Sor

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Mekke Dönemi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hz. Muhammed'in Mekke ve Medine Yılları

Hz. Muhammed'in Mekke Dönemi


Mekke dönemi, Hz. Muhammed'in doğumuyla başlar ve 622 yılında Hicret'e kadar devam eder. Bu dönem, İslam'ın doğuşu ve ilk yayılışı için önemlidir. Hz. Muhammed 40 yaşındayken Cebrail aracılığıyla Allah'tan vahiy almaya başlamış ve peygamber olarak görevlendirilmiştir. İlk vahiy, Hira Dağı'ndaki Nur mağarasında gerçekleşmiştir.

Mekke döneminde İslam, yavaşça yayılmaya başlamış ve putperestlikle mücadele etmiştir. Hz. Muhammed ve Müslümanlar, Mekke'nin yöneticileri ve putperest topluluklar tarafından sürekli zulme uğramış ve işkence görmüşlerdir. Müslümanların sayısı arttıkça, bu zulüm daha da şiddetlenmiştir. Bu dönemde İslam'ın temel öğretileri ve inançlarının yayılması için çaba gösterilmiştir.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?
İlk vahiyden bir süre sonra Yüce Allah, Hz. Muhammed'e (s.a.v.) en yakınlarından başlayarak insanları İslam'a çağırdı. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Zeyd (r.a.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.) ilk Müslümanlar oldular

✔ Hz. Muhammed (s.a.v) 571 yılında Mekke'de doğdu.

✔ Mekke ve çevresinde dürüstlüğü, güvenilirliği ve güzel ahlakıyla tanındığından "Güvenilir Muhammed" yani Muhammedü'l Emin ismiyle anılırdı.

✔ Hz. Muhammed'in yaşadığı dönem, toplumun pek çok olumsuz davranışları sebebiyle Cahiliye Dönemi olarak anılırdı.

✔ Hz. Muhammed'e 610 yılında Ramazan ayında Hira Nur Dağında Cebrail a.s tarafından Alâk Suresi'nin ilk beş ayeti gönderildi.

✔ İlk vahyin gelmesinden sonra uzun bir süre vahiy gelmedi. O döneme Fetret'ül vahiy denir.

✔ Hz. Peygamber tebliğ görevine ilk olarak aile bireylerinden başladı.

✔ Peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine tebliğ denir.

✔ Hz. Muhammed ilk üç yıl insanlara İslam'ı gizlice anlattı.

✔ Üç yılın sonunda Müslümanların sayısı otuza ulaştı.

✔ İlk Hicret, 615 yılında Hz. Osman (r.a) başkanlığında Habeşistan'a yapıldı.

✔ 616 yılında da Cafer b. Ebu Talip (r.a) başkanlığında daha kalabalık bir grupla 2. Habeşistan göçü gerçekleşti.

✔ Mekkeli müşrikler, Mekke'de kalan Müslümanlar üzerinde baskı kurarak boykot uygulamaya başladılar.

✔ 616 yılında başlayan boykot tam üç yıl sürdü. Boykot 619 yılında sona erdi.

Hz. Peygamber, peygamberliğinin en büyük destekçisi amcası Ebu Talip ile eşi Hz. Hatice'yi (r.a) art arda kaybetti bu yıla Hüzün Yılı denildi.

✔ Hz. Muhammed (s.a.v.), yanına azatlı kölesi Hz. Zeyd'i (r.a.) de alarak Mekke'ye yakın bir şehir olan Taif'e gitti. Peygamberimiz (s.a.v.), onları putlara tapmaktan vazgeçmeye, Allah'a (c.c.) iman etmeye çağırdı. Ancak Taifliler, Hz. Peygamber'in (s.a.v.) davetini kabul etmediler.

✔ Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Miraç Gecesi'nde Kâbe'den alınıp Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya Allah'ın (c.c.) izniyle götürülmesine İsra denir.

✔ Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Recep ayının 27. gecesinde, Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi, oradan da göğe yükseltilerek Allah'ın (c.c.) ayet ve olağanüstü nimetlerinin kendisine gösterilmesine Miraç denir.
1

Mekke'de az da olsa, Hz. İbrahim'den (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ne ad verilir?

 • A ) Müşrik
 • B ) Hanif
 • C ) Putperest
 • D ) Hristiyan

2

Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy hangisidir?

 • A ) Anlat!
 • B ) Yaz!
 • C ) Oku!
 • D ) Dinle!

3

Taif'te Hz. Peygambere taş gelmemesi için kendini siper eden sahabe kimdir?

 • A ) Hz. Ali
 • B ) Hz.Zeyd
 • C ) Hz.Hamza
 • D ) Hz.Ömer

4

Uhud Savaşı'nda Hz. Peygambere gelen oka elini siper eden sahabe kimdir?

 • A ) Talha Bin Ubeydullah
 • B ) Musab Bin Umeyr
 • C ) Halid Bin Velid
 • D ) Hz.Ebu Bekir

5

Şeyma Peygamberimizin neyi olur?

 • A ) kızı
 • B ) süt kardeşi
 • C ) amcasının kızı
 • D ) gelini

6

Peygamberimiz (sav) Yalan söylemez, kimseyi aldatmazdı.
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir cevap olur?

 • A ) Hiçbir zaman
 • B ) Her zaman
 • C ) Bazen
 • D ) Çoğunlukla

7

Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in annesinin adı nedir?

 • A ) Ayşe
 • B ) Fatma
 • C ) Amine
 • D ) Berre

8

Aşağıdakilerden hangisi ilk müslüman olanlardan biri değildir?

 • A ) Ebu Lehep
 • B ) Hz. Hatice
 • C ) Hz. Ali
 • D ) Hz. Zeyd

"4. Sınıf Hz. Muhammed'in Mekke Dönemi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hz. Muhammed'in Medine Dönemi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.