Sor

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Vefatı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hz. Muhammed'in Vefatı
Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam'ın peygamberi olarak 23 yıl boyunca Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmış ve İslam'ın temel prensiplerini öğretmiştir. O, 632 yılında Medine'de vefat etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v); 8 Haziran 632 tarihinde, 63 yaşında Medine'de vefat etti.

Vefat ettiği yer olan eşinin odasına defnedildi. Onun kabrinin bulunduğu yere, Ravza-i Mutahhara adı verilir. Kabrinin olduğu yer Mescid-i Nebi'nin içerisinde, Yeşil Kubbe'nin altındadır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatı, İslam ümmeti için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Sahabeler, onun öğretilerini ve sünnetini yaşamaya ve yaymaya devam etme sorumluluğunu üstlenmişlerdir. İslam'ın ilk halifesi olarak seçilen Ebu Bekir (r.a.), Hz. Muhammed (s.a.v.)'in vefatından sonra İslam ümmetinin liderliğini üstlenmiştir.
1

Yeryüzünde Allah'a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabet .....................'dir

 • A ) kabe
 • B ) Mescid-i Nebi
 • C ) Kuba Mescidi
 • D ) Mescid-i Aksa

2

Yüce Allah‘a ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit olan Kabe nerededir?

 • A ) Hicaz
 • B ) Bedir
 • C ) Medine
 • D ) Mekke

3

Kur-an‘ı Kerim‘in indirilmeye başlandığı gecenin adı nedir?

 • A ) Berat Gecesi
 • B ) Kadir Gecesi
 • C ) Mevlit Gecesi
 • D ) Miraç Gecesi

4

Peygamberimiz Hz. Muhammed öldüğü zaman kaç yaşındaydı?

 • A ) 53
 • B ) 63
 • C ) 73
 • D ) 83

5

Ehl-i Beyt ne demektir?

 • A ) Hz. Muhammed'e (sav) ilk iman edenlere denir.
 • B ) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine, ev halkına denir.
 • C ) Hz. Muhammed'le (sav) birlikte Veda Haccına katılanlara denir.
 • D ) Hz. Muhammed'le (sav) birlikte hicret edenlere denir.

6

Fil suresi Kuran-ı Kerim'in kaçıncı suresidir?

 • A ) 100
 • B ) 103
 • C ) 105
 • D ) 107

7

Bedir Savaşı'nın sonunda Müslümanlardan kaç kişi öldü?

 • A ) 14
 • B ) 17
 • C ) 44
 • D ) 74

8

Peygamberimiz (sav) Yalan söylemez, kimseyi aldatmazdı.
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir cevap olur?

 • A ) Hiçbir zaman
 • B ) Her zaman
 • C ) Bazen
 • D ) Çoğunlukla

"4. Sınıf Hz. Muhammed'in Vefatı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hz. Muhammed’in Ailesi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.