S:1

A+B =55 A+C =50 olduğuna göre B nin değeri C den kaç fazladır?

A+B =55 A+C =50 olduğuna göre B nin değeri C den kaç fazladır? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşında savaştığı ilk taarruz cephesi hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(    )  Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.(    )  Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir.  .(    )  Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.(    )  Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.(    )  Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir     Antalya’da yetişen muzun Ankara’da tüketilmesini sağlayan faaliyet hangisidir? Kuduz aşısını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifade tarzlarından biri değildir? "Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu."Bu parçadaki kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır?  Aşağıdakilerden hangisi eşkenar dörtgenin genel özelliklerinden biri değildir? Bir DNA molekülünün iki zincirindeki adenin sayısı ve toplam hidrojen bağı sayısı biliniyorsa,I. Pentoz şeker sayısıII. Toplam nükleotit sayısıIII. Tek zincirdeki timin sayısıIV. Tek zincirdeki fosforik asit sayısıverilenlerden hangileri hesaplanabilir?  1 kg kömürün yandığında verdiği ısı miktarına kalorifik değerdenir. Kömürün sahip olduğu nem miktarı yüksek ise karbon yüzdesi düşüktür. Bu durumda kalorifik değeri de düşüktür.Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin kalorifik de-ğeri diğerlerinden daha yüksektir? Aşağıdakilerden hangisi Ural - Altay dil ailesinin Altay grubunda yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? I. Aşırı sıcaklıkII. Ağır metal iyonları III. Aşırı asidik ortamYukarıda verilenlerden hangileri enzim çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir? İki basamaklı en büyük sayıya 10 eklediğimde ortaya çıkan yeni sayı kaç olur?  “doğru” kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Bir ayrıtının uzunluğu 9 cm olan küpün yüzey alanı bir ayrıtının uzunluğu 3 cm olan küpün yüzey alanının kaç katıdır?  She ............ in Ankara at 7 o´clock last night. Aşağıdaki kelime çiftlerinin hangisi eş anlamlıdır? Okulda meydana gelebilecek bir yaralanma durumu ile karşılaşıldığında hemen aranması gereken acil servis telefonu aşağıdakilerden hangisidir?  Kenar uzunlukları 14 cm ve 6 cm olan bir dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? Ülkemizde yaşanan trafik kazalarında kusur sayısı en yüksek olan unsur aşağıdakilerden hangisidir? Yapıştır için kullanılan kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi isim yalın haldedir? Bir okul yöneticisi öğretimsel lider olarak zamanını daha çok hangisine harcar? Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir?  he is  =  __________ Destan Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir ses dosyasıdır? Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş yönü.................... Boş bırakılan yere aşağıda verilen ifadelerden hangisi gelmelidir? Anı yazabilmek, yaşamının bir bölümünü, başkalarının yaşamına girmeden, toplumsal çevreyi vermeden mümkün olamamıştır. Ama öncelikli amaç daha çok, kişinin kendi kendini, yaşadıklarını; içtenlikle, tarihçiyi asla yanıltmayacak bir tarafsızlık ve dikkat içinde yansıtmasıdır. Anı yazarı; yaşamını, gördüklerini olduğu gibi anlatır. Bu gerçekçi niteliğiyle tarihçiye yaklaşır.Bu parçada anı türünün asıl vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez?  Fosil – Kayaç – MadenAşağıdakilerden hangisi bu kavramların ortak özelliğidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşmelerin oluşumunu ve dağılışını sınırlamaz? Felsefi faaliyetle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  Kalpten pompalanan kanın,damarların duvarlarına vuruş sayısına ………………denir.  Aşağıdakilerden hangisi  geçmişten günümüze getirdiğimiz kültürel değerlerimizden değildir?  I.    Yaşadığı ortamın sınırları dışına çıkmak, gezmek, oraları tanımak insanoğlunun tutkusudur.II.    Bu yolla yaşadığı ortamdan sıyrılmaya, kurtulmaya çalışmıştır.III.    Gezi yazıları da böyle bir gereksinimin  ürünü olarak  doğmuştur.IV.    Bu tutkuyla büyüdüğü yerlerin ötesinde kalan başka yerlerden söz açan eserleri istekle okumuştur.Numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece yuvarlak ünlüler bulunmaktadır?   Avrupa’da saat oldukça erken bir dönemde hızla yaygınlaşmıştır. Çünkü kiliseler inananların belirli saatlerde toplanmalarını sağlamak istiyordu. Saatler kilise kulelerine yerleştirilirdi. Böylece herkes saatten haberdar olması sağlandı.Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Dünyadaki en büyük su kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir