Sor

5. Sınıf Mezopotamya Uygarlıkları Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir.
Mezopotamya Üzerinde Uygarlıkların Kurulmasının Nedeni
● Elverişli iklim koşullarına sahip olması
● Zengin su kaynaklarının bol olması
● Verimli toprakların olması
● Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması

İlk Çağ’da bu bölgede birçok devlet kurulmuştur. Bunlardan en önemlileri Sümerler, Asurlar ve Babillerdir

Sümerler


Sümerler, Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlıktır ve site adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Önemli şehirleri arasında Ur, Uruk, Lagaş ve Eridu bulunmaktadır. Şehirlerin başında "patesi" veya "ensi" adlı krallar yönetirdi. Sümerlerin en büyük katkısı, yazıyı icat etmeleri ve çivi yazısını geliştirmeleridir. Bu yazı, İlk Çağ Anadolu uygarlıklarından bazıları tarafından da kullanılmıştır.

Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir ve şehirler bu yapıların etrafında kurulmuştur. Zigguratların en üst katı gözlemevi olarak kullanılmıştır ve Sümerler ay yılı esasına dayanan bir takvim icat etmiştir.

» Mezopotamya’da kurulan ilk uygarlıktır.
» Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşadılar.(Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Eridu gibi)
» Ülkeyi Patesi ya da Ensi adı verilen rahip krallar yönetmiştir.
» Yazıyı(çivi yazısı) icat etmişlerdir.
» Tekerleği icat etmişlerdir.
» Ay yılı esaslı takvimi bulmuşlardır.
» Matematik, astronomi ve geometri alanında çalışmalar yapmışlardır.
» Ziggurat adı verilen çok katlı tapınaklar inşa etmişlerdir, bu tapınakları ibadet dışında; depo, okul ve rasathane olarak da kullanmışlardır. En üst katını rasathane olarak kullanmaları astronominin gelişmesini sağlamıştır.
» İlk yazılı kanunlar olan Urugakina Kanunlarını yaptılar.
» En önemli şehir devletleri Ur Uruk, Lagaş’tır.
» Başkentleri yoktur.

Asurlar


Asurlular, krallıkla yönetilen bir medeniyet olup, başkentleri Ninova'dır. Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını ticaret sayesinde Anadolu'ya getirerek yazıyı Anadolu'ya taşıdılar ve Anadolu'nun yazıyla tanışmasını sağladılar.
» Başkentleri Ninova'dır.
» Anadolu'ya yaptıkları ticaretle yazıyı Anadolu'ya taşıdılar.
» Haberleşmeyi sağlamak için posta teşkilatı kurdurlar.
» Dünya’nın ilk kütüphanesini kurmuşlardır.
» En önemli kralları Asurbanipal’dir.
» Karum adı verilen ticaret merkezleri kurdurlar.
» Eğitim ve bilime önem verdiler.

Babiller


Babiller, Mezopotamya'da kurulan önemli uygarlıklardan biridir ve merkezi krallıkla yönetilir. Başkentleri Babil şehri, mimarisi ve yapılarıyla ünlüdür. Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri de bu şehirde yer almaktadır.

Babillerin en parlak dönemi, ünlü hükümdar Hammurabi zamanında yaşanmıştır. Hammurabi, Sümer kanunlarını düzenleyerek Mezopotamya'nın en gelişmiş yasaları olan "Hammurabi Kanunları"nı hazırlamıştır. Bu yasalar, "kısasa kısas" esasına dayanır ve işlenen suç, işleyene aynen uygulanır.

Babiller, temel geçim kaynakları olarak tarım ve ticarete dayanmışlardır. Ayrıca, tıp ve astronomi alanlarında önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir.
» Başkenti: Babil
» Tarihteki bilinen ilk anayasa, Hammurabi Yasaları'nı yaptılar.
» Babil'in Asma Bahçeleri ve Babil Kulesi en önemli eserleridir.
» Hammurabi Kanunları "kısasa kısas" esasına dayandığı için oldukça serttir.
» Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.
» Tıp ve astronomi alanında ileri girmişlerdir.
1

.................................... Sami kökenlidirler. Akade adlı başkentleri vardır. Tarihte bilinen ilk merkezi devleti kurmuşlardır. Ayrıca bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması bu medeniyetin diliyle yazılmıştır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki uygarlıklardan hangisi gelmelidir?

 • A ) Akadlar
 • B ) Hititler
 • C ) Urartular
 • D ) Sümerler

2

Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir?

 • A ) Ekonomik alanda ilerlemeye
 • B ) Halk arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye
 • C ) Yabancı toplumların etkisini önlemeye
 • D ) Şehri dış saldırılardan korumaya

3

...................................üçgenin iç açılarının 180 derece olduğunu hesapladılar.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Sümerler
 • B ) Asurlar
 • C ) Urartular
 • D ) Lidyalılar

4

Tarihin ilk yazılı antlaşması Kadeş'i Mısırla imzaladılar. Yıl içinde önemli olayları anal denilen yıllıklara yazdılar. Başkentleri Hattuşa'ya barajlar, saraylar yaptılar. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir?

 • A ) İyonlar
 • B ) Sümerler
 • C ) Lidyalılar
 • D ) Hititler

5

Gılgamış, Tufan ve Yaradılış Destanları ...........................................dönemine aittir
​Cümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Sümerler
 • B ) Hititler
 • C ) Asurlar
 • D ) Lidyalılar

6

Dilden dile nesilden nesile aktarılır.
Ortak acıları, sevgileri, düşünceleri anlatır.
Yukarıda özellikleri verilen kültürel öğe aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) El sanatları
 • B ) Türküler
 • C ) Bayramlar
 • D ) Orta oyunu

7

En önemli kralları Hammurabi'dir
Yukarıda sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Hititler
 • B ) Sümerler
 • C ) Babiller
 • D ) Assurlar

8

Aşağıdakilerden hangisi bizim kültürümüze ait halk oyunlarından biri değildir?

 • A ) Kaşık Oyunu
 • B ) Çayda Çıra
 • C ) Tango
 • D ) Horon

"5. Sınıf Mezopotamya Uygarlıkları Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "5. Sınıf Anadolu Uygarlıkları Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.