Sor

5. Sınıf Türkçe İkilemeler Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İkilemeler ayrı yazılır: adım adım, ağır ağır, akın akın, allak bullak, aval aval (bakmak), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, karış karış, kös kös (dinlemek), kucak kucak, şıpır şıpır, tak tak (vurmak), takım takım, tı­kır tıkır, yavaş yavaş, kırk elli (yıl), üç beş (kişi), yüz yüz elli (yıllık) vb.

bata çıka, çoluk çocuk, düşe kalka, eciş bücüş, eğri büğrü, enine bo­yuna, eski püskü, ev bark, konu komşu, pılı pırtı, salkım saçak, sere serpe, soy sop, süklüm püklüm, yana yakıla, yarım yamalak vb.

m ile yapılmış ikilemeler de ayrı yazılır: at mat, çocuk mocuk, dolap molap, kapı mapı, kitap mitap vb.

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine, ucu ucuna vb.

Pekiştirmeli sözler bitişik yazılır: masmavi, sapasağlam, güpegündüz, sırılsıklam, karmakarışık, darmadağınık, paramparça
1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uyulmayarak yazım yanlışı yapılmıştır?

 • A ) Şu kitabı rafdan alır mısın?
 • B ) Gezmeye düşkün biri değildi.
 • C ) Tastaki çorbayı sen içiver.
 • D ) Saatçi saatimi ayarlayıverdi.

2

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı doğrudur?

 • A ) bisküit
 • B ) kibrit
 • C ) yanlız
 • D ) tıraktör

3

Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A ) 18.01.2020
 • B ) 18 nisan 2020
 • C ) 20 Mayıs 2020
 • D ) 18/01/2020

4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

 • A ) Biber o kadar acıki yiyemedim.
 • B ) Köşe başındaki dükkân bizimdir.
 • C ) Sepetteki yumurtalar taze mi?
 • D ) Sizin bahçeye göre bizimki daha büyük.

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanılışı ile ilgili yanlış yapılmıştır?

 • A ) Dostoyevski' nin suç ve ceza adlı kitabını okudum.
 • B ) Halamlar, bu gece Adana'ya gidecekler.
 • C ) Kızılay, kara gün dostudur.
 • D ) Sinemaya Neriman'la Okan birlikte gittiler.

6

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?

 • A ) Gel medinmi?
 • B ) Gelmeyecek misiniz?
 • C ) Gelmedinmi?
 • D ) Gelmiyecekmisiniz?

7

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur?

 • A ) Seni yarın arıyacaklar.
 • B ) Çocuğun umudu tükendi.
 • C ) Altının gıramı çok düştü.
 • D ) Sokakdan gürültüler geliyor.

8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır?

 • A ) Aliler bize gelecek.
 • B ) Malatya'dan bir koli kayısı geldi.
 • C ) Arkadaşım Şermin Mersinlidir.
 • D ) Bu haber Hürriyet gazetesinde çıkmıştı.

"5. Sınıf Türkçe İkilemeler Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.