S:1

Üsve-i hasene kavramı ne anlama gelmektedir?

Üsve-i hasene kavramı ne anlama gelmektedir? sorunun cevabı "Güzel örnek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Aşağıdakilerden hangisi konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatıdır?  Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ne ad verilir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru değildir? 35…35 boş bırakılan yere ”<  ,>  veya =  işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? “Ah, o günleri bir görebilsem” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Kurtuluş Savaşı’nda Türk halkının kadınıyla erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde yaptığı mücadele pek çok esere konu olmuştur.Bu eserlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir tüccarın toptancıdan aldığı A ürününe ödediği para B ürününe ödediği paranın iki katıdır. Bu tüccar A ürününü % 50 kârla, B ürününü ise % x zararla satarak toplamda % 30 kâr etmiştir.Buna göre x kaçtır? Ölçülü, uyaklı ya da serbest ölçüyle yazılmış yüksek duygular ve heyecanlar içeren nazım şeklindeki eserlere ne ad verilir? I- Harf İnkılabıII- İstiklal Marşı’nın kabulüIII- Montrö Boğazlar SözleşmesiIV- Türk Dil Kurumunun KurulmasıBu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarakverilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Alevilik-Bektaşilik kültürüne ait bir kavram değildir? Aşağıdakilerden hangisi hadesten taharet kapsamında yer almaz?  (3x + 7) . (4x - 2) işleminin sonucu olan cebirsel ifadede x’in katsayısı kaçtır?  İstenilen ütopyalarda düşünürler, her bakımdan mükemmel olduklarına inandıkları bir toplum düzeni tasarlar. Korku ütopyalarında ise gelecekte toplumu bekleyen tehlikelere dikkat çekilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi korku ütopyası niteliğindedir? 42 sayısının 6 katının 22 eksiği kaçtır? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara ne denir? Nohut + un aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisi “ Yaş kesen baş keser.” atasözünün anlamıdır? Aşağıdaki karışımlardan hangisinin içinde karışımı oluşturan maddelerin her biri ayrı ayrı görülebilir? Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Dönemi’nde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi geçmiş zamanı gösterir? 78 .... 35  sayıları arasına gelecek matematiksel sembol aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet Bayramını niçin kutluyoruz? “Mahallemizin hemen yakınında bulunan bir fabrikanın bacasından çıkan dumanlar ve fabrikanın atıkları mahalle halkımızın çoğunda astım ve alerji gibi hastalıklara neden olmaya başladı. Ayrıca hayvanlarımız ölüyor, ekinlerimiz de zarar görüyor.”yukarıdaki parçada anlatılan sorun için vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha uygundur?  Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tüm ünlüler incedir? İlk vahiyden sonra bir süre Hz. Peygambere vahiy gelmemiştir. Hz. Peygamber bu duruma çok üzülmüş ve Rabb’inin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Hz. Peygamberin sabrının ve vahye olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müddessir suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir.  Bu döneme ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “değerlendirme” söz konusu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusal bir öge vardır? Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dinî motiflerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayının “on bir ayın sultanı” olarak isimlendirilmesinin nedenleri arasında yer almaz? Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak ne söylenir? Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, Çöllerde kalmış gibi yanıyor, yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor; Başımdaki gökleri bir deniz sanıyorumBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? “yanmak” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur? ay I.Pamukkale TravertenleriII. Atatürk BarajıIII.Ürgüp PeribacalarıIV.Kız KulesiV.Gökçe adaVI.Düden ŞelalesiYukarıda verilenlerden kaç tanesi beşeri unsurdur? You should - - - - before having dinner. Su ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir