S:1

Osmanlı Devletinde ekber ve erşed sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir?

Osmanlı Devletinde ekber ve erşed sistemine hangi padişah döneminde geçilmiştir? sorunun cevabı "I. Ahmet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve “Anadolucu”ya da “memleketçi”edebiyatı sürdüren bir topluluktur? Protista grubunda aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip canlılara rastlanmaz? Ödül kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğuna ait bir özellik olamaz? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?6 x ...... = 48 - 12 2 onluk 1 birliğe 5 birlik eklersek kaç onluk ve kaç birlik eder? “Boya kalemlerimi çantama koydum çünkü ………………………………”Cümlesinin aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olur? Cumhurbaşkanının seçimleri yenilemesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? “Ben çok güzel keman çalarım.” cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? I-İnekler kutsal kabul edilir.II-Buda tarafından kurulmuştur.III-Tek Tanrı inanışı vardır.IV-Kutsal kitapları Vedalardır.Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hinduizm’e aittir? “Arkadaşlarımla sıcak çayda yüzdük.” cümlesinde varlığın hangi özelliği belirtilmiştir? Solunumun temel amacı nedir?   Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  Annesi, Ebru’dan kendisine su getirmesini istedikten sonra Ebru’nun,I. Bilgisayarda izlediği videoyu durdurur,II. Mutfağa gider,III. Bardağa suyu doldurur,IV. Annesine suyu verir.verilen davranışlarından hangileri merkezi sinir sisteminin denetiminde gerçekleşmiştir? Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır? 1253 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmış hali aşağıdakileden hangisidir? 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin doğayı ve fizikî çevreyi korumakla ilgili uygulamasına bir örnek değildir. Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?  Aşağıdaki açılardan hangisi geniş açıdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal  çevre unsurlarından değildir ? Kitaplığımda 9 öykü kitabı vardı. 7 kitap da halam aldı. Kaç kitabım oldu? “Sekiz yüz bin on sekiz” sayısının rakamla yazılışında kaç tane sıfır kullanılır?  Aşağıdaki kurban türlerinden hangisinin etinden kurban sahibi yiyemez?  Afrodisias hangi ilimizdedir? Doğal kaynak yönünden fakir ancak sermaye ve teknik bilgi bakımından yeterli olan bazı ülkeler dışarıdan ham madde alıp işleyerek gelişmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelere örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? Rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayıyla, rakamları farklı iki basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır? Kerime onu görünce çok mutlu oldu, iyi arkadaş olacaklarını düşünerek elini uzun uzun sıktı. Vildan bu el sıkışa karşılık vermemekle birlikte elini de çekmedi. Evet,eli bu sıkışa cevap vermemişti ama, biraz mahzun olmakla beraber sessiz gülümsemesiyle de sevinçli görünmeye çalışmıştı.Bu parçadaki olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru anlamı yoktur? Osmanlıcılık düşüncesi ilk defa ne zaman terk edilmeye başlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiştir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? 1. “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.” (Hadis-i şerif)2. “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.” (Hadis-i şerif)3. “Bizi aldatan bizden değildir.” (Hadis-i şerif)4. “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.” (Hadis-i şerif)Bu hadislerden Peygamberimizin güvenilir olmaya verdiği önemi ifade edenler aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?  Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir? Ortaya atılan herhangi bir konu, görüş veya yargının okuyucu veya dinleyiciye ispatlama yolu ile anlatılması için uygulanan bir anlatım türüdür. Genellikle makale, eleştiri, fıkra gibi yazılı; konferans, açık oturum, münazara gibi sözlü kompozisyonlarda kullanılır.Bu parçada tanıtılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu öğe zarf tümlecidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir