S:1

"ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. B nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar?

"ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. B nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar? sorunun cevabı "500 artar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;I.  Bebeklerde kol atardamarından,II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 105 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? “Doğu (  ) Güneydoğu Anadolu bölgeleri yüzey şekilleri bakımından farklı bölgelerdir.” Cümlesinde yay ayraç içine hangi noktalama işareti konmalıdır? İç Anadolu Bölgesi’nde bozkırların geniş alanlar kaplaması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?A) Nüfus dağılışıylaB) Toprak yapısıylaC) İklim özellikleriyleD) Ekonomik faaliyetlerle Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?  Allah’ın yarattığı her şyi göemeyiz,Varlığını hisseder fakat el süemeyiz.Duyulmaz kelebeğn kanadından çıkan ses,Havayı gömesek de alırız nefes nefes.(Göhan EVLİAOĞU)Aşğıakilerden hangisi bu dötlüte anlatıanvarlılar arasıda değrlendirilemez? 272 sayısı hangi yüzlüğe yuvarlanır? Kara üzerinden bulunulan noktadan aşağıya doğru dikey inildiğindesırasıyla karşılaşılacak olan ilk üç katman aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  ’’Akşam Eraylara misafirliğe gideceğiz’’ cümlesinde kaç tane kelime vardır? Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin ilk başkanıdır?  İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? Mudanya Mütarekesi’nin aşağıda verilen hükümlerinin hangisinde Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır?   Bir sayıyı 0,12 ile çarpmak % kaçını bulamaktır? 10 fazlası  82 olan sayının 9 fazlası kaçtır? Türkçenin öz güzelliğini ortaya çıkarmak, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmak ve Türkçeye yeni kelimeler katmak amacıyla Atatürk tarafından kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş  yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Türkiye’de çocuklar için edebiyat düşüncesi ve pratiği 1970’lerin ortalarından itibaren bir atılım gerçekleştirir. Dönemin yazarları, bu bağlamda pek çok eser kaleme alır; uyarlamalar yapar; başka dillerden çevirilerle alanı daha da zenginleştirir. 1979 Dünya Çocuk Yılı ile birlikte Türkiye’de çocuklar için edebiyat, süreli yayınlara da uzanacak şekilde, ciddi ölçüde edebiyat ortamının bir parçası olur. 1980’ler, 1990’lar bir bakıma sıçrama tahtası olur. 2000’ler ise alanın özerkliğini tescil ettiği yıllar olarak tarihe geçer. Bununla birlikte eskiden kalma alışkanlıklar da devam eder. Çocuklar için olmayan, kahramanı çocuk olan veya çocuklardan bahseden öyküler de çocuklar için edebiyat kapsamında yayımlanmaya devam eder.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?  Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?   ‘baş- başlık’ kelimelerinin arasındaki ilişkiye benzer ilişki aşağıdaki hangi ikilide yoktur? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleştirilmiştir?  Okumak insana olgunluk, konuşma canlılık, yazma da açıklık verir. Bazı kitapları sadece tatmak, bazılarını tamamen yutmak, pek azını ise çiğneyip sindirmek gerekir.Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? “İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine………denir.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelir? AABBDDRR genotipli bireyin oluşturacağı gamet çeşidi X ise, aşağıdakilerden hangisinin mayozuyla X+1 çeşit gamet meydana getirebilir? Peygamberlerin görevlerinden olan “Davet” ne anlama gelmektedir.  Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil köktür?            • TBMM’nin açılması• Cumhuriyetin ilan edilmesi• Saltanatın kaldırılmasıgelişmelerinin, aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenemez? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra başlayan işgallere Türk halkı sessiz kalmamış, cemiyetler kurarak birlik ve beraberliği sağlamaya çalışmıştır. Bir süre sonra da Kuvay-ı Milliye hareketi başlamıştır. Buna göre, Mondros Ateşkes Antlaşmasının; I.Milli Mücadele ruhunu ortaya çıkarmasıII. Birlik ve beraberliğin sağlanmasıIII.Himaye düşüncesinin oluşmasıgibi gelişmelerden hangileri üzerinde etkisi olduğu söylenebilir?   Belediyelerin kuruluş amaçları ile ilgili olarak aşağıda yer alan bilgilerden hangisi doğrudur? Üretim yöntemi ile millî gelirin hesaplanması için hangi değerler toplanır? 165 sayfalık çalışma kitabının 44 sayfasını bitiren Ali' nin yapması gereken tahmini kaç sayfası kalmıştır? Bilimler doğaya egemen olmayı amaçlarken teknoloji sayesinde de hayatı kolaylaştırıcı bir işleve sahiptir.Buna göre bilimin yaşantımız- daki işlevi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Meyve ve sebzelerde en çok bulunan besin içeriği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  Bir ülkede yaşayan tüm insanlar ırk ,dil, din farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. İfadesi ile hangi haktan söz edilmektedir?  Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an‟ın özelliklerinden biri değildir? Twenty kelimesinin rakamını işaretleyiniz? Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığının görevleri arasındadır? ‘İhtiyar’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir