S:1

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 80 fazladır. Eksilen ile çıkanın toplamı 200 ise eksilen sayı kaçtır?

Bir çıkarma işleminde eksilen çıkandan 80 fazladır. Eksilen ile çıkanın toplamı 200 ise eksilen sayı kaçtır? sorunun cevabı "140" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Aşağıdaki icat edilen teknolojik araçlardan hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır ? 3 yıl, 120 haftadan kaç hafta fazladır? Aşağıdaki  faaliyetlerden  hangisi geliştiği yerlerde çevre ve ekolojiye  olumlu  etkide bulunur? Alman tarihçilerinin dilinde kültür lafı, daha önce mevcut olan medeniyete çok yakın bir mana kazanır. Bununla beraber birtakım ayrılıklar önerilir. Kültür, insanoğlunun fiziki dünyaya, fiziki çevreye söz geçirmek için sahip olduğu kollektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle ilim, teknik ve uygulamalarıdır. Medeniyet ise insanın kendini inzibat altına alması;fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kollektif araçların tümü, güzel sanatlar, felsefe, din ve hukuk gibi… Ama bunun aksini ileri sürenler de var. Onlara göre medeniyet, toplum yaşayışının maddi ve faydacı amaçlarına hizmet eder;akılcıdır. Emeğin, üretimin, teknolojinin ilerlemesi için gerekli bir akılcılık. Peki kültür, o da toplum yaşayışının daha manevi yönlerini kucaklar;saf düşüncenin, hassasiyetin, idealizmin meyvesidir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz Peygamberin vefatından sonra halife olan ve bütün yalancı peygamberleri yok ederek İslam'ı hâkim kılan, Hz. Peygamberin kayınpederi de olan yüce sahabinin adı nedir? 6 yarım elmaya kaç yarım elma daha eklersem 4 bütün elma eder? Çocuklardan hangisinin söylediği doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili yanlış bir bilgidir? Bir saatin yarısı kaç dakikadır? Düz döndürme, bir önermenin niteliğini değiştirmeden özne ve yüklemin yerinin değiştirilerek anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.Aşağıdakilerden hangisi “Bazı insanlar hastadır.’’ önermesinin düz döndürmesidir? Doğal nüfus artış hızı Dünya ortalamasının üzerinde olan bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinolarak söylenebilir? Eşiyle beraber ilk hicret eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?  Birbirlerine göre konumları her zaman aynı kalan yıldız topluluklarına .................................... adı verilir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? Saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçişi sırasında,1. Sıcaklığı2. Bağ sağlamlığı3. Erime ısısıniceliklerinden hangileri değişmez? Amasya Genelgesi’nin;•   Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.•   Merkezî Hükûmet, üzerine aldığı sorumluluğungereklerini yerine getirememektedir.maddeleriyle, Kurtuluş Savaşı’nın neyi kamuoyuna ilan edilmek istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız torunlarından biridir? Dürüst biri aşağıdakilerden hangisini yapar? Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisinde oturumlar birkaç gün sürebilir? “675” sayısının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri toplamı kaçtır?  “ Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.”Yukarıdaki sözü ile Peygamberimiz bizlere hangi yönünü vurgulamak istemiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki cümleye rica anlamı vermiştir?  Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez? Kuvvet ölçen alete ne denir? Banyo yaparken hangisini yapmak su tasarrufu sağlar? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilgilere önem verdiğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? It is very cold here, - - - -. (1) Erik ağacının dallarında ötüşen kuşlara baktım. (2) Kuşlar, kanatlarına ilkbahar mevsimini yükleyip sevinçle gelmişken küpe çiçeğim hâlâ uyuyordu. (3) Gidip küpe çiçeğimi daha büyük bir saksının içine koydum. (4) Toprağını değiştirip çiçek açması için  suladım.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmiştir? “İnternet günlüğü olarak tanımlayabileceğimiz …………………. kullanıcıların dilediği konularda yazılar yazabileceği kişisel internet sayfalarıdır.” Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kurşunlarım yağmur gibi yağarkenTütünlerim gökyüzünde dönerkenYıkılası Bağdad seni döğerkenŞehitlere serdar oldu, Genç OsmanAşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dörtlükteki altı çizili fiilimsinin türce özdeşi kullanılmıştır? Bir çıkarma işleminde eksilen 20 artar çıkan 15 azaltılırsa sonuç nasıl değişir? Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa ile ilgilidir? 28.07.1998 tarihinde işe başlayan bir kişi 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu kişi ne kadar süre çalışmıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) ‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.’’Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 1. Dünya Savaşının çıkış nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?   “Kuvayımilliye birlikleri yöresel kuvvetler olduğu için sadece kendi bölgelerinde etkili oluyorlardı.” diyen bir kişi, bu kuvvetlerin hangi yönünü eleştirmiştir? I - - - - to drink coffee rather than tea. Yarıçapı 15 cm olan bir çemberin 72c lik mer- kez açısının gördüğü çember yayının uzunlu- ğu kaç santimetredir?(r yerine 3 alınız.) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir