S:1

Tarihte Mezhep Savaşları olarak da anılan savaşlar aşağıdakilerden hangisidir?

Tarihte Mezhep Savaşları olarak da anılan savaşlar aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Otuz Yıl Savaşları " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Kiliselerin Hristiyanlığı, hristiyan olmayan ülkelerde yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlere ne denir?A) SatanizmB) MisyonerlikC) YogizmD) Tenasüh Aşağıdakilerden hangisi üreticilerdendir? Peygamberimizin dünyadaki pek çok hükümdara mektuplar göndermesi daha çok hangi amaca yönelik bir davranıştır? Set gölleri, su kütlelerinin önünün çeşitli nedenlerle kapanması so-nucunda oluşur.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşmasına neden olan durumlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır?rde yemek yedik.  I. Öttükçe o, hasretle genişlerdi duyardım.II. Bir gün camı açtım ki ufuk bir kara perde.III. Sahrayı beyazlar bürümüş, yollar uyuşmuş.IV. Gördüm ki o gurbet kuşunun gezdiği yerdeV. Cansız bir avuç tüy yatıyor....Baktım: .O kuşmuş! Yukarıdaki dizelerin hangilerinde "ad aktar­ması" vardır?   www.google.com.tr  adresinde ülke kodu olan kısım hangisidir?(3puan)  Hangi cümlenin sonuna nokta konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir? ”Ayy (  ) Elimi kestim (  ) Doktor çağıralım mı (  ) Yukarıdaki cümlelerde parantez içlerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri  konmalıdır? Aşağıdakilerden sayıların hangisinin on binler basamağında 4 rakamı vardır? Aşağıdakilerden hangisi tek hecelidir? İlk şehirlerlerin akarsu kenarlarındaki düzlük alanlarda kurulduğu görülmektedir. Buna göre bu şehirlerin ilk kurulduğu dönemde hangi ekonomik faaliyetin daha yaygın olduğu söylenebilir? Türkiye’nin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? (-3) . (-4) . (-5) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ucuz” sözcüğünün zıt anlamlısı kullanılmıştır?  Saat 09: 15’ i gösterirken, Şule üç çeyrek saat sonra saate baktığında saat kaç olur? 10-15-.....-25-30-35 yandaki örüntüde verilmeyen sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdendir? “Araba çok hızlı gidiyordu.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi akran zorbalığına örnektir? Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ayşe günde 2 şişe su içmektedir. Bir şişe 5 bardak su ile dolmaktadır.Buna göre Ayşe, günde kaç bardak su içer? “Bu mutlu haberi birçoğumuz şimdi öğrendik.” Bu cümlede aşağıdaki hangi sözcük zamirdir ? • Okullaşma oranı•  Doktor başına düşen hasta sayısı•  Doğal kaynakların kullanım biçimiVerilenlerin tamamı bir ülkeyle ilgi- li aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar? I. Akabe Biatı’ndan sonra Hz. Peygamber tarafından Medine’ye öğretmen olarak gönderilen ve gayretli çalışmaları sonucu Medine’de birçok kişinin Müslüman olmasına vesile olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Âdem ile eşinin cennetten çıkarılmasına sebep olan nedir? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun, bütün insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiç bir ayrım bulunmaması durumuna ne denir ? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? “ Yaz mevsiminde: Çilek, kavun, karpuz ( ) sevdiğim meyvelerdir.Cümlede parantez içine hangi noktalama işareti gelebilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması yanlıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası yapılmıştır? Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere ................... denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hangi cümlede gerçek anlamının dışında bir sözcük kullanılmıştır? 130 sayısının, 4 katının, 23 fazlası kaçtır ? Peygamberimizin ‘‘konuşurken insanların yüzüne bakması, onların sözünü kesmemesi’’ hangi özelliğinin bir sonucudur?  Bırakılan taşın yere düşmesinin sebebi nedir? I. Ankara SavaşıII. Sırpsındığı SavaşıIII. Niğbolu SavaşıIV. Maltepe SavaşıYukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti ile Haç-lılar arasında yapılan savaşlardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “su” sözcüğünün özelliği olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir