Sor

Tarih nedir? Çağ nedir? Milat nedir? Yüzyıl nedir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Tarih, insanlık geçmişinin araştırılması, anlaşılması ve kaydedilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır. Tarih, geçmişte yaşanan olayların, süreçlerin, kişilerin ve kültürlerin incelenmesi, anlatılması ve yorumlanmasıyla ilgilenir.

❖ Tarih yazının icadı ile başlar.

MEZOPOTAMYA Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara denir.

❖ Önemli bir olayla başlayıp önemli bir olayla biten tarihteki en uzun zaman dilimine "çağ" adı verilir.

❖ Hz. İsa’nın doğumu "milat" (başlangıç) olarak kabul edilmiş ve bu tarih 0 (sıfır) olarak alınmıştır.

❖ Hz İsa’nın doğumundan önceki yıllara milattan önce (MÖ),sonraki yıllara ise milattan sonra (MS) denilmiştir.

❖ Yazının icadından önceki döneme "tarih öncesi çağlar" yazının icadından sonraki döneme ise "tarih çağları" adı verilmiştir.

Yüzyıl(Asır) Yüz yıllık zaman dilimine denir.

Bu bağlamda, tarih öncesi çağlar genellikle insanlık tarihinin başlangıcından yazının icadına kadar olan dönemi ifade eder. Bu dönemde insanlar, yazılı belgeler oluşturmak için kullanılan bir yazı sistemine sahip değillerdi, bu nedenle bilgi ve kültür, nesilden nesile sözlü olarak aktarıldı.

Tarih çağları ise yazının icadından sonra başlayan ve çağlar boyunca insanlık tarihinde yaşanan önemli olaylar ve değişimlerle karakterize edilen dönemlerdir. Örneğin, Orta Çağ, Rönesans Çağı, Sanayi Devrimi Çağı gibi tarih çağları vardır.

Bu terminoloji, tarihin anlaşılması ve zamanın ölçülmesi için önemlidir. Milattan önce ve milattan sonra ayrımı, özellikle Batı kültüründe yaygın olarak kullanılmaktadır.
1

Aşağıdakilerden hangisi kültürel unsurlardan biri değildir?

 • A ) Yemekler
 • B ) El sanatları
 • C ) Halk oyunları
 • D ) Olimpiyatlar

2

Halk oyunlarımız ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Karşılama Trakya Yöresine ait halk oyunudur
 • B ) Zeybek Ege Yöresine ait halk oyunudur
 • C ) Halay Karadeniz Yöresine ait halk oyunudur.
 • D ) Misket İç Anadolu Yöresine ait bir halk oyunudur.

3

Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıktır?

 • A ) Saray
 • B ) Cami
 • C ) Hamam
 • D ) Mağara

4

Ülkemizde halk oyunları, türküler yemekler, giyim kuşam gibi kültürel olgularda bölgeler arası farklılıklar görülmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkların nedenlerinden biri değildir?

 • A ) Yasalar
 • B ) Gelenekler
 • C ) Görenekler
 • D ) İklim

5

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
(...) Sümerlerde depo, tapınak, gözlemevi olarak kullanılan yapılara Ziggurat adı verilir.
(...) Asurlular, Anadolu'da kurulan İlkçağ Uygarlıkları'ndan biridir.
(...) Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklara Mezopotamya denir
(...) Lidyalılara ait olup, Sard'dan başlayıp Asurluların başkenti Ninova'ya kadar uzanan tarihi yola Baharat Yolu denir.
(...) Hammurabi Kanunları Babil Devleti döneminde hazırlanmıştır.

 • A ) DYDYD
 • B ) DYDDD
 • C ) YYDYD
 • D ) YYYYD

6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi eserlerinden biri değildir?

 • A ) Topkapı Sarayı
 • B ) Selimiye Cami
 • C ) Efes Antik Kenti
 • D ) Damlataş Mağarası

7

Asurlular, dünyanın ilk kütüphanesini................................................'da açtılar
​Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Fibula
 • B ) Ninova
 • C ) Anal
 • D ) Pankuş

8

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bulunan tarihi güzelliklerden biridir?

 • A ) Manavgat Şelalesi
 • B ) Manyas Kuş Cennet
 • C ) Abant Gölü
 • D ) Aspendos Tiyatrosu

"Tarih nedir? Çağ nedir? Milat nedir? Yüzyıl nedir? " konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Ülkemizin Tarihi ve Doğal Güzellikleri Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.