Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah Görür ve İşitir Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi sıfatına "basar" adı verilir. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi sıfatına "semi" adı verilir. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesine ilim denir.

Allah her şeyi görebilir ve işitebilir. O'nun her şeyi görmesi için gözlere, ışığa ya da uzaklığa ve yakınlığa ihtiyacı yoktur. Yani, her şeyi her zaman görebilir.

Allah, her sesi duyabilir ve bunun için başka şeylere ihtiyaç duymaz. Fakat unutma, O'nun işitmesi bizim gibi değildir.

Allah, her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Tüm yaratılanların en küçük detaylarına kadar bilgisine sahiptir. Çünkü Allah, her şeyi yaratan ve yaratılanlardan haberdar olandır.

Allah, evrendeki her şeyi ve herkesi gözlemleyebilir ve ne düşündüğümüzü, ne yaptığımızı bilir. İçimizden geçen en sessiz düşünceler bile O'na gizli değildir. Bu yüzden, Allah'ın her zaman bizimle olduğunu ve her şeyi bildiğini hatırlamak önemlidir.

Ayrıca, Allah'ın sevgisi ve merhameti de sonsuzdur. O, tüm yaratılanlara adaletle ve şefkatle yaklaşır. Yani, Allah bizimle ilgileniyor ve bizi koruyor. Bizlere yol göstermeye ve iyilik yapmamıza yardımcı olur.
1

Allah'ın güzel isimlerinden biri semi'dir. Semi, Allah her şeyi ______ anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

 • A ) görür
 • B ) bağışlar
 • C ) bilir
 • D ) işitir

2

Allah'ın ahirette sadece mümin kullarına merhamet etmesine ................................denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Rahim
 • B ) Rahman
 • C ) Tevhit
 • D ) Basar

3

Her şeyin Allah'a (c.c.) muhtaç olması ve Allah'ın (c.c.) hiçbir şeye muhtaç olmamasına .............................denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) İhlas
 • B ) samed
 • C ) Rahîm
 • D ) Esmâ-i Hüsnâ

4

Yüce Allah'ın her şeyi görmesine........................
Her şeyi işitmesine .................................... denir.
Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir ?

 • A ) Basar – Semi
 • B ) Semi – Basar
 • C ) Tekvin – Basar
 • D ) Basar – İrade

5

* Hz. Peygamber Kur'an'ın üçte birine denk olduğunu söylemiştir.
* Yüce Allah'ın birliğini ifade etmektedir.
* Yüce Allah'ı anmak için her zaman okunabilir
Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Mâun Suresi
 • B ) İhlas Suresi
 • C ) Kevser Suresi
 • D ) Tebbet Suresi

6

Allah ‘ın bir ve tek olması ,eşi ve benzerinin olmaması .......................... kavramı ile ifade edilir .
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • A ) İslam
 • B ) Kadir
 • C ) Rahim
 • D ) Tevhid

7

Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece Allah'ta bulunur?

 • A ) Görme
 • B ) Yaratma
 • C ) Konuşma
 • D ) İşitme

8

Allah'ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O'nun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kudret
 • B ) Basar
 • C ) İhlas
 • D ) Tevhid

"5. Sınıf Din Kültürü Allah Görür ve İşitir Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Dua ederken nelere dikkat edilmelidir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.