Sor

5. Sınıf Türkçe Ünsüz Düşmesi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dilimizde farklı nedenlerden dolayı ünsüz düşmesi olur.
✔ Sözcüğün sonunda "k" harfi bulunan kimi sözcüklere "-cik / cek" ekleri getirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" ünsüzü düşer.
Örnekeler
→ Sıcak -cık sıcacık
→ Ufak -cık ufacık
→ Çabuk -cak çabucak
→ Bebek -cik bebecik
→ Alçak -cık alçacık
→ Ayak -cık ayacık
→ ufak - ufacık,
→ alçak - alçacık,
→ minik - minicik,
→ küçük - küçücük,
→ büyük - büyücek…

✔ Sonunda "k" ünsüzü bulunan kimi sözcüklere "-l" yapım eki getirildiğinde sözcüğün sonundaki "k" ünsüzü düşer.
→ Yüksek -l yüksel(mek)
→ Küçük -l küçül(mek)
→ Ufak -l ufal(mak)
→ Alçak -l alçal(mak)
1

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi vardır?

 • A ) çatıda
 • B ) bahçeden
 • C ) duvarın
 • D ) tarlayı

2

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük bulunmaktadır?

 • A ) Sizin evinizde balkon yok mu?
 • B ) Yarın balık tutmaya gider miyiz?
 • C ) Yaptığı davranış çocukça bir hareketti.
 • D ) Bana kaba davrananlara dayanamıyorum.

3

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

 • A ) Boşnak
 • B ) Boşluk
 • C ) Bostan
 • D ) Boş

4

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son harfi, sesli harf ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaz?

 • A ) mürekkep
 • B ) telefon
 • C ) kapak
 • D ) bayrak

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?

 • A ) kapısı
 • B ) burnunu
 • C ) elmayı
 • D ) çocuğu

6

Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

 • A ) tozlu
 • B ) toplum
 • C ) toprak
 • D ) topaç

7

''Zavallı kuş ölünce, yüreğim burkuldu'' cümlesinde yumuşayan sessiz harf bulunan kelime hangisidir?

 • A ) Zavallı
 • B ) Ölünce
 • C ) Yüreğim
 • D ) Burkuldu

8

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?

 • A ) Hep-im-iz-in
 • B ) O-ku-lu-muz
 • C ) Çan-ta-lar-ım-ız
 • D ) İs-tan-bu-lda-ki

"5. Sınıf Türkçe Ünsüz Düşmesi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Türkçe Ünsüz Türemesi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.