S:1

Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ferhat Paşa Antlaşması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"Az" sözcüğü, hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır? Hangi ünlü farklı bir gruptadır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ahlâki özelliklerinden biri değildir? Seçeneklerden hangisi İmanın Şartları’ndan  birisi değildir ? "Özlem (  )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )" cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? Zıt yönde uygulanan kuvvet hareket halindeki bisiklete nasıl bir etki yapar? Peygamberimize “Muhammedü’l-Emin” denil-mesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Oyun hamuru ile oynayan bir çocuk çeşitli şekiller yaparak bir kule yapmaktadır.  Buna göre uygulanan kuvvetin hangi etkisi kullanılmıştır? Ela sabah 1 saat 25 dk, öğleden sonra 2 saat 30 dk ders çalışmıştır.Ela bir günde ne kadar ders çalışmıştır? Allah’ın  emir  ve  yasaklarını  çeşitli  yollarla  Peygamberlere  bildirmesine göndermesine  ……….  denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüce Allah’ın doksan dokuz isminden biri olan  ‘’El-Kerim’’in anlamı nedir? “Hakan bilişim dersinde öğrendiği sunum yapma programı ile ilgili eğitici videolar çekmekte ve bu videoları kendisine ait bir kanalda paylaşmak istemektedir.” Hakan Aşağıdaki hangi platformu kullanarak bu isteğini gerçekleştirebilir? “Bir yolculuk sırasında aracın kaç km hızla gideceğine yolcular karar veremez. Çünkü bunun bir kuralı vardır.” Bu cümleye göre hangisi doğrudur? 3 litre limonata yapmak için 18 limon kullanılıyor. 15 litre limonata yapmak için kaç tane limon gerekir ? Hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir? Hasan, elindeki 56 cevizi kendisi ve üç arkadaşı ile eşit şekilde paylaşmak istiyor. Her birine kaçar ceviz düşer? Oruç tutacak olan kişiler, sahur yemeğini yedikten sonra dişlerini fırçalar ve oruca niyet ederler. Oruca niyetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir? I. Ayağını burktuğu için dans ederken zorlanıyor.II. Mağazadaki seri sonu ürünler yoğun ilgi görüyordu.III. Küçük çocuğun ağlamaktan gözleri şişmiş.IV. Evin bakımsızlıktan dolayı her yeri dökülüyordu.V. Soğukta kaldıkları için hepsi hastalanmış.Numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? “Gülümsemek sana çok yakışıyor.”  Cümlesi kaç heceden oluşmuştur?  Bir işçinin 20 saatte tamamlayabildiği bir iş için, aynı nitelikteki 4 işçi aynı anda işe başlıyorlar. İşin yarısı bittiğinde iki işçi işten ayrılıyor ve kalan işçiler işi tamamlıyor. Buna göre işin tamamı kaç saatte bitmiştir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri bir unsurdur? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki “yaşlı” sözcüğü diğerleriyle eş seslidir? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? “4006–2379” işleminin sonucu kaçtır? 60 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Türkiye Cumhuriyeti’nde devlet protokolü düzenleme ve gerektiğinde değiştirme yetkisi ve sorumluluğu hangi bakanlığın uhdesine verilmiştir? Yirmi yedi bin yüzyirmi yedi sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Müslümanların Medine’de barışı sağlamak için Yahudilerle yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? 10 - 4 kaç eder? 25 litrelik limonata 250 ml bardaklara boşaltılıyor. Kaç bardak limonata olur? Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu hükümdarı Alparslan, komutanlarına Anadolu’da fethettikleri bölgelerin kendilerine ait olacağını söylemiştir..Alparslan bu emri ile aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?  Doğaüstü kabul edilen ve dokunulmazlığı bulunan kutsal yerler, nesneler, kabile reisleri, sihirbaz hekimler, bebekler, ölüler ve bazı bitkilerdir. Bu varlıklara yaklaşabilmek ve iletişim kurmak  için  mutlaka  ayin  yapılmalıdır.İlkel kabile dinleriyle ilgili açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Tebük seferine “Gazvetü’l-Usre” denilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Dünyamızın kaçta kaçı sularla kaplıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? •  Kahve kokulu, limon ekşidir.•   Portakal suyu turuncu, süt beyaz renklidir.•   Taş sert, sünger yumuşaktır.Verilen bu bilgilerden maddelerle ilgili hangi sonuç çıkarılabilir? Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir