S:1

İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 106 dır. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir?

İki basamaklı üç doğal sayının toplamı 106 dır. Bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? sorunun cevabı "86" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eş sesli sözcük yoktur? I. KapitülasyonlarII. BoğazlarIII. Dış BorçlarIV. HatayLozan Barış Antlaşması’nın yukarıda verilen maddeleri göz önüne alındığında Misakımilliye’ye aykırı çözülen konular aşağıdakilerden hangisinde doğruolarak verilmiştir?  Bir öğrenci eğitim hakkını kullanırken, aşağıdaki sorumluluklardan hangisini yerine getirmelidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? 36 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? “…… çok güzel gülüyor.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi doğru olur? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 fazlası tek sayıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? • Mutüalizm• Kommensalizm• Parazit yaşamVerilen simbiyotik beslenme şekillerini oluşturan canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? I. Of, bu çocuk hiç laf dinlemiyor!II. Yapım ekleri sözcüğün anlamını ve yapısını değiştirir.III.  Ah! Ne olurdu şimdi biz de orada olsaydık?IV. İstediğiniz siparişler elinize ulaştı mı?Numaralanmış cümlelerin hangilerinde dil, heyecana bağlı işleviyle kullanılmıştır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre kim; İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?  İslam öncesi Mekke’nin kültürel durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır?  "Küçük kız beyaz mendilini sallayarak uzaklaştı." cümlesinde kaç tane sıfat vardır? “Atatürk, bir gezisinde yoksullar için hazırlanan çocuk balosuna katıldı.”Yukarıdaki cümleyle ilgili hangi sorunun yanıtı yoktur?  Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz? They don’t like comedy films,- - - - ? Konuşmanın temel amacını anlamadan ve ana mesajını almadan yapılan dinleme türüne ne ad verilir? Ceren’in 2 deste boya kalemi, 1 düzine de kurşun kalemi vardır.Ceren’in toplam kalem sayısı için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen renk adı eş seslidir? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?  Ülkemizde son yıllarda ortaya çıkan domuz gribi kuş gribi gibi hastalıklardan dolayı anayasal bazı hakları- mız kısıtlanmıştır. Hatta bazı şehirler karantina altına alınarak giriş çıkış yasaklanmıştır. Bu olaylar karşısında aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidilmiştir? Hz. Salih ve kavmi hakkında ki bu bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? I. Maddenin kimyasal yapısı değişir.II. Cam çubuk pozitif elektrik yükü ile yüklenir.III. İki madde arasında atom alış-verişi ile gerçekleşir.Sürtünme ve elektriklenme olayı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? Kitabı okumak gerekiyor; yorucu iş. Oysa filmini izlemek kolay.Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olarak söylenmiştir?  Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı hangisidir? Dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen doğal afetler, başka ülkelerde yas ilan edilmesine neden olabiliyor. Bu durum, insanların ............... davrandıklarını gösterir. Bu metin aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Look at the clouds, it - - - -. Nüfusu turizm sayesinde gelişen ilimiz............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi dağınık yansımaya neden olur?  Aynı koşullarda bulunan ağzı açık iki kaptan birincisine A, ikincisine B sıvısı eşit kütlede konulmuştur. Bir süre bekledikten sonra A sıvısının kütlesinin B sıvısının kütlesinden daha fazla olduğu gözlenmiştir.Buna göre,I. B sıvısının uçuculuğu daha fazladır.II. A sıvısının buharlaşma ısısı daha fazladır.III. Moleküller arası çekim güçleri arasındaki ilişki A > B şeklindedir.yargılarından hangileri doğrudur? Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? Hangi cümlenin eyleminde “kendi kendine olma” anlamı vardır? Buzdolabını almak için her biri 350 lira olan 8 taksit ödeyeceğiz.Buzdolabı kaç liradır? ‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden  hangisinde  mecaz anlamda  kullanılmıştır?   5x+10 TL si olan Tanju, fiyatı x+3  TL olan bir çikolata alıyor.Tanju’nun kaç TL parası kalmıştır? Aşağıdaki eylemlerden hangisi hareket anlatır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir