Sor

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Doğumu ve Çocukluğu Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

4. Sınıf Hz. Muhammed'in Doğumu ve Çocukluğu Konu Anlatımı Konu Anlatımı

Hz. Muhammed’in Doğumu ve Çocukluğu


Hz. Muhammed (sav) çocukluğunu yetim olarak geçirmiştir. 570 yılında Mekke'de dünyaya geldiğinde, babası Abdullah zaten vefat etmişti. Annesi Amine, Hz. Muhammed'in bakımıyla ilgilenmiştir, ancak o sadece altı yaşındayken annesi de vefat etmiştir. Bu nedenle, Hz. Muhammed'in çocukluğu büyük ölçüde akrabalarının himayesinde geçmiştir.

Dedesi Abdulmuttalib, Âmine'nin ölümünden sonra Hz. Muhammed'in velayetini üstlenmiştir ve ona sevgi ve şefkat göstermiştir. Abdulmuttalib, Kureyş kabilesinin saygın bir lideriydi ve Hz. Muhammed'e Kureyş toplumundaki değerler ve gelenekler hakkında bilgi verdi. Ne yazık ki, Hz. Muhammed sekiz yaşındayken dedesi de vefat etti.

Bunun üzerine, amcası Ebu Talib, Hz. Muhammed'in velayetini üstlendi ve onu kendi çocukları gibi yetiştirdi. Ebu Talib, Muhammed'in gençliğine kadar ona rehberlik etti ve onu ticaretle ilgili konularda eğitti. Hz. Muhammed, amcası Ebu Talib'in yanında ticaret kervanlarıyla seyahat ederek, farklı kültürlerle ve insanlarla tanışma fırsatı buldu. Bu deneyimler, onun insan ilişkilerinde beceri kazanmasına ve sosyal ve kültürel anlayışını geliştirmesine yardımcı oldu.

Hz. Muhammed'in çocukluğu aynı zamanda, o dönemde Arap yarımadasında yaygın olan bir gelenek olan "çölde emzirme" dönemini de içerir. Bebekken, Hz. Muhammed, sütannesi Halime tarafından emzirilmiştir.
Çocuklarını çölde büyüten aileler, bu sayede onların daha sağlıklı ve güçlü bir ortamda büyümelerini, aynı zamanda Arap dilini ve ahlakını öğrenmelerini sağlamayı amaçlamışlardır. Hz. Muhammed, dört veya beş yaşına kadar Halime'nin yanında kalmış ve ardından annesi Amine'nin yanına dönmüştür.

✔ Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 Pazartesi günü Arabistan’ın Mekke kentinde doğmuştur.

✔ Hz. Muhammed’in babasının adı Abdullah, annesinin adı Amine’dir.

✔ Dedesinin adı Abdulmuttalip'tir.

✔ Süt annesinin adı ise Halime’dir.

✔ Peygamber Efendimiz ‘in süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah’tır.

✔ Doğmadan önce babası, 6 yaşındayken annesi, 8 yaşındayken de dedesi vefat etti.

✔ Annesi vefat ettikten sonra dedesi Abdulmuttalip’in yanında, dedesi vefat ettikten sonra da amcası Ebu Talip’in yanında kalmıştır.

✔ 4 yaşına kadar süt annesinin yanında kaldı.

✔ İlk ticaret yolculuğunu 12 yaşındayken yaptı(Şam’a).

✔ 17 yaşındayken amcalarıyla birlikte ticaret için Yemen’e gitti.

Hz. Muhammed Kimin Yanına Ne Kadar Kaldı?
♣ 0-4 yaş → Süt annesi Halime’de kaldı.
♣ 4-6 yaş → Annesi Amine ile kaldı.
♣ 6 yaş → Annesi vefat etti.
♣ 6-8 yaş → Dedesi Abdulmuttalip ile kaldı.
♣ 8 yaş → Dedesi vefat etti.
♣ 8-25 yaş → Amcası Ebu Talip ile kaldı.
1

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğum gününü ifade etmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?

 • A ) Salavat
 • B ) Haniflik
 • C ) El-Emin
 • D ) Mevlit

2

Hz. Muhammed'in (sav.) doğduğu dönemde Mekke'deki yaşamla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A ) İnsanlar kabileler hâlinde yaşıyorlardı.
 • B ) Ticaret başlıca geçim kaynağıydı.
 • C ) İnsan haklarına saygılı, özgür bir yaşam sürdürülmekteydi.
 • D ) Putperestlik yaygın bir inançtı.

3

Hangi peygamber insanlara Hz. Muhammed'in (s.a.v.) geleceğini müjdelemişti?

 • A ) Hz. İsa (as)
 • B ) Hz. Davut (as)
 • C ) Hz. İdris (as)
 • D ) Hz. Adem (as)

4

Mekke'de az da olsa, Hz. İbrahim'den (a.s.) kalan doğru inancı sürdüren insanlar da vardı. Bunlara ne ad verilir?

 • A ) Müşrik
 • B ) Hanif
 • C ) Putperest
 • D ) Hristiyan

5

Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür?

 • A ) 632
 • B ) 622
 • C ) 642
 • D ) 612

6

Hz. Peygamberin Medine'de inşa ettiği mescide ................ denir Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 • A ) Kâbe
 • B ) Mescid-i Aksa
 • C ) Mescid-i Nebi
 • D ) Kuba Mescidi

7

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Hatice ile evlendiğinde......yaşındaydı. Boşluğa ne gelmelidir?

 • A ) 25
 • B ) 30
 • C ) 35
 • D ) 40

8

Miraç olayında Allah (C.C), Hazreti Peygamberin ümmetine ne hediyede bulundu?

 • A ) Oruç
 • B ) Hac
 • C ) Beş vakit namaz
 • D ) Zekat

"4. Sınıf Hz. Muhammed'in Doğumu ve Çocukluğu Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "4. Sınıf Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre Konu Anlatımı" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.