S:1

İslam kültüründe, ölen bir kişi için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara ne ad verilir?

İslam kültüründe, ölen bir kişi için genel olarak yapılması gereken hazırlıklara ne ad verilir? sorunun cevabı "Teçhiz " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnek olarak verilebilir?  Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılan iyiliğe karşılık beklemememiz ilkesine aykırıdır? “Ölü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? A (–3, 2) ,  B (7, 3) ,  C (–1, –4)  ve  D (5, –8)noktaları sırasıyla dik koordinat sisteminin kaçıncı bölgesindedir? Osmanlıcılık düşüncesi ilk defa ne zaman terk edilmeye başlanmıştır? 28 ekmeği bir haftada tüketen bir aile günde kaç ekmek tüketmiştir? Balkanların kapısını Türklere açan savaş hangisidir? Genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve kuşaktan kuşağa aktarılarak yayılan hayal ürünü hikâyelere masal denir. Masal, her şeyden önce hayalî olayların hikâyesidir ve bu yönüyle öteki türlerden ayrılır. Olayların ne zaman ve nerede geçtiği bilinmez. Bir başka deyişle masalda yer ve zaman belirsizdir. Masal konuları genellikle padişah, vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı gibi kahramanlar çevresinde gelişir.Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Makedonya’nın merkezi olan Üsküp’te doğmuşum. 24 Aralık 1908’de... Üsküp, o sıralarda Osmanlı Devleti’nin bir vilayetiymiş. Selanik ve Manastır’la birlikte Rumeli’nin en büyük idare ve kültür merkezlerinden biriymiş. O sıralar şehrin dörtte üçü Türklerden oluşuyormuş. Ben üç yaşındayken veremden ölen babam Nebi Efendi’yi hiç hatırlamam. Babam, rüştiye ve idadi öğreniminden sonra kendi kendine Fransızca öğrendiği için pasaport memurluğuna atanmış. Edebiyata çok meraklı olduğunu, çok okuduğunu anlatırdı annem.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminin kökü diğerlerinden farklıdır?   Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yollarından biri değildir?  Aşağıda alışveriş sonrası aldığınız fiş veya fatura üzerindeki bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Annemizin erkek kardeşi bizim neyimiz olur? • Fuzuli• Nedim• Kadı Burhanettin• NefiBu şairler ile aşağıdaki nazım biçimleri eşleştirilirse hangisinin terimin karşılığı olmaz? Neler olmaz ki yaz geldiğinde! Yumuşak çimenler okşar ayaklarımızı. Kozalaklar büyür, genişler, çıtır çıtır çatlar. Çağla yeşili yaprakların damarları belirginleşir. Sıcak rüzgâr dolaşır yapraklar arasında. Kuşlar cıvıldaşır. Güneş deniz üstünde pırıl pırıl yanar. Bir şölen yeri gibidir doğa.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? Kaymaz Araman İlköğretim Okulu olarak İstanbul’a düzenlediğimiz gezide Sosyal Bilgileröğretmenimiz İstanbul un eski bir yerleşim yeri olduğunu, tarihi ve turistlik açıdan zengin,Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü ve Türkiye’nin en güzel şehri olduğunu belirtti.    Yukarıda verilen parçada kaçtane görüş cümlesi vardır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıklarınçözülmesine olumlu katkı sağlar? 1. Daha sağlıklıdır.                     2. Daha lezzetlidir.3. Hormonlu ve ilaçlıdır.       4. Daha besleyicidir.Yukarıdakilerden hangileri seradakiler yerine mevsiminde üretilen meyve sebzeleri tüketmemizin gerekçelerindendir? Okuma her şeyden önce bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı kazanmamış bir çocuğun kitap okumasını istemek, onu zorlamak olur. Bu bakımdan daha okul öncesi dönem- de çocuğa okuma alışkanlığı kazandırmak için okumaya belli saatler ayrılmalıdır. Mesela çocuklar yatağa girdikten sonra onlara kitap okumak, çocukların bu alışkanlığı edinmelerini sağlayacak bir etkinlik olabilir. Okula başladıktan sonra da bu sesli okumalara devam etmek, çocukların okuma alışkanlığını besler, geliştirir.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Harran hangi ilimizdedir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? “İsmail, Elazığ’dan yeni geldi.” Cümlesinde “İsmail” ismi yerine aşağıdakilerden hangisini koyarsak cümlenin anlamı bozulmaz? Hangi seçenekteki varlık, diğerlerinden farklı bir hece ile başlamaktadır? Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?  Osmanlı’da devlet adamı yetiştirmek amacıyla Topkapı Sarayında kurulan okul aşağıdakilerden hangisidir? (7,1,2) rakamlarıyla yazılabilecek en büyük üç basamaklı çift sayı kaçtır? Doğada hazır hâlde bulunan, insan eli değmemiş maddelere doğal madde denir.Aşağıdakilerden hangisi doğal bir madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi, 1982 Anayasası’nın Başlangıç Kısmı’ndan çıkarılabilecek ilkelerden biri değildir? Kuzey yönünü gösteren yıldızın adı aşağıdakilerden hanisidir? Hz. Muhammed’in (sas) soyu aşağıda ismi verilen hangi peygambere dayanmaktadır?  ’Ödü  patlamak’ deyimini  hangisi açıklar?      Cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar çünkü sözcüklerden biri gereksizdir.Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlele- rin hangisindeki altı çizili sözcük anla- tım bozukluğuna yol açmıştır? • Tövbe edenler anlamına  gelir.• Hz. Hüseyin’i ısrarla Kûfe’ye davet etmişler, daha sonra da onu yalnız bırakarak yakınları ile Kerbela’da şehit edilmelerine sebep  olmuşlardır.• Hz.  Ali  evladının  intikamını  almak üzere  oluşturulan  siyasi  bir  hareket olarak kabul  edilirler.Hakkında  kısa  bilgi  verilen  grup, aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıda verilen dualardan hangisi Kur’an’dan birdua örneğidir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir? “Okumak, uyumak, uzamak” fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir?  Bir karışım  cm geliyor  karışım kaç cm’dir? minibüs -  vapur – tren – kamyon – bisiklet -  uçak – gemi – otobüsYukarıdaki taşıtlardan kaç tanesi kara yolu  taşıtıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir