S:1

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerindendir?

Aşağıdakilerden hangisi cehennemin isimlerindendir? sorunun cevabı "Hâviye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin oluşum yönüyle farklı olanı hangi seçenekte yer almaktadır? Seramızda 48 domates fidesi 4 eşit sıra halinde dikilidir. Her sırada kaç domates fidesi bulunur? Eğitim ve dil birbirleriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir; ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yayınların dili, açık seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılmayan bilgi de bir bakıma yok sayılır.Aşağıdaki başlıklardan hangisi bu metne daha uygun düşer?  Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? "Çocuğun karşısına iki kurt çıkmış." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? İslam dinindeki melek inancı dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Gerçekte aslı ve esası olmayan ancak dinde varmış gibi kabul edilen yanlış davranışlara …………….. denir.Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir? Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 6 yüzlük 8 onluk 3 birlik vardır? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi roman yazarlarından değildir? “Bu kümede Burcu, Melisa ve ben varım.” Cümlesinde adıl olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? Misakımillî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisiyle kapitülasyonlara son verilmesi kararı tüm dünyaya ilan edilmiştir? Hakem Olayı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmiştir? Allah’ın bir  ve tek olduğunu ifade eden zati sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir? "Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda hatalı bir noktalama işareti kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi temel olarak Avrupa Birliğinin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, yürütme ve izleme, Avrupa Komisyonuna rapor hâlinde sunma, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir?  Protokol kurallarına göre ulusal bayrağın makam odasında yeri neresidir?  Bireyin eğitimi ilk olarak nerede başlar? Aşağıdakilerin hangisi İkinci Yeni şairlerinden değildir? Aşağıdaki canlı topluluklarından hangisi bir populasyon örneğidir? “Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle  konuşmak (  ) Haydi, bunların hepsini yaparım (  ) Fakat, onlar gibi nasıl  düşünebilirim (  ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim (  )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır?       Peygamberimizin (s.a.v.) çocukluk, gençlik ve peygamberliğinin ilk yılları hangi şehirde geçmiştir? Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi elektrik enerjisi gerektirmez?   Namazda belirli yerlerde ayakta durmaya ne ad verilir? Sivas Kongresi’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi milli mücadele hareketinin ulusal iradeye dayandırılmak istendiğinin en önemli kanıtıdır?  I can’t buy this t-shirt because I haven’t got - - - - money with me now. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimelerin yazılışı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, yaz mevsimi sebzelerindendir? Babam terziden biraz kumaş aldı. Terzi kumaşı hangisiyle ölçtü?  Yetenekli,güçlü kimselerin bulunmadığı yerlerde yönetim acemi,sık hata yapan kimselerin eline geçer.Bu kimseler tecrübesiz kişilerin yanında kendini başarılı,bilinçli kabul eder.Her şeyi en iyi bildiklerini sanırlar.Kendilerinden üstün birileriyle karşılaşmadıkları için rahattırlar.            Bu parçayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi ifade eder?   2 dakika ise 185 saniye arasında kaç saniye fark vardır? Zehra, bir buz kalıbını buzdolabından çıkartarak buzun önce su, sonra da buhar  haline gelmesini sağlıyor. Zehra, burada sırasıyla hangi olayları gerçekleştirmiştir? Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmesinin asıl nedeni verilenlerden hangisidir? 8 – 5 - 10 -7 - ?  Sayı örüntüsü  bir kurala göre dizilmiştir. Buna göre ? yerine hangi sayı gelir? 1/200.000 ölçekli bir haritada 5 cm ölçülen bir uzaklık gerçekte kaç km dir? Kadir kilosu 8 TL olan muzlardan 18 kg 500 gram alıyor. Kaç TL öder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir