Sor

5. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Kavramlar ve Anlamları

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Rahim ne demektir?
Rahim: "Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece mümin kullarına şefkat edecek olan." anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Rahman ne demektir?
Rahman: "Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan" anlamında Allah’ın (c.c.) güzel isimlerinden biri.

Esmâ-i Hüsnâ ne demektir?
esmâ-i hüsnâ: Allah’ın (c.c.) zatını, sıfatlarını ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a (c.c.) ait güzel isimler.

Hanif ne demektir?
Hanif, doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve samimiyetle Allah’a (c.c.) inanmış kimse anlamına gelir.

Tevhid ne demektir?
Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir kabul etmek, O’nun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya tevhid denir.

İhlas demektir?
İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesine ihlas denir.

Kıssa demektir?
Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle ilgili ibretli ve tarihî olaylara kıssa adı verilir.

Vahdaniyet ne demektir?
Yüce Allah’ın bir ve tek olmasına vahdaniyet denir.

Tekvin ne demektir?
Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratması sıfatına "tekvîn" denir.

Basar ne demektir?
Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi sıfatına "basar" adı verilir

Semi ne demektir?
Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi sıfatına "semi" adı verilir

Kudret ne demektir?
Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi sıfatına "kudret" adı verilir.
1

Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını biliniz (Talak Süresi 12.Ayet)
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

 • A ) Allah'ın her şeye gücü yeter
 • B ) Allah her şeyi bilmektedir.
 • C ) Allah'ın gücü sınırsızdır.
 • D ) Allah'ın gücü, insanların gücü gibi sınırlıdır.

2

Tevhit kavramının anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Bütün iyilikleri Allah rızası için yapmak
 • B ) Allah'ın bir olması
 • C ) Peygamberimize salavat getirmek
 • D ) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

3

Allah'ın (c.c) bir ve tek olmasına aşağıdakilerden hangisi denir?

 • A ) İlim
 • B ) Basar
 • C ) Semi
 • D ) Vahdaniyet

4

Yüce Allah'a inanmanın bir gereği olarak yoksulları koruyup kollamak isteyen kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisine yönelir?

 • A ) Hac
 • B ) Zekât
 • C ) Namaz
 • D ) Oruç

5

Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Yüce Allah'ın rızasını gözetmek anlamına gelen kavram hangisidir?

 • A ) İhlas
 • B ) Adalet
 • C ) Kurban
 • D ) Takva

6

Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yer alan İhlas Suresi yüce Allah'ın hangi sıfatını açıklamaktadır?

 • A ) Vahdaniyet
 • B ) Tekvin
 • C ) Semi
 • D ) Kelâm

7

İhlas Suresi:
I. Kul huvallâhu ehad.
II. Allâhu's Samed.
III. Fesalli lirabbike venhar
IV.Ve lem yekun lehû küfüven ehad.
Yukarıdaki ayetlerden hangisi İhlas suresine ait değildir?

 • A ) IV
 • B ) II
 • C ) III
 • D ) I

8

Allah'ın her şeyi görmesine ne denir?

 • A ) Vücud
 • B ) Basar
 • C ) Kıdem
 • D ) Beka

"5. Sınıf Din Kültürü 1. Ünite Kavramlar ve Anlamları" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Evrendeki Mükemmel Düzene Dair Beş Örnek" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.