S:1

Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir?

Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kâtip Çelebi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre uzman öğretici,usta öğretici ve öğretmenlik yapma nitelik ve şartlarını taşıyan diğer Devlet Memurlarına,ilgili birimlerin izniyle haftada kaç saati geçmemek üzere ücretli  ders görevi verilebilir? Hakem olayında peygamberimizin hangi özelliği öne çıkmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir olay, nedeniyle birlikte verilmiştir? “Çocuk okula gelirken yolda düştü.”  cümlesinde   hangi öğe yoktur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü ifadelere yer verilmiştir? Ziraat mühendisliği aşağıda belirtilen alanların hangisinde görev yapmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi kaderin tanımıdır? Ahmet Cemil şimdi kendisini unutmuş, yalnız göğsünü şişiren dimağında darabat-ı gayr-ı muntaka ile duran bir fikr-i sabitle müteharrik sanidaran-ı deha şeklinde kimseye bakmayarak, hatta söylediklerine vakıf olmayarak devam ediyor, bütün etrafında bulunanlar, güya bu genç natuktan nefes-i mıknasiyet ile bir noktayı fevkattabiyeye müncenap olmuş bir hâlde, hareket etmeyerek gözleri dolarak nefeslerini zapt etmek isteyerek bir vaizin karşısında mebhut-ı teesür duranlar gibi dinliyorlardı.Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır? Sahâbeden Muaz b. Cebel anlatıyor: Bir gün Rasûlullah (sav.), bana, “Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir? diye sordu. Ben: “Allah ve Rasûlü daha iyi bilir” dedim. Rasûlullah: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların O’na İbâdet edip, başka hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır.” buyurdu.Hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur? Alış verişlerimizde bilinçli davranmak için hangisine dikkat etmeliyiz?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi, sözlükte en başta yer alır? Aşağıdakilerden hangisi dinlemede güçlük yaratan nedenlerden biri değildir? “  Ne yapıyor yazarlarımız? Dilimize ne kazandırıyor?Popüler olan hangi yazar, dilimize bir sözcük kazandırdı?Sizin de bildiğiniz gibi kazandırdıkları sözcükler de “egoist,objektif” gibi yabancı sözcükler. Oysa ben, bu şiirimde “bencil”in karşıtı olan “sencil” sözcüğünü kullandım. Hani olur ya, okurlarım bunu benimser de kullanırlar diye. İşte, bir yazarın gerçek görevi budur.”Bu parçada iletilmek istenen yargı, aşağıdakilerdenhangisidir?  I. Orta Kuşak’ta yer almasıİİ.    Üç tarafının denizlerle çevrili olmasıIII. Okyanuslara kıyısının olmaması Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin kasırga, tayfun ve hortum gibi tropikal fırtınaların yaygın görüldüğü ülkeler arasın-da yer almamasında etkilidir? Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonrası yenilen devletlerin durumunu görüşmek üzere toplanan İtilaf devletleri toplantısıdır?  You look bad, you - - - -  see a doctor. 6 birlik + 4 yüzlük + 7 onluk olarak çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi okullardaki sosyal etkinliklerin amacı olamaz? Asal çarpanları 22 . 32 . 5 olan sayı kaçtır? Aşağıda verilen kıtalardan hangisi   tamamen   Kuzey Yarım Kürede yer alır? “ Altı yüz altı bin altı ” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yerlerden hangisi kış turizmi için uygun değildir? İpek yaşadığı mahallenin krokisini çizecektir. Bu durumda İpek aşağıdakilerden özellikle  hangisine sahip olursa krokisini daha kolay çizebilir? “hediye-armağan” sözcükleri arasındaki anlam  İlişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?  Bir gökdelenin birinci katındaki kişinin gördükleri ileaynı gökdelenin yirmi beşinci katındaki kişinin gördükleriaynı değildir. Varlığı inceleyen alanların bir gökdelenioluşturduğunu düşünürsek felsefe bu gökdeleninen üst katında ikamet etmektedir.Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki tutumlardan hangisi bağnazlık olarak değerlendirilebilir? Aşağıda verilen taşıtlardan hangisi trafikte geçiş üstünlüğüne sahiptir? 125km568m48mm2,6dmVerilen uzunluklardan hangine eşit bir uzunluk yoktur? Gönlünü Şirin’in aşkı sarınca Yol almış hayatın ufuklarınca, O hızla dağları Ferhat yarıncaBaşlamış akmağa çoban çeşmesiBu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur? Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 480 metredir. Uzun kenarlarından birisi 150 metre ise kısa kenarlarından birisi kaç metredir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyetleri arasında yer almamaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki çekim eki almıştır? Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunu kim seçer? 9 x 9 x 9 çarpımının üslü biçiminde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir