Sor

4. Sınıf Din Kültürü İlk Müslümanlar Kimlerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?


İlk vahiyden bir süre sonra Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) en yakınlarından başlayarak insanları İslam’a çağırdı. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Zeyd (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) ilk Müslümanlar oldular

İlk Müslümanlar, Hz. Muhammed'in aldığı vahiyler sonucu İslam'ı kabul eden ve ona inanarak yaşamaya başlayan kişilerdir. İslam'ın ilk dönemlerinde Müslüman olanlar, genellikle Hz. Muhammed'in ailesi, arkadaşları ve yakın çevresinden oluşmaktadır.

Hatice bint Hüveylid: Hz. Muhammed'in ilk eşi ve en büyük destekçisi olan Hatice, İslam'ı kabul eden ilk kadındır. Hz. Muhammed'e her zaman güvenmiş ve onun peygamberlik görevini desteklemiştir.

Ali bin Ebu Talib: Hz. Muhammed'in kuzeni ve damadı olan Ali, İslam'ı kabul eden ilk erkek ve çocuktur. Ali, daha sonra dördüncü halife olarak İslam ümmetini yönetmiştir.

Zeyd bin Harise: Hz. Muhammed'in özgürlüğüne kavuşturup evlatlık edindiği Zeyd, İslam'ı kabul eden ilk köle olarak bilinir. Zeyd, daha sonra İslam ordusunda önemli görevler üstlenmiştir.

Ebu Bekir es-Sıddık: Hz. Muhammed'in yakın arkadaşı ve sadık bir destekçisi olan Ebu Bekir, İslam'ı kabul eden ilk serbest erkek olarak kabul edilir. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'in vefatından sonra İslam ümmetinin liderliğini üstlenerek İslam'ın ilk halifesi olmuştur.
1

Hz. Muhammed'in doğum gününü ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

 • A ) Salavat
 • B ) Haniflik
 • C ) Mevlit
 • D ) el-Emin

2

Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in babasının adı nedir?

 • A ) Abdullah
 • B ) Abdülmuttalip
 • C ) Vehb
 • D ) Ebu Talip

3

Hz. Muhammed'in müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu sözlerin tümüne ne denir?

 • A ) Farz
 • B ) Vacip
 • C ) Sünnet
 • D ) Helal

4

620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ve en büyük destekçisi vefat etti. İslam tarihinde bu yıla hüzün yılı adı verilen bu yılda hangi yakınlarını kaybetti?

 • A ) Hz. Hatice - Abdülmuttalib
 • B ) Halime – Ebu Talib
 • C ) Hz. Hatice – Ebu Talib
 • D ) Amine – Hz. Ebubekir

5

Peygamberimiz kaç yaşına kadar süt annesinin yanında kalmıştır?

 • A ) 3
 • B ) 4
 • C ) 5
 • D ) 6

6

Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Medine
 • B ) Mekke
 • C ) Kudüs
 • D ) Taif

7

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan biri değildir?

 • A ) Ebu Lehep
 • B ) Hz. Hatice
 • C ) Hz. Ali
 • D ) Hz. Zeyd

8

Peygamber efendimizin devesinin adı nedir?

 • A ) Deves
 • B ) Kasva
 • C ) Basva
 • D ) Süraka

"4. Sınıf Din Kültürü İlk Müslümanlar Kimlerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Veda Haccı ve Veda Hutbesi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.