1 sonra ağaç olarak görmek, hiç bıkmadan onunla ilgi- 2 3 lenmek ve toprağı kuruyunca onu sulamak büyük bir 4 güzellik.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı türde bir fiilimsidir? Ticarette takas usulünü kaldırarak ilk kez parayı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Devletin köydeki temsilcisi olan muhtar köy yönetiminin başıdır.Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevleri arasında değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık hangisidir? "Ormanda yabani ve evcil hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Genellikle aynı topraklarda yaşayan, birbirle- rine ortak değerlerle bağlı, bir arada yaşama iradesine sahip insan topluluğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? My sister - - - - her room up in ten minutes. Neşe Mah ( )Umut Sok ( )No ( )Verin adreste yay ayraç içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? Aşağıda verilen kıtalardan hangisinin doğal nüfus artış hızı diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir? Hangi kelimenin yazımı yanlıştır? Sokakta bir kedicik,Islak, aç, yorgun,Üşümüş ve minicik.Titrek ayaklarındaYaşamın sillesi var.Yukarıdaki dizelerde hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman, ibadetini sadece Allahın rızasını gözeterek yapar. Örneğin; yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğinde onları incitmeden ve mümkün olduğunca kendisinin verdiğini belli etmeden verir. Namaz kıldığında başkalarının görmesi için değil, sadece Allaha kulluk görevini yerine getirmek için ibadetini yapar.Bu parçada, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkide yaprağın görevi değildir? "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatının realist romanlarından biri değildir? Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur? Aşağıdakilerden hangisinin cadıyla ateşin kullanıldığı araçlar yerine teknoloji ürünü aydınlatma araçları kullanılmaya başlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasındaki ölçütlerden biri değildir? • İhtiyaç listesini hazırlamak• Gelir ve gider miktarını hazırlamak• Kaliteli ve fiyatı uygun ürünü almak• Alacağı ürünün reklamının güzel olmasına bakmakYukarıdaki ifadelerden kaç tanesi aile bütçesini düşünen bir ailenin yapacağı davranışlardandır? Aşağıdakilerden hangisi çekirdekte bulunanyapılardan biri değildir? Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için neye ihtiyaç duyarlar? Karadeniz, hamsinin yaşam alanıdır.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyanlıştır? Babam, annem ve amcamlar bizi evde bırakıp gezmeye gittiler. Biz ise dört kardeş, evde istediğimiz gibi oynayabileceğimiz için çok sevindik. Saklambaç, körebe, ve birdirbir oynadık. Minderlerin, yastıkların üstünde hoplamak hoşumuza gidiyordu. En çok da Güveni ebe yapıyorduk. Hepimiz çok yorulmuştuk. Mutfağa geçip ne varsa yedik. Leyla kestane pişirdi ve hepimize paylaştırdı. Enver, bir kestanesi çürük olduğu için onun yerine sağlamını istemişti. Bu yüzden Güvenle kavgaya tutuştular. Onları ayırıp Envere kestanemin birini verdim.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki yollardan hangisini kullanırsak kâğıdımızı iki veya daha fazla sütun halinde kullanabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi, araçtan kaynaklanan trafik kazası nedenidir? 2896+3178=?Yukarıda verilen toplama işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir