S:1

Çarpımları 30 olan iki ardışık sayının toplamı kaçtır?

Çarpımları 30 olan iki ardışık sayının toplamı kaçtır? sorunun cevabı "11" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? 650 g çerezin üzerine 2 kg 300 g daha çerez ilave edersek kaç g çerezimiz olur? Aşağıdaki konulardan hangisi Lozan’da çözümlenememiştir? "suculuk" kelimesinin kökü hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 4 – 7 – 13 – 22 -  ?  – 49   örüntüsünde  ?  yerine gelecek sayının  20 fazlası kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politikasında barışçı bir siyaset izlendiğinin göstergeleri arasında sayılmaz? 3-6-9-...-15-...-21Boş bırakılan yerlere hangi sayılar yazılmalıdır? Hangi ismin baş harfi büyük yazılmaz? Ülkemizin kıyılarında en yaygın olarak görülen yer şekilleri falezler ve kumsallardır. Aşagıda verilen şehirlerden hangisinin kıyılarında falez oluşumu diğerlerine göre daha fazladır? Ses yalıtımı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hanisi hatalıdır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasi haklardan biridir? 4 bütün pasta kaç yarım eder? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanlara kitap ve peygamber gönderme amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi öksürürken yapılmaması gereken bir davranıştır? 1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezinin görevlerinden değildir? • Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi olmakla birlikte şiirlerinde kullandığı mahlası (takma ad) ile ün yapmıştır.•Türk besteci, şair ve hattat ola-rak tanınır.•1630 veya 1640’lı yıllarda doğ-muş, 1711 ya da 1712 yıllarında İstanbul’da ölmüştür.•Padişah IV. Mehmet Dönemi’nde hanende olarak sa-ray fasıllarına katılmıştır.•1000’i aşkın beste yaptığına dair rivayetler olsa da günümüze 42 dolayında yapıtı ulaşmıştır. Hakkında kısa bilgi verilen ünlü besteci, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken temizlik kurallarından değildir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Mustafa Kemal Samsun’a ne zaman ve ne ile gitmiştir? Kur’an-ı Kerim …………………………… ‘in halifeliği zamanında kitap haline getirilmiş, ……………………’in halifeliği zamanında ise çoğaltılıp çeşitli şehirlere gönderilmiştir.’’ cümlesinde boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir? “Uykumu aldığım zaman kendimi çok hafif hissediyorum.” Bu cümledeki koyu yazılmış sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Biz, onunla iki saat ders çalıştık.  Yukarıdaki cümlede adın yerine kullanılan kaç sözcük vardır?  Kıyamet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir? 2 yarım elma kaç bütün eder? Aşağıdaki şehirlerden hangisi Hicaz Bölgesi’nde bulunmamaktadır? Takas usulüne son vererek parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? Seçeneklerdeki sesler, kaynağına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır? Seyyahlarımızdan - - - - , “Seyahatname”sinde Osmanlı İmparatorluğu içinde ve dışında gezip gördüğü yerleri anlatır.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Kürt Teali Cemiyeti  II: Taşnak - Hınçak Cemiyeti  III. Kilikyalılar Cemiyerti   IV. Mavri Mira Cemiyeti    Yukarıdaki cemiyetlerden hangisi Ermenilerin isteklerini gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur?     Bir su deposuna 200 L daha konulursa bu su deposunun yarısı dolacaktır. Deponun tamamı 4000 L ise bu depoda bulunan su kaç Litredir?  Hangi davranış uygun değildir? - - - - , edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde tutsaklık teması yanında, evlenme işlerinde geleneklere ve göreneklere bağlı kalmanın yanlış yanları üzerinde durulmaktadır. Bu romanda romantizmden realizme geçişin izleri  görülür.Bu parçada kısaca tanıtılan Tanzimat Dönemi romanı  aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir