Sor

5. Sınıf Ünlü Daralması Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

5. Sınıf Türkçe Ünlü Daralması
"a, e" sesli harflerinden biriyle biten sözcüklere "-yor" veya "ecek-acak" ekleri getirildiğinde "a ve e" ünlüleri daralır ve "ı, i, u, ü" dar ünlülerine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.
Ünlü Daralmasına Örnekler

Sözcük ve Ek Sonuç
Bilme - yor Bilmiyor
Sevme - yor Sevmiyor
Görme - yor Görmüyor
Sanma - yorum Sanmıyorum
Düşünme - yor Düşünmüyor
Okuma - yor Okumuyor
Kullanma - yorum Kullanmıyorum
Sarılma - yor Sarılmıyor
Görünme - yor Görünmüyor
Örtme - yor Örtmüyor
Giyinme - yor Giyinmiyor
Bakma - yor Bakmıyor
Ye - yor Yiyor
De - yor Diyor
Yatma - yor Yatmıyor
Koparma - yor Koparmıyor
Yıkanma - yor Yıkanmıyor
Temizleme - yor Temizlemiyor
Yürüme - yor Yürümüyor
Takma - yor Takmıyor
Bekle - yor Bekliyor
Boya - yor Boyuyor
Atla - yor Atlıyor
Kalma - yor Kalmıyor
Gizle - yor Gizliyor
Süsle - yor Süslüyor
Anla - yor Anlıyor
Özle - yor Özlüyor
Bekle - yor Bekliyor
Sevme - yor Sevmiyor
Gezme - yor Gezmiyor
Başla - yor Başlıyor
Yaşa - yor Yaşıyor
Gelme - yor Gelmiyor
Gitme - yor Gitmiyor
Cevapla - yor Cevaplıyor
İzle - yor İzliyor
Oyna - yor Oynuyor
Çözme - yor Çözmüyor
Bakma - yor Bakmıyor
Okuma - yor Okumuyor
Öpme - yor Öpmüyor


1

Hece sayısı farklı olan hangisidir?

 • A ) sinema
 • B ) kanepe
 • C ) defter
 • D ) gazete

2

Yemekleri görünce ağzım açık kaldı. cümlesinde hece düşmesi olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) ağzım
 • B ) görünce
 • C ) kaldı
 • D ) yemekleri

3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?

 • A ) Duvardaki saat güzelmiş.
 • B ) Masanın ayağı kırılmış.
 • C ) Elinizin üzeri kanamış.
 • D ) Kapıya biri gelmiş.

4

''Zavallı kuş ölünce, yüreğim burkuldu'' cümlesinde yumuşayan sessiz harf bulunan kelime hangisidir?

 • A ) Zavallı
 • B ) Ölünce
 • C ) Yüreğim
 • D ) Burkuldu

5

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?

 • A ) Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.
 • B ) El elden üstündür.
 • C ) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
 • D ) Vişne, ağaçta yetişen bir meyvedir.

6

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ünlü düşmesi olmamıştır?

 • A ) karnım
 • B ) boynun
 • C ) gözün
 • D ) alnında

7

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri büyük ünlü uyumuna uyar?

 • A ) kitap – silgi
 • B ) radyo – haber
 • C ) yuvam – kalem
 • D ) çanta – defter

8

Gölün berraklığı karşısında şaşırıp kaldım.cümlesinde kaç yerde kaynaştırma harfi kullanılmıştır?

 • A ) 1
 • B ) 2
 • C ) 3
 • D ) 4

"5. Sınıf Ünlü Daralması Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Türkçe Büyük Ünlü Uyumu Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.