S:1

5 206 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

5 206 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Beş bin iki yüz altı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Fransız İhtilali’nin ortaya çıkarak, Avrupa’yı etkileyen imparatorlukların yıkılmasına,       isyanların çıkmasına sebep olan düşünce hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Komşularımıza karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi tortul kayaçlara örnek verilebilir?  Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar için söylenemez? Bir kelimenin doğru yazımını bulmak için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duyarız? Ateş “Ben bütün varlıkların en güçlüsüyüm.” dedi. Su “Ya ben?” diye sorunca, ateş “Seni bütüne katmadım.” diye cevap verdi.Paragrafa göre bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür ögeleri arasında sayılır? -18, +32, -70, +25, +13, -5 Yukarıdaki tam sayılardan kaç tanesi negatif tam sayıdır?  Atatürk, Hatay sorununun çözümü ile uğraşırken konuyu Milletler Cemiyetine götürmüştür.Atatürk’ün izlediği bu politika, Türk dış politikasının;I- Bağımsızdır.II- Barışçıdır.III- Hukuka bağlıdır.IV- Millî güce dayalıdır.esaslarından hangilerine yönelik bir uygulama olduğu söylenebilir? En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ağaç, bir ulusun yaşamında önemli bir yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca önem vermişlerdir. Ağaç sevgisi Türklere ataların- dan miras kalmıştır.Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? "Gözleri görmüyordu, kulakları iyi işitmiyordu." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Aşağıdakilerden hangisi kalp durması sonucu kişide görülebilecek belirtilerdendir? “ Kedi, uzanamadığı ciğere pis dermiş.”  Atasözünü açıklayan aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ilkbahar mevsiminin özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kimlik bilgilerimizde yer alan bilgiler arasından yer almaz?  “ Bir defadan ne çıkar?”“ Ben kendimi kontrol ederim, iradem güçlüdür.”“ Arada sırada kumar oynasam bir şey olmaz.”Yukarıdaki gibi düşünen bir kişi kötü  alışkanlıkların zararları konusunda aşağıdakilerden hangisini göz ardı ediyor demektir? Levent .................... at home yesterday.A) wereB) hasC) wasD) is 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Temel İlkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisini yaparken iş birliğine gereksinim duymayız? I can’t buy this t-shirt because I haven’t got - - - - money with me now. Shop assistant :How can I help you, madam?Client   :- - - - how much this cellphone costs. “Bugün yeni kitabıma başladım.” cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? İlk Türk devletlerinde görülen;I. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olmasıII. Keçeden yapılmış çadırlarda oturulmasıIII. Sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşması özelliklerinden hangilerinin göçebe yaşam  tarzının sonucu olduğu söylenebilir?  Bakanlık birimleri,ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak,bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerde işbirliği içinde veri tabanı oluşturmak görevi MEB’nda hangi birime/müdürlüğe verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların özelliklerinden değildir? Buse aşağıda verilen cisimlerin üzerine kuvvetler uygulayıp bırakıyor. Daha sonra bu cisimleri eski şekline dönenler ve dönemeyenler olarak gruplandırıyor.I. Teneke kutu  II. Lastik top                   III. Cam bardak                   IV. Bulaşık süngeriSeçeneklerden hangisinde gruplandırma doğru yapılmıştır?Eski şekline dönenler Eski şekline dönemeyenler Tramvay aracı, hangi ulaşım yoluna ait bir araçtır? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?  Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sistemindeki yardımcı bezlerin görevlerinden değildir? • 17. yüzyılda yaşamış ressam ve gravürcüdür.• Resimlerinde tarihî ve dinî temaları  işlemiştir.• Resimlerinde siyah fon kullanmayı tercih  etmiştir.Özellikleri verilen Hollandalı Barok ressam, aşağıdakilerden hangisidir? “ Beni, vefatımdan sonra ziyaret edenler, yaşarken ziyaret etmiş gibidir.” (Hadis-i Şerif) Bu hadise göre hac ibadeti için kutsal topraklara giden Müslümanlar aşağıdakilerden hangisini ziyaret etmeye önem verirler? Bahtiyarlık (  )  çalışmak  ( )  eser vermek (  ) yaratmak ve başkalarına iyilik etmektir  ( ) Bu cümlede boş parantezle  ( ) belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri gelmelidir  ?    Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin beyin ve merkezî sinir sistemine etkilerindendir? 86b2 dört basamaklı doğal sayısının 6 ile tam bölünebilmesi için b yerine aşağıdakilerden hangisi gelemez? Müslümanların Medine’ye gittiklerinde inşa ettikleri aynı zamanda peygamberin de SAV kabrinin bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir ? Romanın üslubu biraz Dede Korkut üslubunu andırıyor. Osmanlı Devletiʼnin kurucusu olan Türkler, elbette ki Dede Korkut geleneğinden gelmektedir. Ancak modern bir romanda bu destan üslubuna yer olmalı mı sorusu akla gelebilir. Tarık Buğra, usta bir yazar olarak bu destan üslubunu çok güzel kullanmış. O üslup bize ataları-mızın diri sesini ulaştırıyor. Bu romanın çok okuyucusu olacak. Çünkü kişileri bizim de bugünkü duygularımızı taşıyan insanlar.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek olabilecek bir cümle yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir