Sor

5.Sınıf Ünsüz Benzeşmesi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

5.Sınıf Türkçe Ünsüz Benzeşmesi
Sert ünsüzlerle biten sözcüklere "c, d, g" yumuşak ünsüzlerle başlayan bir ek getirildiğinde eklerin başındaki "c harfi ç'ye, "d harfi t'ye" ve "g harfi k'ye" dönüşür. Bu değişmeye ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi) denir.

Sert ünsüzler: f, s, t, k, ç, ş, h, p (FıSTıKÇı ŞaHaP)

Ünsüz Benzeşmesine ÖrneklerSözcük ve Ek Benzeşme
Sabah - cı sabahçı
Türk - e Türkçe
Kurt - cuk kurtçuk
İş - ci işçi
Mehmet - cik Mehmetçik
As - gı askı
Seç - gin seçkin
Üret - gen üretken
Bas - gı baskı
Şaş - gın şaşkın
Kümes - de kümeste
Sıcak - dan sıcaktan
Meslek - daş meslektaş
Git - di gitti
Yap - dır yaptır
Sınıf - da sınıfta
Seç - gin seçkin
İş - ci işçi
Ağaç - dan ağaçtan
Ocak - cı ocakçı
sınıf - ca sınıfça
Kümes - den kümesten
Et - cil etçil
Yurt - daş yurttaş
unut - gan unutkan
Sıcak - dan sıcaktan
beş - de beşte
Üç - den üçten
Kitap - cı kitapçı
İç - den içten
Sokak - da sokakta
Börek - ci börekçi
Bahçe - de bahçede
Güneş - ten güneşten
Ayak - da ayakta
Top - dan toptan
Mutfak - da mutfakta
Sözlük - den sözlükten
Düş - gen düşken
İş - den işten
Sandık - da sandıkta
Kebap - cı kebapçı
Yavaş - ca yavaşça
Ayak - cak ayakçak
Ayak - da ayakta
Yurt - dan yurttan
Ses - deş sesteş
Yap - dı yaptı
Aç - dır açtır
At - gı atkı
Heves – den hevesten
Irmak – dan ırmaktan
Kalk – dı kalktı
Kat – gı katkı
Kebap – cı kebapçı
Kes – gin keskin
1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama görülmez?

 • A ) Mehmet, onu almak istiyordu.
 • B ) Her zaman benim adımı kullanamazsın.
 • C ) Doktor adamı yanına çağırdı.
 • D ) Çınar, ormandaki en görkemli ağaçtır.

2

Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte en sonda yer alır?

 • A ) çekirge
 • B ) çekirdek
 • C ) çekmece
 • D ) çene

3

Aşağıdaki sözcüklerden hangisine -yor eki eklendiğinde ünlü daralması olmaz?

 • A ) Oku
 • B ) Sakla
 • C ) Ye
 • D ) İzle

4

Aşağıdaki harflerden hangisi ince harftir?

 • A ) a
 • B ) o
 • C ) z
 • D ) e

5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcükler vardır?

 • A ) Büyüklerimize saygılı davranırız.
 • B ) Babası, ona yeni bir bisiklet aldı.
 • C ) Bu saatte otobüs bulmam biraz zor.
 • D ) Barış çok çalışmaktan yorgun düştü.

6

Yemekleri görünce ağzım açık kaldı. cümlesinde hece düşmesi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) ağzım
 • B ) görünce
 • C ) kaldı
 • D ) yemekleri

7

Babası ile Ergin bahçeye ağaç diktiler. Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) bahçeye
 • B ) babası
 • C ) Ergin
 • D ) ağaç

8

Hangi cümlede ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?

 • A ) Ayağını yorganına göre uzat.
 • B ) Yatağını düzelterek çıktı.
 • C ) Adını söyleyerek çıktı.
 • D ) Onun kalbi çok temiz.

"5.Sınıf Ünsüz Benzeşmesi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Türkçe Ünsüz Türemesi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.