S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bir salavat ifadesi değildir? sorunun cevabı "Sadakallahu’l-azim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hz Muhammed doğduğu ve yaşadığı Mekke’de doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınıyordu. O’na Mekkelilerce verilen isim neydi? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi şarkı türünde eser vermemiştir? Aşağıdaki tarikat ve tarikat kurucusu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının hadis alanında yayımladığı eserlerden biridir? Oyuncakçı amca ne çok oyuncakların var Top,tank,tüfek,tabanca… Gövdem titriyor onlara bakınca                                         Bu şiiri yazan şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Servetifünun edebiyatının en önemli hikâyecisidir. Hikâyeleri üslup bakımından zengin ve liriktir. Yazarın hikâyelerindeki dili romanlarına göre sadedir. Hikâyelerinin konuları yerli ve millîdir. Belli başlı hikâyeleri şunlardır: “Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası, Heyhat, Solgun Demet, Onu Beklerken”.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır? Zaman zaman kendi yazılarıma baktığımda bazı sözleri değiştirme gereği duyarım. O sözün yerine yeni ifadeler bulurum. Sonra nedense hangisini kullanacağımı bilemem bir türlü. Düşüncem bir o yana, bir bu yana yalpalar.Bu metindeki altı çizili cümlenin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Okunuşu “bin yüz” olan sayı hangisidir? Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahiretin aşamalarından biri değildir? Namazı kılarken Kâbe’nin olduğu yöne doğru dönmek namazın hangi farzıdır? İlk çeviri roman hangisidir? • Sinsice ve ağır ağır insan bedenine zarar vermektedir.• Dünya Sağlık Örgütü istatistiklerine göre dünyada ölüme yol açan nedenler arasında ilk sıradadır.• Karbon monoksit gibi içinde vücuda zarar veren pek çok madde bulunmaktadır.Hakkında bilgi verilen zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? Genellikle günlük gazetelerin belirli köşelerinde yayımlanan bu türde ortaya konulan sorunlar kısa, yalın ve akıcı bir üslupla anlatılır. Okuyucunun ilgisini sürekli olarak canlı tutabilmek için yazarların konularında tekrarlara düşmemesi; kapsamlı bir kavrayış gücüne, derin bir kültür zenginliğine ve geçmişlegünlük olayları kaynaştırabilme ustalığına sahip olması gerekiyor.Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir? “ Böyle “ sözcüğü  aşağıdakilerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır ?             Sınıfta 15 sıra var. Her sırada 2 kişi oturuyor. Sınıfta 14 kız olduğuna göre kaç erkek vardır? Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi doğrudur?  “telâşlı, tehlikeli, kimsenin kimseyi tanımadığı kadar kalabalık”  anlamına gelen deyim hangisidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme hakkının sınırları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgi ve belgelerden hangisi bu Kanun kapsamına dâhildir? Aşağıdakilerden hangisi gök cisimleri arasındaki mesafeyi gösteren uzunluk birimidir? Hangi ilimizde “Karasal iklim” görülmez? I. Koruyucu gözlükII. EldivenIII. Önlük (iş elbisesi)Yukarıdakilerden hangileri asit-baz ile çalışan kişilerin kullanmak zorunda olduğu iş malzemeleridir? Aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinden hangisi kalabalık sınıflarda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gereken durumlarda diğerlerinden daha ekonomiktir? I am writing a letter to my parents- - - -. ”Besmele, her hayırlı işin başında söylenir”.Bu açıklamaya göre besleme hangi durumda söylenmez? Geçmişte aylarca süren yolculukları, günümüzde birkaç saate indiren teknolojik ürün hangisidir ? Annem kilogramı 3 TL olan  elmadan 3 kilogram elma aldı. Manava 10 TL verdi. Manav anneme para üstü olarak kaç TL vermelidir? Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? Boy   :I want to do something different this weekend.Girl   : Like what?Boy   :I don’t know, maybe we can see a play or we can visit an art - - - -. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi en hızlıdır? Aşağıdaki sanatçı - eser eşleş-tirmelerinden hangisi yanlıştır? Bir kuruyemişçi her birinin içinde 30 kg üzüm bulunan kolilerden 7 tane alıyor. Bu kuruyemişçi kaç kilogram üzüm almıştır? 624 yılında üçyüz kişilik bir Müslüman ordusunun bin kişilik müşrik ordusunu mağlup ettiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki malzemelerden hangisi ilk yardım çantasında bulunmaz? Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.What is Mark’s favourite lesson? 6548 < A < 6552Yukarıdaki sıralamada A yerine kaç tane sayı yazılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin bildirdiği iş kesin olarak yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir