Sor

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Türkiye'nin binlerce yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması, zengin ve çeşitli bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştur. Zaman içerisinde kültürel değişimler yaşanmış ve bu değişimler, toplumun farklı alanlarında kendini göstermiştir. Düğünler, kıyafetler, türküler, oyunlar, Hacivat Karagöz, ikram, yemekler ve asker uğurlamaları gibi kültürümüzün önemli unsurlarında önemli değişimler yaşanmıştır.

» Düğünler: Geçmişte düğünler, genellikle köy meydanlarında ya da evlerin avlularında gerçekleştirilirdi. Düğünler, uzun süreli etkinliklerle kutlanır ve komşular, akrabalar bir araya gelerek bu özel günleri paylaşırdı. Günümüzde ise düğünler, düğün salonlarında veya otellerde yapılmakta ve daha kısa süreli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ayrıca, düğünlerde yapılan geleneksel oyunlar ve müzikler yerini daha modern eğlence anlayışına bırakmıştır.

» Kıyafetler: Geçmişte Türk toplumunda giyilen geleneksel kıyafetler, yöreye ve sosyal statüye göre değişiklik gösterirdi. Yerel motifler, renkler ve kumaşlar kullanılarak hazırlanan bu kıyafetler, kültürel zenginliği yansıtırdı. Günümüzde ise, batılı tarzda giyim tercih edilmekte ve geleneksel kıyafetler, daha çok özel günler ve festivallerde kullanılmaktadır.

» Türküler: Türküler, halkın yaşadığı duygu ve düşünceleri, tarihsel ve sosyal olayları anlatan önemli kültürel unsurlardır. Geçmişte toplumun her kesiminde büyük bir ilgiyle dinlenen türküler, günümüzde popüler müziğin etkisiyle daha az rağbet görmektedir.

» Oyunlar: Geleneksel Türk oyunları, sosyal etkinliklerde ve bayramlarda toplumu bir araya getiren önemli kültürel etkinliklerdi. Yöresel oyunlar, dikkat çeken müzik ve ritimlerle oynanırdı. Günümüzde, teknolojinin etkisi ve yaşam tarzındaki değişiklikler nedeniyle geleneksel oyunlar daha az oynanmakta ve modern oyunlar ve etkinlikler daha popüler hale gelmektedir.

» Hacivat Karagöz: Hacivat ve Karagöz, Osmanlı dönemine dayanan geleneksel Türk gölge oyunudur. Bu oyunlar, halkın eğlencesi için düzenlenir ve günlük yaşam, ahlak ve toplumsal konular ele alınarak mizahi bir dille anlatılırdı. Günümüzde Hacivat Karagöz gösterileri, daha çok kültürel etkinlikler ve festivallerde sergilenmekte olup, televizyon ve internet gibi modern eğlence araçlarına göre daha az popülerdir.

» İkram: Türk kültüründe misafirperverlik önemli bir yer tutar ve ikram, bu misafirperverliğin bir yansımasıdır. Geçmişte evlerde yapılan özel yiyecek ve içeceklerle misafirlere ikramda bulunulurdu. Günümüzde ise, dışarıda yapılan ikramlar ve hazır yiyeceklerle sunulan ikramlar daha yaygın hale gelmiştir.

» Yemekler: Türk mutfağı, tarihsel süreç içerisinde farklı kültürlerin etkisiyle zenginleşmiştir. Geçmişte yapılan yemekler, yöreye özgü malzemeler ve baharatlarla hazırlanırken, günümüzde globalleşme ve ulaşımın kolaylaşmasıyla farklı mutfaklardan etkilenen yemekler ve yeni lezzetler ortaya çıkmıştır.

» Asker Uğurlamaları: Türkiye'de askerlik, erkekler için önemli bir dönüm noktası ve toplumsal sorumluluk olarak görülür. Geçmişte asker uğurlamaları, büyük bir coşku ve heyecanla düzenlenirken, aileler, komşular ve arkadaşlar bir araya gelerek askere gidecek gençleri uğurlardı. Günümüzde ise, asker uğurlamaları daha sakin ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmekte olup, toplumsal değerlere ve güvenlik kaygılarına uygun şekilde düzenlenmektedir.

Geçmişten günümüze kültürümüzde yaşanan değişimler, toplumun dinamik yapısını ve dönüşümünü göstermektedir. Kültürel değişimler, toplumun değerlerini ve yaşam tarzını etkilerken, geçmişin izlerini ve geleneklerini de korumak önemlidir. Türkiye'nin zengin kültürel mirası, yeni nesillere aktarılarak geleceğe taşınmalı ve yaşatılmalıdır.
1

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(...) İzmir, Foça, Efes, Milet İyonlar'ın en önemli şehir devletleridir.
(...) Hipokrat, Tales, Heredot, Homeros, Pisagor gibi bilim insanları İyonlar döneminde yaşamışlardır.
(...) Tekerleğin bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilir.
(...) Tekerleği icat eden uygarlık Sümerler'dir.
(...) Asurlar, Sümerler'den öğrendikleri yazıyı Anadolu'ya getirerek, Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmasını sağladılar.

 • A ) YYYDD
 • B ) DDYDY
 • C ) YDYDD
 • D ) DDYDD

2

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan insanlığın ortak mirası sayılan doğal ve tarihi varlıklardan biri değildir?

 • A ) Peribacaları
 • B ) Boğaz Köprüsü
 • C ) Pamukkale
 • D ) Nemrut Heykelleri

3

Anadolu'ya yazıyı getirdiler. Kanallar, barajlar inşa ettiler. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki Mezopotamya medeniyetlerinden hangisine aittir?

 • A ) Urartular
 • B ) Sümerler
 • C ) Babiller
 • D ) Asurlar

4

Gediz ve Menderes Vadileri arasında kalan bölgede yaşamış, başkenti Sardes (Sard) olan .........................., krallıkla yönetilirdi.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Urartular
 • B ) Frigler
 • C ) iyonlar
 • D ) Lidyalılar

5

Çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağlayan uyglar aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Asurlar
 • B ) Sümerler
 • C ) İyonlar
 • D ) Hititler

6

Ticaretin artmasıyla birlikte tarihte ilk defa parayı kullanmaya başlayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Urartular
 • B ) İyonlar
 • C ) Lidyalılar
 • D ) Frigler

7

Pamakkale ile Damlataş mağarasının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Tarihi değere sahiptir.
 • B ) Aynı il sınırları içinde yer alır.
 • C ) Doğal varlıklarımızdandır.
 • D ) İnsanlar tarafından oluşturulmuştur.

8

Doğada insan eli değmeden oluşan, gezilip görülebilecek eşsiz güzellikteki yerler ve unsurlar doğal varlık olarak nitelendirilir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır?

 • A ) Safranbolu Evleri
 • B ) Malabadi Köprüsü
 • C ) Çatalhöyük Antik Kenti
 • D ) Cennet Cehennem Mağarası

"5. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Kültürümüz" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Ülkemizin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.