Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah Rahman ve Rahim'dir Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Allah Rahman ve Rahim'dir
Allah'ın güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim, O'nun tüm canlılara karşı ne kadar sevgi ve merhamet dolu olduğunu anlatır. Rahman, Allah'ın herkese, inanan veya inanmayan, iyilik yaparak yardımcı olduğu anlamına gelirken, Rahim ise ahirette sadece inanan kullarına özel şefkat göstereceği anlamına gelir.

Allah'ın sevgisi ve rahmeti çok büyüktür ve evrendeki her varlık bu sayede yaşar. Allah, bizi ve diğer canlıları yaratırken hiçbir ayrım yapmaz ve hepimize ihtiyaç duyduğumuz şeyleri sağlar. Kısacası, Rahman ve Rahim isimleriyle Allah, tüm canlılara karşı sevgi ve merhamet dolu olduğunu gösterir.

Allah'ın rahmeti, dünyadaki her şeyi etkiler. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler ve hatta gezegenler, Allah'ın sevgisi ve şefkatiyle büyür ve gelişir. Yani, gördüğümüz ve yaşadığımız her güzellik, Allah'ın merhametinin ve sevgisinin bir yansımasıdır.

Çevremizdeki doğa ve dostlarımızla yaşadığımız güzel anılar, Allah'ın bize sunduğu nimetlerdir. İyilik ve sevgi dolu bir dünya yaratmak için hepimizin bu rahmeti anlaması ve takdir etmesi önemlidir. Böylece, Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine uygun bir şekilde yaşayarak, dünyamızı daha güzel ve huzurlu bir yer haline getirebiliriz.

Rahman; bu dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Rahîm; dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir.
1

Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) İnfak
 • B ) İhlas
 • C ) İlim
 • D ) İlah

2

Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın varlığı ve birliği inancına aykırıdır?

 • A ) Tevhit
 • B ) Şirk
 • C ) Meleklere İman
 • D ) Peygamberlere İman

3

Semî, Allah her şeyi - - - -, anlamına gelir. Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

 • A ) bilir
 • B ) görür
 • C ) bağışlar
 • D ) işitir

4

Yüce Allah'ın her şeyi yaratması sıfatına........................................ denir .
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir ?

 • A ) Tevhid
 • B ) Tekvin
 • C ) İrade
 • D ) Akıl

5

Allah'ın (c.c.) her şeyi bilmesi......sıfatı ile ilgilidir
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) İlim
 • B ) Basar
 • C ) Tekvin
 • D ) İrade

6

Allah'ın güzel isimlerinden biri semî'dir.
Semî, Allah her şeyi..........., anlamına gelir.
Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?

 • A ) bağışlar
 • B ) işitir
 • C ) bilir
 • D ) görür

7

Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz (Talak Süresi 12.Ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

 • A ) Allah'ın her şeye gücü yeter
 • B ) Allah her şeyi bilmektedir.
 • C ) Allah'ın gücü sınırsızdır.
 • D ) Allah'ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır.

8

Aşağıdaki örneklerden hangisi evrende yüce bir yaratıcı olduğuna işaret olarak gösterilemez ?

 • A ) Gece ve gündüzün oluşması
 • B ) Dünyanın dönmesi
 • C ) Güneşin her gün doğup batması
 • D ) Hayvanların neslinin tükenmesi

"5. Sınıf Din Kültürü Allah Rahman ve Rahim'dir Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Din Kültürü Allah Vardır ve Birdir Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.