Sor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Neler Öğrendik?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

✔ Hastalandığımızda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere gideriz.
✔ Eğitim aldığımız okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak hizmet verirler.
✔ Yaşadığımız ili yöneten vali, ilin en yetkili yöneticisidir.
✔ İlçe Emniyet Müdürlüğü kaymakamlık kurumuna bağlıdır.
✔ Mahalleye yeni taşınan kişilerin kayıt işlemlerini muhtar yapar.
✔ Okulda yapılan seçimlerde oy kullanmak bizim katılım hakkımızdır.
✔ Bizimle ilgili konularda fikirlerimizi söylememiz düşünce özgürlüğümüzdür.
Türk Bayrağı milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizdendir.
✔ TBMM Mehmet Âkif’in şiirini millî marş olarak kabul etmiştir.
✔ Yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket ederek toplum yararına hizmet eden kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir.
✔ Teknolojinin gelişmesi ve genel ağ kullanımının yaygınlaşması ile beraber e-devlet uygulaması vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
✔ Devlet, toplumsal düzeni sağlamak amacıyla yasa adı verilen kurallar koyar.
✔ Köyler, şehirler, ülkeler arasında ya da bir yerleşim birimi içinde bir yerden başka bir yere gidiş gelişe ulaşım denir.
✔ Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu varlığa devlet denir.
✔ İl, ilçe ve köylerde çöplerin toplanması, sokakların temizlenmesi, yol bakım ve onarım çalışmalarının yapılması, su ihtiyaçlarının giderilmesi gibi hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş yönetim biçimlerine belediye adı verilir.
1

Aşağıdakilerden hangisi insanların gönüllü olarak çalıştıkları kurumlardan biri değildir?

 • A ) Yeşilay Derneği
 • B ) Aile Hekimliği
 • C ) Türk Diyabet Vakfı
 • D ) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

2

Hukuk kuralları ile ilgili,
I. Yazılı kurallardır.
II. Toplumda düzeni sağlar.
III. Beş yılda bir değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

3

Valilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Valilerin ildeki tüm özel ve resmi kuruluşları denetleme yetkisi vardır
 • B ) Valiler illerdeki görevlerine seçim ile gelir.
 • C ) İllerdeki asayişi sağlamak valilerin görevleri arasındadır
 • D ) Valiler illerde kanunların uygulayıcısı konumundadır

4

Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Din ve ahlak eğitimi devletin denetimi altında yapılır
Yukarıda sözü edilen temel hak ve özgürlük aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Düşünce Özgürlüğü
 • B ) Din ve Vicdan Özgürlüğü
 • C ) Eğitim Hakkı
 • D ) Seçme Seçilme Hakk

5

Mehmet, sınıfta yapılan oylama sonucunda sınıf başkanlığına seçilmiştir. Mehmet, bu seçim sonucundan sonra aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

 • A ) Öğretmenini
 • B ) Okul yönetimini
 • C ) Kendisine oy veren arkadaşlarını
 • D ) Sınıftaki tüm arkadaşlarını

6

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik alanında hizmet veren bir kuruluş değildir?

 • A ) Türk silahlı kuvvetleri
 • B ) Milli Eğitim Bakanlığı
 • C ) Jandarma
 • D ) İçişleri bakanlığı

7

Aşağıdakilerden hangisi, Anayasamızın 3. maddesinde açıklanan ulusal egemenlik ve bağımsızlık sembolleriyle ilgili değildir?

 • A ) Türkiye Devleti'nin dili, Türkçedir.
 • B ) Bayrağımız, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
 • C ) Milli Marşı İstiklal Marşıdır.
 • D ) İlkokul 4 yıldır.

8

Valiler ve kaymakamlar hangi bakanlığa bağlı olarak halka hizmet vermektedirler?

 • A ) İçişleri Bakanlığı
 • B ) Dışişleri Bakanlığı
 • C ) Maliye Bakanlığı
 • D ) Milli Savunma Bakanlığı

"5. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Ünite Neler Öğrendik?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.