S:1

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir?

Türklerin kullandığı ilk takvim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "12 Hayvanlı Türk takvimi " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir din görevlisi, kötü alışkanlıkları bulunan çevresindeki gençlerle ilgilenerek onların bağımlılıktan kurtulmalarına yardımcı olmuştur. Bağımlılık düzeyi yüksek olanları tedaviye yönlendirmiştir. Okulu bırakmış olanlardan bazılarının ise eğitim hayatına dönmelerini sağlamıştır. Aileleriyle problem yaşayan gençlerin velileri ile iletişime geçerek bu süreçte çocuklarına destek olmalarını istemiştir. Ayrıca gençleri sosyal aktivitelere yönlendirerek toplu- ma kazandırılmalarında etkili olmuştur.Din görevlisinin bu davranışı, aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajına örnek oluşturmaktadır? ’’Aslı ile ayşe ip atlıyor.’’ cümlesinde yanlış yazılan sözcük hangisidir?  “35” sayısından bir önceki sayı ile bir sonraki sayı hangi onluklara daha yakındır? " Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış."  atasözünde yer alan ad tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisidir? İnan uzun kenarı 50 m, kısa kenarı 45 m olan bir pistin çevresinde 4 tur koşuyor. Buna göre İnan kaç m koşmuştur? Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere ................... denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, ……………….. Savaşıdır​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda rüzgarların aşındırma ve biriktirme faaliyetleri daha fazla etkili olmaktadır.Bu bilgiye göre aşağıda verilen yerlerin hangisinde rüzgarların aşındırma faaliyetlerinin daha fazlaolduğu söylenebilir? I. Şiiri oluşturan dizelerin hece sayısının denkliğine dayanan ölçüye hece ölçüsü denir.II. Toplum yaşamındaki düzensizlikleri, aksaklıkları, yanlışlıkları alaylı bir dille anlatan şiirler satirik şiir olarak adlandırılır.III. Dize sonlarında bulunan; yazılışları, okunuşları ve görevleri aynı olan ek ya da sözcüklere kafiye (uyak) denir.IV. Dizelerin ortasında yapılan uyağa “iç uyak” denir.V. Şiirde aynı ünsüz harfin tekrar edilmesi “aliterasyon”, ünlü harfin tekrar edilmesi “asonans”tır.Numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Annem, babam, kardeşlerim ve ben bu sabah eşyaları iki saat içinde depoya taşıdık.Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki altı çizili ifa- delerden herhangi birinin yerini tutmaz? Martin  : Have you ever been to İstanbul before?Julia  : No, I have - - - - visited there. Aşağıdakilerden hangisi bir plan dâhilinde yapılan konuşmalardan değildir? Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur.nisa 136Yukarıdaki ayette rabbimiz inanmamızı istediği esaslardan hangisine ilk sırada yer vermiştir? “Ben, Abdullah b. Cüdan’ın evinde öyle bir sözleşmede yer aldım ki bu sözleşmeyi kızıl develere değişmem. Eğer şu an böyle bir sözleşmeye çağrılsam hemen gider orada bulunurum.”Peygamberimizin katıldığını söylediği bu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? İnsanların dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün yazıldığı ve kaydedildiği; mahiyeti bizce bilenemeyen ilahi kayda ne denir? 45-42-39-36-33-?Yukarıdaki örüntüde ‘’ ? ‘’ yerine hangi sayı gelmelidir? Gün; şehrin, kayaların, bozkırın üstüne; uçsuz bucaksız ve çıplak ovalara kızıl kıyamet doğu- yor. Güneş, dağın doruğunda titiz ve nazik bir şekilde başlıyor işe; sihirli bir fırça gibi yukarıdan aşağıya iniyor, karanlığı sile sile gidiyor eteklere doğru. Tepeye ışıl ışıl yanan bir ger- danlık gibi sarılı kent, aydınlandıkça yaşlanıyor. Bakımlı ve görkemli manastırları, dar sokakları, kat kat yerleşimi, Nuh Nebi’den kalma kalesive eski taş evlerini ortaya çıkarıyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türk Devletleri’nde kadının toplumda önemli bir yeri vardır. Türkler tarih boyunca kadına değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt gösterilemez? Hangi cümle tür olarak diğerlerinden farklıdır? Boy  :What do you think of natural disasters?Girl  : I think people always have to be ready for them. Being ready for a disaster is - - - - than crying after the misfortune. İslam tarihinde Mekke’den Medine’ye hicret eden (göç) müslümanlara ne ad verilir? Aşağıdaki kelime gruplarının hangisi ile cümle kurulabilir? 86 608 690   >   A   >   68 994 800Yukarıda A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez? Milli Mücadelemizin başlangıcı hangi olaydır? Kullandığımız yazılımların tamamı, bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur. Bu komutlara ne ad verilir?  I – I. Dünya SavaşıII – II. Balkan SavaşıIII – Paris Barış KonferansıIV – Uşi Antlaşması Yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?   They don’t like comedy films, - - - - ? 5,12m=……….cmBoşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Ribozom organeli bulundurmaII. Hücre duvarının yapısal özelliğiIII. Kalıtım materyalinin yapısıIV. Ekolojik yaşam koşullarıArkebakteriler verilen hangi özellikler ile bakterilerden ayrılır? I Büyük ayıII SiriusIII OrionIV TarantulaV Kutup yıldızıYukarıda verilenlerinden hangileri takım yıldızıdır?  Aşağıdakilerden hangisi bir kişiye namazın farz olması için gerekli şartlardan biri değildir? Hangi boşluğa iki nokta gelmelidir? Özgürlük, kişinin herhangi bir kısıtlama veya zorlama olmadan karar verip hareket etmesidir.Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde insanın özgür olduğu vurgulanmaktadır? “…Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş, fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonunda (bozularak) gerisin geri dönmüştünüz.” (Tevbe suresi, 25. Ayet)Ayette bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed  (sav.)’den günümüze kadar Müslüman toplumların din, sosyal hayat, siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında yaşadıklarını inceleyen bir ilim dalıdır.Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi  Merkezi Hekim Randevu Sistemi telefon hattının numarasıdır? Aşağıdakilerden hangisi ahirette ilk hesaba çekileceğimiz ibadet olacaktır? 19.yüzyılın  ikinci yarısında Avrupa devletlerinin öncelikle hangi ikisinin siyasi çıkar  çatışmaları nedeniyle 1.Dünya Savaşı başlamıştır.                                                                                                                      Frekansı 120 Megahertz (MHz) olan ışının;I. Enerjisi, frekansı 50 MHz olan ışının enerjisinden daha yüksektirII. Dalga boyu 2,5 m dir.III. Görünür bölgededir. yargılarından hangileri doğrudur? (c:3.108 m.s-1) Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(..) Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıslık özelliği kaybolur.(..) Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.(..) Mıknatısın iki kutbu vardır..(..) Kırmızı ışığa yaklaşan araba hızlanma hareketi yapar.(..) Kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin yönünü, hızını ve şeklini değiştirmek imkânsızdır. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir