Sor

5. Sınıf Din Kültürü Allah Vardır ve Birdir Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Evrende her şeyin düzenli ve uyumlu olduğunu görebiliriz. Bu, evrenin tesadüfen oluşmadığını gösterir. Küçükten büyüğe tüm canlılar, Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulur. Tüm bu canlılar arasındaki uyum, onları yaratanın sadece bir ve tek Allah olduğunu gösterir.

Allah, başka hiçbir varlığa benzemez ve eşi ya da benzeri yoktur. İnsan bedeni gibi her şeyde mükemmellik ve uyum bulunur ve bu tesadüf değildir. Tüm evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah'ın gücü sayesindedir.

Allah, düşündüğümüz, gördüğümüz ve işittiğimiz hiçbir şeye benzemez. O'nun eşi ya da ortağı yoktur. Allah, her şeyi yaratandır ve her şeye sahiptir. O'na hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, ama her şey O'na ihtiyaç duyar.

Evrenin her köşesinde, doğada gördüğümüz güzellikler ve mükemmel uyumlar Allah'ın varlığının ve gücünün kanıtıdır. Güneşin doğuşu ve batışı, mevsimlerin değişimi, bitkilerin büyümesi ve hayvanların yaşamları, hepsi Allah'ın yaratıcılığı ve düzeni sayesinde gerçekleşir. Tüm bu harika şeyler, Allah'ın eşsiz olduğunu ve her şeyi kontrol ettiğini gösterir.

Biz insanlar da, Allah tarafından özel olarak yaratıldık. Allah, her birimizi farklı yetenekler, beceriler ve özelliklerle donatarak dünyada yaşamamız için bize gereken her şeyi sağlamıştır. Allah'ın düşünceli yaratıcılığı sayesinde, dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar ve canlılar birbirine yardım eder ve bir arada uyum içinde yaşar. Bu da Allah'ın bir ve tek olduğunu, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten olduğunu bize hatırlatır.
1

Allah'ın (c.c.) bir ve tek olduğunu kabul edip ibadeti yalnızca O'nun için yapmak şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kudret
 • B ) Basar
 • C ) İhlas
 • D ) Tevhid

2

Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden
sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Fatiha suresi
 • B ) Nas Suresi
 • C ) Kevser Suresi
 • D ) İhlas Suresi

3

Yelid- Yuled- Ehad- Samed
Yukarıdaki kelimelerin içinde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kureyş
 • B ) Nas
 • C ) İhlas
 • D ) Fatiha

4

Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah'ın hangi sıfatını açıklamaktadır?

 • A ) Vahdaniyet
 • B ) Tekvin
 • C ) Semi
 • D ) Kelâm

5

Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Yüce Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelen kavram hangisidir?

 • A ) İhlas
 • B ) Adalet
 • C ) Kurban
 • D ) Takva

6

Eğer, yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisininde düzeni bozulurdu.(Enbiya suresi,2. ayet)
Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

 • A ) Allah'ın bir olduğu
 • B ) Allah'ın her şeyi bildiği
 • C ) Allah'ın her şeyi işettiği
 • D ) Allah'ın her şeyi gördüğü

7

Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu gösteren bir örnek değildir?

 • A ) Sonbaharda yaprakların dökülmesi
 • B ) Gemilerin su üzerinde yürümesi
 • C ) Teknolojinin insan hayatına kolaylık getirmesi
 • D ) Gece ve gündüzün olmas

8

Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Nas Suresi
 • B ) Fatiha suresi
 • C ) İhlas Suresi
 • D ) Kevser Suresi

"5. Sınıf Din Kültürü Allah Vardır ve Birdir Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Dua ederken nelere dikkat edilmelidir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.