Sor

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Gençliği ve Evliliği Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Hz. Muhammed'in (sav) gençliği ve evliliği, hayatının önemli dönemlerindendir.

Hz. Muhammed'in Gençliği ve Evliliği


Hz. Muhammed'in gençliği, amcası Ebu Talib'in yanında geçmiştir. Ebu Talib, ona ticaret konusunda eğitim vermiş ve farklı bölgelere yapılan ticaret kervanlarına katılmasına yardımcı olmuştur. Bu seyahatler sırasında, Hz. Muhammed farklı kültürlerle ve insanlarla tanışma fırsatı bulmuş ve insan ilişkilerinde beceri kazanmıştır.

Yirmi beş yaşındayken Hz. Hatice’yle (r.a.) evlendi. Hz. Hatice ve Hz. Muhammed'in evliliği, sevgi ve saygıya dayalıdır. Hz. Hatice, Hz. Muhammed'e maddi ve manevi destek sağlamış ve onun en büyük destekçisi olmuştur.

Mekke’de haksızlıkların önüne geçmek, can ve mal güvenliğini sağlamak, iyilikte dayanışma içinde olmak amacıyla Hılfu’l-Fudûl (Erdemliler Antlaşması) topluluğunu oluşturdular. Hz. Muhammed (s.a.v.) de bu topluluğun üyeleri arasında yer almış ve çalışmalarına aktif olarak katılmıştır.

Hılfu'l-Fudûl'un kuruluş amacı, adaletsizlik ve haksızlıklara karşı mücadele etmek ve toplumsal barışı ve huzuru sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda, fakirlerin ve zayıf kimselerin haklarını korumak için çalışmışlardır. Hılfu'l-Fudûl, İslam'ın temel prensipleri arasında yer alan adalet, merhamet ve insana saygı gibi değerleri yaşatmak için mücadele etmiştir.

Ayrıca, Hz. Muhammed'in dürüstlüğü ve güvenilirliği nedeniyle "el-Emin" (Güvenilir) olarak anılmaya başlamıştır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençliğinde yaşadığı önemli olaylardan biri, amcalarıyla birlikte Ficar Savaşı’na katılmasıdır. O, bu savaşta geri planda düşmanlardan atılan okları toplamıştır.

Hz. Muhammed'in Çocukları


Hz. Hatice’yle evliliklerinden;
→ Kâsım,
→ Abdullah,
→ Zeynep,
→ Rukiye,
→ Ümmügülsüm
→ Fatıma
adında altı çocukları dünyaya geldi.
→ Hz. Peygamber’in (s.a.v.), Hz. Hatice’nin (r.a.) vefatından sonra evlendiği Mariye adlı eşinden, İbrahim adında bir oğlu daha dünyaya gelmiştir.

✔ Çocuklarından Hz. Fatıma hariç bütün çocukları Peygamberimizden önce vefat etmişler

Hz. Muhammed'in gençliği ve evliliği, hayatının önemli dönemlerindendir. Bu süre zarfında, iş ve ticaret dünyasında beceriler kazanmış ve dürüstlük ve güvenilirlik ile tanınmıştır.

✔ Dadısının adı Ümmü Eymen’dir.

✔ Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur.

✔ Peygamberimiz (S.A.V.) doğmadan babası Abdullah vefat etti.

✔ 0-4 yaşları arasında Süt annesi Halime’de kaldı.

✔ 4-6 yaşları arasında Annesi Amine ile kaldı.

✔6 yaşında Annesi Amine vefat etti.

✔ 6-8 yaşları arasında Dedesi Abdulmuttalip ile kaldı.

✔ 8 yaşında Dedesi Abdulmuttalip vefat etti.

✔ 8-25 yaşları arasında Amcası Ebu Talip ile kaldı

✔ 12 yaşındayken ilk ticaret yolculuğunu Şam’a yaptı.

✔ 17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.

✔ 20 yaşındayken " Erdemliler Topluluğu (Hilful Fudul )" adlı birliğe katıldı.

✔ Hz. Muhammed 25 yaşında iken 40 yaşında bulunan Hz. Hatice ile Hatice'nin teklifi üzerine evlenmiştir.

✔ Hz. Muhammed (S.A.V.) 40 yaşında (610 yılında) Peygamber oldu.

✔ Hz. Ebubekir ile uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Medine’ye hicret ettiler (622 yılı).

✔ 8 Haziran 632 de 63 yaşında Medine'de vefat etmiştir.
1

Kişinin, konuşmalarında ve davranışlarında tutarlı olmasına ne denir?

 • A ) Doğruluk
 • B ) Adalet
 • C ) Sadakat
 • D ) Şefkat

2

İnsanlar güzel ahlak ilkelerine uyduğunda toplumda aşağıdakilerden hangisi olmaz?

 • A ) bozgunculuk
 • B ) huzur
 • C ) mutluluk
 • D ) barış

3

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir insanda bulunması gereken özelliklerden biridir?

 • A ) Kıskançlık
 • B ) Yardımseverlik
 • C ) Kibir
 • D ) Lakap takmak

4

İnsanın hayatta en büyük destekçisi kimdir?

 • A ) Akrabalarıdır.
 • B ) Anne babasıdır.
 • C ) Arkadaşlarıdır.
 • D ) Komşularıdır.

5

Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir?

 • A ) Allah'ı tek ilah kabul etmek
 • B ) İbadeti yalnızca Allah için yapmak
 • C ) Her işe Fatiha suresi ile başlamak
 • D ) Gerçek anlamda yardımı Allah'tan dilemek

6

İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duyguya ne denir?

 • A ) Barış
 • B ) İyilik
 • C ) Sevgi
 • D ) Güven

7

Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

 • A ) Zor ve sıkıntılı anlarında destek olmalıyız.
 • B ) Duygu ve düşüncelerine saygı duymalıyız.
 • C ) Onları üzecek davranışlardan uzak durmalıyız.
 • D ) Mutlu günlerinde arkadaşlarımızı kıskanmalıyız.

8

Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlara ve kurallara ne denir?

 • A ) İyilik
 • B ) Ahlak
 • C ) Sevap
 • D ) Doğruluk

"4. Sınıf Hz. Muhammed'in Gençliği ve Evliliği Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hz. Muhammed'in Medine Dönemi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.