S:1

Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine bırakılmıştır?

Aşağıdakilerden hangisi ile Bulgaristan-Osmanlı sınırı yeniden çizilecek Edirne ve Kırklareli Osmanlı Devletine bırakılmıştır? sorunun cevabı "İstanbul Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bilimsel yazılarda sayfa içinde geçen bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklamaya ne ad verilir?  Kuran-ı Kerim hangi ayda ve hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? “Hikâye, roman ve tiyatro eseri yazmak sadece gördüklerimizi, işittiklerimizi olduğu gibi kâğıda dökmek olsaydı, hepimiz birer hikâyeci, tiyatrocu olurduk. Bizim gözlerimiz önünde de her gün birçok olay geçiyor; biz de hayatımızdabirbirini sevenler, birbirinden nefret edenler, birbiriyle kavga edenler, dövüşünler görüyoruz. Onları olduğu gibi anlatmakla iş bitiverir mi?...” Bu paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde herkes istediği dine inanabilir ve bu dinin gereklerini yerine getirebilir.Bu durum devletimizin hangi niteliğini yansıtmaktadır?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’na göre bir öğretim yılı süresi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipiyle çekimlenmiştir? Hıristiyanlıkta merkezi İstanbul Fener Rum Patrikhanesi olan ve dini liderine “Patrik” denilen mezhep hangisidir? Candy  : Hello, Candy is speaking.Aslı      : Hi Candy, it is Aslı, I want to speak with Brain.Candy : I am afraid he left the office an hour ago. - - - -Aslı      : Could you tell him to contact me. He has my phone number. Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez?  Hz. Muhammed (sav.) ailesini ilgilendirilen konularda aile bireylerinin görüşlerine değer verir, onların fikirlerini alır, uygun olan görüşe göre de karar verirdi.Hz. Muhammed (sav.)’in bu davranışında aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi ortaya çıkmaktadır? İlke Duru, yarın ayın 30’u diyor. Dün ayın kaçıydı?  Hangisi hukuk devletinde olmaması gereken bir kuraldır?  TÜRKSOY tarafından 2016’da “Türk Dünyası Kültür Başkenti” aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? ’’ Kardeşim elmayı sepete koydu.’’ Cümlesinden ismin hal ekini almış kaç sözcük var? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Aynı salonda daha güzel eserler sergileniyor ama hiçbirinde “Mona Lisa” kadar izdiham yaşanmıyor. Kim olduğu bile bilinmeyen bir kadının resmini mümkün olduğu kadar yakından görebilmek için herkes büyük bir çaba harcıyor.II. Uzmanların bazıları ressamın kendisini kadın kimliğiyle resmettiğini söylerken, kimileri de Leonardo Da Vinci’nin hiçbir model kullanmadığını, bunun yerine hayâlindeki  bir kadını resmettiğini düşünüyor.III.  Paris’teki Louvre Müzesinin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen “Mona Lisa” tablosunu her yıl milyonlarca ziyaretçi büyük bir hayranlıkla izliyor.Bu paragraflarla mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Bilgisayarlarda işlenen bilgileri ekrana aktaran birim hangisidir? “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir organı hasta olduğu zaman, diğer organlar da bu sebeple rahatsız olur”                                                                             Hadisinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir grup oluşturmaz?  Aşağıdaki maddelerden hangisinin yüzeyi pürüzsüzdür? Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara yönelmiştir. “Kiralık Konak”ta nesiller arası duygu ve düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, “Yaban” romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki köy yaşamını, köylü-aydın çatışmasını işlemiştir.Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır? İnsanın tecrübe ve bilgi birikimlerini aktarması iki yolla olur: sözlü ve yazılı. Sözlü olarak aktarılanlar ya zamanla unutulur ya da bölgeden bölgeye, zamandan zamana,kişiden kişiye geçtikçe değişime uğrar, aslından uzaklaşır. Aynı durum yazılı metinler için söz konusu olsa bile aslından uzaklaşma, sözlü aktarımlar kadar olmaz.Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?  Köklerinden biri 2 + 4i olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemin köklerinin çarpımı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "diş" sözcüğü zorlu anlamında kullanılmıştır? Hinduizm de insanların çeşitli sosyal sınıflara  ayrıldığı ……sistemi vardır. ……..lar arasında geçiş yoktur. Bir kişi ancak kendi …….ından biri ile evlenebilir. ………..seçilmez, babadan oğla geçer.Yukarıdaki boşluklara uygun olarak hangi kavram gelmelidir? Toplumumuzda Ahmet, Muhammet, Mustafa gibi isimlerin yaygın olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Toplumların örf, adet, ve geleneklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir? “Arab-ı müsta’ribe” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki kavimlerden hangisi dünyada “Nagy Szent Miklos’’  hazineleriyle ünlüdür? Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 onluğa yakındır? Mekke, Medine ve Suriye’yi egemenliğine alarak kutsal topraklara sahip olan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisini kullanarak 20 litrelik bir bidonu daha hızlı boşaltırız?  Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyici olmak için yararlanılması gereken dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? Neyin, nasıl, ne zaman, nerede üretileceğine karar veren ve bunun için gerekli tüm çalışmaları yapan kişilere ait tanımlama aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam  tarzının sonucu olduğu söylenebilir?  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün din ile ilgili görüşlerinden biri değildir? Slayt gösterisini başlatmak ve gösteriden çıkmak için kullanılan tuşlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Bir    dağ    yamacı    boyunca    yükseldikçe    ve    Ekvator’dan kutuplara    doğru    gidildikçe    bitki    topluluklarının    kuşaklar halinde    farklılık    gösterdiği    görülmektedir.Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir