S:1

Haçova Muharebesinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır?

Haçova Muharebesinde Osmanlı Devleti aşağıdaki devletlerden hangisiyle savaşmıştır? sorunun cevabı "Avusturya" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Emre ödevini araştırırken internette tanıştığı bir kişi tarafından tehdit edildi bu durumunda ilk önce aşağıdakilerden hangisini yapmalı ? Toplamı en küçük olan işlem hangisidir? Kültür ve edebiyat dünyamızın önemli eserlerinden biridir Divanü Lugatit Türk. Tarihimizdeki ilk dil milliyetçilerinden biri olan Kaşgarlı Mahmut bu eseri hangi duygu dünyası ile kaleme aldı bilinmez ama eserin yazıldığı dönemin şartlarını düşündüğümüzde Kaşgarlının ne kadar büyük bir iş çıkardığını anlıyoruz. Onun yaşadığı dönemde bilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça olduğu hâlde Kaşgarlı, eserini Türkçe olarak hem de Araplara öğretme kaygısıyla yazmıştır. Tabii ki bu eser sayesinde İslamiyet öncesine dair önemli bilgiler ediniyoruz hatta elimizdeki tek yerli kaynak olarak bu eserden yararlanıyoruz. Ama ben bu eseri yazılış amacı ve yazılış şekliyle daha değerli gördüğümü söylemek isterim. Bu bakımdan millet olarak Kaşgarlıya minnettarız ve onu rahmetle yâd ediyoruz.Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün Çanakkale Savaşında düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmesi, onun daha çok hangi yönünü gösterir? Aşağıdaki sayıların hangisinde 7sayısının basamak değeri en büyüktür? 22 sayısının yarısının 5 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslüman olan çocuğun adıdır? Kuvvetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hangisi cümledir? Aşağıdakilerden hangisi internet kullanırken yapılmaması gereken bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir? John : Hi,Im John. Whats your name?Mark : My name is Mark.John : - - - -.Mark : Me too, John I. Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkmak, gezmek, oraları tanımak insanoğlunun tutkusudur.II. Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır.III. Gezi yazıları da böyle bir gereksinimin ürünü olarak doğmuştur.IV. Bu tutkuyla büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan başka yerlerden söz açan eserleri istekle okumuştur.Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Yazar kendi içine dönen, içindeki gizli kişiyi keşfeden ve bu sayede kelimelerle yeni bir âlem kuran kişidir. Ben, boş sayfaya kelimeleri yavaş yavaş yazarak masamda oturdukça kendime yeni bir âlem kurduğumu, kendi içimdeki bir başka insanı, tıpkı bir köprüyü ya da bir kubbeyi taş taş kuran biri gibi ortaya çıkardığımı hissederim.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yazarların özelliklerinden biri değildir? " Where is Germany ?" sorusunun cevabı hangisidir? Bob: ___________________________? Tom: One or two hours. Bir manav, 700 kilogram domatesin dörtte birini 5 kasaya paylaştırıyor. Bir kasadaki domates kaç kilogramdır? • Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. (Yûsuf suresi, 101. ayet)• ...İşte böylece (Mısırda adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusufu oraya yerleştirdik... (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? SUDENİN SÜRPRİZİZilin çalmasına birkaç dakika kalmıştı. Sude anlatılanların birçoğunu dinlememişti. Çabucak eve gitmek, dedesinin armağanı olan sulu boyalarla resim yapmak istiyordu. Bu saatlerde annesi, mutfakta yoğun bir çalışma içinde olurdu. Sudeyi sevindiren de buydu. Kimsecikler görmeden en güzel resimleri yapıp dosyalayacaktı. Belki de bir gün, biriken resimleriyle, bir sürpriz yapıp herkesi şaşırtabilirdi. O zaman dedesi, annesi, babası, hele de mızıkçı kardeşi, nasıl da şaşkına döneceklerdi kim bilir. Sudenin bir gün yapmak istediği sürpriz nedir? Görüntü dosyaları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatım üçüncü kişi ağzıyla yapılmıştır? Doğu Anadolu bölgesi haritada çizilirken en çok hangi rengi kullanmalıdır? Çamaşır makinesi hangi gruba girer? Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? They were watching a scary movie - - - - I was doing my homework. Deprem anında sınıftaysak hayat üçgeni oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? 1. Kişisel bakım 2. Spor yapmak 3. Dengeli ve düzenli beslenmek.Yukarıdakilerden hangileri sağlıklı büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir? (1) İnsanlar, sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. (2) Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. (3) Bu durumdan kurtulmak için abur cubur yemeyi bırakmalıyız. (4) Spor yapmayı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kazandığı bilgi ve becerilerden değildir? Mustafa Kemal, insan hak ve özgürlüklerine çok önem verirdi. Türk milleti, Mustafa Kemal'in önderliğinde kurulan cumhuriyetle birçok hak ve özgürlüğe kavuştu.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan birisi değildir? 1. Havza Genelgesi 2. Amasya Tamimi 3. İzmirin İşgali 4. Mondros Mütarekesi 5. Kuvay-ı Milliye Birliklerinin kurulmasıYukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir ? Yazı yazarken sürekli olarak büyük harfle ya da sürekli olarak küçük harfle yazmak için kullanılan tuş hangisidir? 398 tane kalemden en az kaç tanesi çıkarılırsa kalan kalemler 11 kişiye eşit olarak paylaştırılabilir? 144 sayısının 5/12' si kaçtır? Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir? "18 + A = 18" işleminde A yerine hangi sayı yazılmalıdır? 5 onluk, 8 birlikten oluşan sayıdan, 13 sayısını çıkartırsam aşağıdaki sayılardan hangisini elde ederim? I. Dinamik Alçak BasınçII. Termik Yüksek BasınçIII. Dinamik Yüksek basınçYukarıda verilen basınç merkezlerinden hangileri Dünyanın günlük hareketine bağlı olarak oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir