S:1

Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi ile Osmanlı Devleti, Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır? sorunun cevabı "Paris Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
İnsanlar yaşadıkları mahalleleri, kullandık-ları park ve bahçeleri, ormanları ve yürüdükle-ri yolları temiz tutmalıdırlar. Bu ifadede anlatılmak istenen anafikir nedir ? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir? Kısa çizgi ( - ) aşağıdakilerin hangisinde kullanılmaz? '' mountain '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? “Bazı kelimelerin tek başına anlamı yoktur.”Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yoktur? Okulundaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini sorması uygun olmaz? Ekim ayı hangi mevsimdedir? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan biri değildir? •   Atatürk ile bütünleşmiş bir•   Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hem simgesi hem de yönetim   merkezidir.Yukarıda hangi şehirden söz   edilmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir?         Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir?  Devletin vatandaşlara karşı yükümlü olduğu görev ve hizmetler ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Milletvekili dokunulmazlığı aşağıdakilerden hangisine karşı bir milletvekilini korumaz? Aşağıdakilerden hangisi öğretici bir metinden alınmış olamaz? 125 896 sayısında 2 nin basamak adı aşağıdakilerden hangisidir? Dört rekat sünneti olan aşağıdaki namazların hangilerinde, birinci oturuşta Salli ve Barik duaları okunur?  Aşağıdaki türkü türlerinden hangisi ezgisine göre isimlendirilmiştir?  • Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıyla anılır.• Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.• Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-i Sani” unvanı verilmiştir.Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını tamamlamış olmak gerekir?  Anadolu, Selçukluların elinde yeni bir döneme girmiş, parlak bir medeniyetin meskeni olmuştu. Orta Asya'daki Türk kültürü bu defa Anadolu'da kendine özgü, geleneksel unsurlarını kaybetmeden yeni bir yaratıcılıkla meyvelerini veriyordu.Bu paragrafın türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasıdır? Felsefenin başlangıcıyla ilgili birçok yorum yapılmaktadır ama hiçbiri kesin değildir. Belki de kimse ne zaman başladığını hiçbir zaman bulamayacaktır. Kesin olan şudur ki; akılcı sorgulama ne zaman başladıysa felsefede o zaman başlamıştır.Felsefenin başlangıcıyla ilgili en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?  Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi eş anlamlıdır? Hangi davranış görgü kurallarıyla ilgili değildir? Peygamberimiz, “Sizden biriniz, kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur. Peygamberimiz bu sözüyle bizlere hangi davranışı kazandırmak istemiştir? Hangi seçenekteki iller sırasıyla Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yer alır? Sıla’ nın boyu 1m 48 cm, Neslihan’ın boyu ise 1m 19 cm’dir.Sıla’ nın boyu, Neslihan’ın boyundan kaç cm fazladır? Rakamları Farklı dört basamaklı en büyük çift sayı ile Dört basamaklı en büyük tek sayının toplamı kaçtır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi)  vardır? “ Annemi çok özledim.” tümcesini söylerken ağzımız kaç hareket yapıyor? Kalemlik kelimesindeki ünlü (sesli) harfler hangileridir? “... Andan Âmine Hâtûn eydür: “Bana oğlan doğmak hâleti hâsıl oldı. Susadım. Su diledüm. Bir cevherden ıbrık birle bana su sundılar.” dir. “Kardan ak, şekerden şirin. Aldum, içdüm.” dir. “Andan sonra bir ak kuş kanadı birle arhamı sığadı.” dir. “Ol dem içinde Resûl-i Rabbü’l-Âlemîn vucûda geldi.” didi. Âmine Hâtûn eydür: “Gözümden perde götürildi. Gördüm Mekke şehrini nûr içinde gark olmış. Hava yüzini ferişteler tutmış. Ben aklumı dirdüm…’’Bu bölüm 13-14. yy.da oluşturulan metinlerin hangisinden alınmıştır? Fiyatı  44₺ olan bir oyuncağa %25 zam yapıldığında fiyatı kaç ₺ olur? Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bilime daha çok önem vermiştir? Steve : What are you going to do at the weekend?Marla : Well, - - - - .Steve : Are you kidding? It is boring. You should go out and do something different. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Bu inkılapla aile ve toplum hayatında kadın ile erkek aynı haklara sahip olmuştur. Dinî kuralların etkili olduğu daha önceki medenî hukukun yerini çağdaş ilkelere dayanan Medeni Kanun almıştır.Bu bilgiye göre laiklik ilkesinin hukuk sisteminde meydana getirdiği değişim, bu ilkenin aşağıdaki esaslarından hangisiyle ilgili değildir? 1-Yokuşu çıktı yavaş yavaş.2-Çocuklar, bahçede oynuyorlar.3-Televizyon da sinema kadar etkilidir.4-Babamın başı çok ağrıyor.Yukarıdakilerden hangisi karşılaştırma cümlesidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir