Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah Yaradan'dır Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Allah Yaradan'dır.
Evren ve içindeki her şeyin kendi başına oluşması imkansızdır, çünkü hiçbir şey kendiliğinden var olamaz. Bu yüzden, evreni ve içindeki düzeni yaratan bir Yaratıcı olmalıdır ve bu Yaratıcı, Allah'tır. Allah, her şeyi mükemmel bir şekilde yaratır çünkü O mükemmel bir varlıktır.

Allah'ın her şeyi yaratma özelliğine "tekvin" denir. Allah, varlıkları yoktan var etmek için hiçbir malzeme ya da araca ihtiyaç duymaz. O, kendisi yaratılmamış ve her şeyi yaratandır. Allah'ın bir şeyi yaratması için sadece "Ol!" demesi yeterlidir.

Allah tarafından yaratılan her şeyin bir amacı ve düzeni vardır. Hiçbir şey kendiliğinden var olmamıştır. Tüm varlıkların Allah tarafından özenle yaratıldığını, çevremize ve kendimize bakarak anlayabiliriz. Allah, her şeyi yaratan ve her şeyden üstün olandır.

Allah, yarattığı her şeye şekil ve düzen vermiş ve varlıklarının devam etmesi için gerekli olan her şeyi de yaratmıştır. Tüm varlıkları belirli bir amaç doğrultusunda yaratmak, Allah için çok kolaydır.

Düşünün, güneş her gün doğup batıyor, mevsimler sürekli değişiyor ve doğada her şey uyum içinde çalışıyor. Bu mükemmel düzen, Allah'ın her şeyi planladığının ve yarattığının kanıtıdır. Allah, evreni ve içindeki her şeyi sevgiyle ve özenle yaratmıştır, böylece biz insanlar ve diğer canlılar dünyada güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliriz.

İşte bu yüzden, evrenin ve içindeki mükemmel düzenin varlığı, bize Allah'ın var olduğunu ve her şeyi kontrol ettiğini gösterir. Allah'ın yaratıcılığı ve gücü sayesinde, dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar ve canlılar birbirine yardım eder ve bir arada uyum içinde yaşar. Bu da bize Allah'ın tek olduğunu ve her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olduğunu hatırlatır.
1

Allah (c.c) bu dünyada kendisine inansın ve inanmasın yaratmış olduğu her insana merhamet etmekte ve rızık vermektedir. Tanımı verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Rahman
 • B ) Rahim
 • C ) İlim
 • D ) Semi

2

Allah'ın her şeyi görmesine ne denir?

 • A ) Vücud
 • B ) Basar
 • C ) Kıdem
 • D ) Beka

3

Aşağıdaki örneklerden hangisi evrende yüce bir yaratıcı olduğuna işaret olarak gösterilemez ?

 • A ) Gece ve gündüzün oluşması
 • B ) Dünyanın dönmesi
 • C ) Güneşin her gün doğup batması
 • D ) Hayvanların neslinin tükenmesi

4

Allah'ın (c.c) bir ve tek olmasına aşağıdakilerden hangisi denir?

 • A ) İlim
 • B ) Basar
 • C ) Semi
 • D ) Vahdaniyet

5

Duanın sonunda Allah'ım duamı kabul et! anlamında ............. deriz. Boşluğa gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Âmin
 • B ) Subhanallah
 • C ) Allahu Ekber
 • D ) Elhamdülillah

6

Aşağıdakilerin hangisi Allah'ın Rahman ve Rahim isimleriyle ilgili değildir?

 • A ) Merhamet etmesi
 • B ) Bağışlaması
 • C ) Rızık vermesi
 • D ) Cezalandırması

7

Allah'ın (c.c.) her şeyi işitmesi anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Semi
 • B ) İrade
 • C ) Tekvin
 • D ) Basar

8

Allah'ın sıfatlarından olan Basar'ın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Allah'ın (c.c) her şeyi bilmesi
 • B ) Allah'ın (c.c) her şeye gücünün yetmesi
 • C ) Allah'ın (c.c) her şeyi görmesi
 • D ) Allah'ın (c.c) her şeyi işitmesi

"5. Sınıf Din Kültürü Allah Yaradan'dır Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Allah'ın (c.c.) eşi ve benzeri olmaması ne anlama gelir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.