Sor

Milli Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz Geleceğimiz İçin Neden Önemlidir

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Bağımsızlık Sembollerimiz Şunlardır:
❖ Bayrağımız
❖ İstiklal Marşımız
❖ Başkentimiz Ankara
❖ Dilimiz Türkçe
❖ Anayasa
❖ Paramız
❖ Cumhurbaşkanlığı Forsu

Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimiz, geleceğimiz için önemlidir.

Millî kimlik ve birlik duygusunu pekiştirir: Semboller, ülke vatandaşlarının ortak değerler etrafında bir araya gelmesine ve millî kimliklerini benimsemesine yardımcı olur. Bu da toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir.

Tarihî ve kültürel mirasın korunması: Semboller, geçmişten günümüze aktarılan değerler, tarihî olaylar ve kültürel mirasın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunur. Bu sayede tarihî ve kültürel değerler yaşatılır.

Bağımsızlık ve egemenlik bilincinin sürdürülmesi: Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerinin önemi, ülkenin bağımsızlığı ve egemenliğinin önemini vatandaşlara sürekli hatırlatır. Bu bilinçle, toplum bağımsızlık ve egemenliklerine sahip çıkar ve koruma altına alır.

Uluslararası alanda tanınma ve saygınlık: Millî semboller, ülkenin uluslararası alanda tanınmasına ve saygınlık kazanmasına katkı sağlar. Diğer ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve uluslararası işbirliğinin artırılması açısından önemlidir.

Genç nesillerin eğitimi ve değerlerin aktarılması: Millî semboller, genç nesillere tarihî ve kültürel değerlerin öğretilmesinde ve bu değerlere sahip çıkılmasında önemli bir rol oynar. Bu şekilde, genç nesillerin millî değerlere bağlı yetişmesi sağlanır.

Bu nedenlerle, milli egemenlik ve bağımsızlık sembollerinin korunması ve öneminin anlaşılması, ülkenin geleceği için büyük önem taşır.
1

Yasalar aşağıdakilerden hangisine uygun olmak zorundadır?

 • A ) töre
 • B ) gelenek
 • C ) yönetmelik
 • D ) anayasa

2

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik alanında hizmet veren bir kuruluş değildir?

 • A ) Türk silahlı kuvvetleri
 • B ) Milli Eğitim Bakanlığı
 • C ) Jandarma
 • D ) İçişleri bakanlığı

3

Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sisteme ne ad verilir?

 • A ) Yerel yönetim
 • B ) Taşra yönetimi
 • C ) Gerçek yönetim
 • D ) Merkezi yönetim

4

Serbest meslek sahiplerinin haklarını korumak için kurulan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

 • A ) Oda
 • B ) Şirket
 • C ) Kurs
 • D ) Cemiyet

5

Aşağıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar?

 • A ) Muhtar
 • B ) Belediye başkanı
 • C ) Milletvekili
 • D ) Vali

6

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerindendir?

 • A ) Hastanelerin ihtiyaçların tespit etmek.
 • B ) Polisleri atamak.
 • C ) Ülkedeki turizm faaliyetlerini düzenler.
 • D ) Eğitim ve öğretim yasasını uygulamak.

7

Aşağıdakilerden hangisi valinin görevlerindendir?

 • A ) Oyun, park alanları yapmak.
 • B ) Bozuk yolları onarmak.
 • C ) Hükümet tarafından alınan kararları uygulamak.
 • D ) İlin kanalizasyon problemini çözmek.

8

Hukuk kuralları ile ilgili,
I. Yazılı kurallardır.
II. Toplumda düzeni sağlar.
III. Beş yılda bir değişir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • A ) I ve II
 • B ) I ve III
 • C ) II ve III
 • D ) I, II ve III

"Milli Egemenlik ve Bağımsızlık Sembollerimiz Geleceğimiz İçin Neden Önemlidir" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Resmi ve Sivil Toplum Kuruluşları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.