Sor

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Medine Dönemi Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Medine dönemi, Hz. Muhammed ve Müslümanların Mekke'den Medine'ye Hicret etmesiyle başlar ve 632 yılında Hz. Muhammed'in vefatına kadar devam eder. Hicret, İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir ve Medine, İslam'ın merkezi olmuştur.

Medine'de, Hz. Muhammed ve Müslümanlar, daha güvende ve özgür bir ortamda İslam'ı yaymaya devam etmişlerdir. Medine döneminde İslam, sosyal ve politik alanlarda da önemli bir güç haline gelmiştir. Medine'nin çeşitli kabileleri arasında anlaşmazlıklar ve savaşlar yaşanırken, Hz. Muhammed bu kabileler arasında barışı sağlamış ve İslam'ın adalet ve eşitlik ilkesini yaymıştır.

Medine dönemi, İslam'ın daha geniş bir coğrafyaya yayılması ve daha güçlü bir topluluk haline gelmesi için önemli bir dönemdir. Bu dönemde pek çok savaş ve anlaşma gerçekleşmiş, İslam düşmanlarıyla mücadele edilmiştir. Hz. Muhammed'in 632 yılında vefatıyla Medine dönemi sona ermiş ve İslam tarihinin sonraki bölümleri başlamıştır.

✔ Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine'ye varır varmaz yaptığı ilk iş bir Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi) inşa etmek oldu.

✔ Hz. Peygamber, 620 yılında Medine'den panayır için gelen altı kişilik bir gruba İslam'ı anlattı. Medineliler de bu çağrıya olumlu karşılık vererek Müslüman oldular. Tarihte bu olay, Birinci Akabe Biatı olarak adlandırılır.

✔ 621 yılında on iki kişilik grup Mekke yakınlarındaki Akabe mevkiinde Hz. Peygamberle tekrar bir araya geldi. 622 yılında gerçekleşen bu olay, İslam tarihinde İkinci Akabe Biatı olarak adlandırılır

✔ Hz. Peygamber zamanında yaşayan, Müslüman olarak Hz. Peygamberi çok kısa bir süre de olsa gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimseye sahabi denir.

✔ İslam tarihinde yapılan bu ilk mescit, Kuba Mescidi'dir.

✔ 622 yılında Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine Hicret denir.

✔ Hicret yolculuğunda Hz. Muhammed'e arkadaşı Hz. Ebu Bekir (r.a) ona eşlik etti

Mescid-i Nebi'nin bitişiğine Suffe adı verilen bir bölüm daha vardı. Burada kimsesiz Müslümanlar barınıyor ve ilim öğreniyorlardı.

✔ Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara muhacir denir.

Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara destek olan, her türlü yardımı yapan Medineli Müslümanlara ise Ensar denir.

✔ Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında 624, 625 ve 627 yıllarında Bedir, Uhud ve Hendek savaşları meydana gelmiştir.

✔ Müslümanlar galip gelecekken, Hz. Peygamberin stratejik bir noktaya yerleştirdiği okçular yerlerini terk etmesiyle Müslümanların yenildiği savaş Uhud Savaşı'dır.

✔ Medine ve çevresinde yaşayan kabileler, Yahudiler ve Müslümanlar arasında Medine Sözleşmesi adı verilen bir antlaşma yapıldı.

✔ 628 yılında Hz. Peygamber ve 1500 kadar Müslüman Kabe'yi ziyaret etmek istedi. Bu ziyarete engel olmak isteyen müşriklerle Hudeybiye mevkiinde Hudeybiye Antlaşması yapıldı. Antlaşmaya göre Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeden Medine'ye geri dönecektir. Antlaşma 10 yıl geçerli olacak.

✔ Hudeybiye Antlaşması’ndan iki yıl kadar sonra müşrikler antlaşmayı bozdular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 630 yılında Mekke'yi Feth etti.
1

Hz. Peygamber, bir hadisinde ... Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır. buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisinde salavat ifadesi yer almaktadır?

 • A ) Salli ve Barik duaları
 • B ) Fatiha suresi
 • C ) Sübhaneke duası
 • D ) Kevser suresi

2

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke'den Medine'ye hicretinin sebeplerinden biridir?

 • A ) Müslümanların yeni yerler görmek istemesi
 • B ) Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması
 • C ) Medine'nin güvenli bir yer olması
 • D ) Mekke'nin çok sıcak bir iklime sahip olması

3

Ehl-i Beyt ne demektir?

 • A ) Hz. Muhammed'e (sav) ilk iman edenlere denir.
 • B ) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesine, ev halkına denir.
 • C ) Hz. Muhammed'le (sav) birlikte Veda Haccına katılanlara denir.
 • D ) Hz. Muhammed'le (sav) birlikte hicret edenlere denir.

4

Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür?

 • A ) 632
 • B ) 622
 • C ) 642
 • D ) 612

5

Fil suresi Kuran-ı Kerim'in kaçıncı suresidir?

 • A ) 100
 • B ) 103
 • C ) 105
 • D ) 107

6

Peygamber Efendimizle Ebu Talib ilk nereye yolculuk yaptı?

 • A ) Şam
 • B ) Medine
 • C ) Taif
 • D ) Mekke

7

Aşağıdakilerden hangisi Mekke ‘de yaşayan halkın gelir geçim kaynakları arasında olamaz?

 • A ) Tarım
 • B ) Hayvancılık
 • C ) Ticaret
 • D ) Balıkçılık

8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.) için söylenemez?

 • A ) Haksızlıklar kendisini ilgilendirmiyorsa sessiz kalırdı.
 • B ) Emanetleri koruma konusunda titiz davranırdı.
 • C ) Kötü söz ve davranışlardan kaçınırdı.
 • D ) Aile büyüklerini sever ve sayardı.

"4. Sınıf Hz. Muhammed'in Medine Dönemi Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hz. Muhammed'in Mekke Dönemi Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.