Sor

Fatiha suresinde üzerinde durulan hususlar nelerdir?

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Fatiha Suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü ve özeti olarak kabul edilir.

Fatiha Suresi, Yüce Allah'ın övgüsü ve hamdiyle başlar. Allah'ın merhameti, lütfu ve adaletine vurgu yaparak, O'nun yaratıcılığına, evrenin yönetimine ve insanlar üzerindeki hâkimiyetine dikkat çeker.

→ Allah'ın merhametli ve şefkatli yönlerini vurgular. Rahman ve Rahim, Allah'ın esirgeyen ve bağışlayan sıfatlarını temsil eder.

→ Fatiha Suresi, insanların ahiret gününde hesaba çekileceğine ve bu günün önemine dikkat çeker.

→ Sure, Allah'a ibadet etmenin ve sadece O'na muhtaç olmanın önemine işaret eder.

Fatiha Suresi, Müslümanların Allah'tan doğru yolu ve hidayeti talep etmelerini öğütler. Bu doğru yol, Allah'ın rızasına uygun hareket etmek ve O'nun emirlerine uymaktır.

→ Sure, Müslümanların Allah'ın gazabına uğramış olanlar ve sapmış olanların yollarından uzak durmaları gerektiğini vurgular.

Fâtiha Suresi'nin bu temel hususları, Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde de detaylı bir şekilde ele alınır ve açıklanır. Fâtiha Suresi, Müslümanlar için hem bir dua hem de bir öğretidir ve İslam'ın temel inanç ve değerlerini ifade eder.
1

İslam dini yardımlaşmaya büyük önem verir. Yardımda bulunurken bazı konulara dikkat etmek gerekir. Yardımın, bir elin verdiğinden diğer elin haberi olmayacak şekilde yapılması önemlidir. Eskiden, maddi durumu iyi olanlar sadaka taşı olarak bilinen taşların üzerindeki oyuklara, ihtiyaç sahipleri için gönüllerinden koptuğu kadarıyla para bırakırlardı. İhtiyaç sahipleri kendilerine yetecek kadar parayı buradan alır ve geri kalanına da başkalarını düşünerek dokunmazlardı.
Bu metinde, yardımlaşma ile ilgi asıl vurgulanmak istenen hangisidir?

 • A ) Nasıl yapılması gerektiği
 • B ) Ne zaman yapılacağı
 • C ) Kimlere yapılması gerektiği
 • D ) Ne ile yapılacağı

2

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Dinimiz insanların barış ve huzur içinde, kardeşçe yaşamasını ister.
 • B ) Dinimiz, dünyada huzurun ve barışın hâkim olması için insanlara güzel davranışlarda bulunmayı emreder.
 • C ) Dinimiz bireye ve topluma zarar veren, insanlar arası ilişkileri bozacak her türlü kötülüğü emreder.
 • D ) Dinimiz, sevgi ve saygıyı her zaman hayatımızda yaşamamızı ister.

3

Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bazı dua ifadelerine yer verir. Fatiha suresi içinde de bazı dualar geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de geçen aşağıdaki dualardan hangisi, Fatiha suresinde geçmektedir?

 • A ) Rabb'imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
 • B ) ... Ey Rabb'imiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver...
 • C ) Ey Rabb'im! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle....
 • D ) De ki: ‘Rabb'im! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!'

4

Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • A ) Sevgi ve saygının; insanlar arasında iyi ilişkilerin, dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır.
 • B ) Sevgi ve saygı sayesinde insanlar birbirleriyle daha iyi anlaşır ve kaynaşırlar.
 • C ) İnsan, sevgi ve saygı duyduğu kişileri kendisine daha uzak hisseder.
 • D ) Sevgi ve saygıyla dostluklar sürdürülür.

5

Hz. Muhammed (sav.) kişinin, arkadaşını seçerken dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiştir. Buna göre iyi bir insanla arkadaşlık eden kişi bu arkadaşlıktan olumlu etkilenip yarar görebilir, kötü biriyle arkadaşlık eden ise bundan olumsuz etkilenerek zarar görebilir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamber'in bu öğretisi ile ilgilidir?

 • A ) Ağaç yaşken eğilir.
 • B ) Akıl yaşta değil, baştadır.
 • C ) Üzüm üzüme baka baka kararır.
 • D ) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

6

İslam dinine göre insanlar, Allah'ın istediği davranışları yapmaya özen göstermeli ve O'nun hoşlanmadığı davranışlardan uzak durmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, insanların kaçınması gereken davranışlardandır?

 • A ) Paylaşmak
 • B ) Alay etmek
 • C ) Gülümsemek
 • D ) Yardım etmek

7

Kardeşler birbirine sevgi saygı gösterirse aşağıdakilerden hangisi olmaz?

 • A ) Ailede sorunlar ortaya çıkar.
 • B ) Birbirleriyle iyi geçinirler.
 • C ) Ailede huzur ve mutluluk olur.
 • D ) Kardeşler birbirini anlayışla karşılar.

8

Fatiha suresi nerede indirilmiş ve kaç ayettir?

 • A ) Mekke, 7 ayet
 • B ) Medine, 7 ayet
 • C ) Mekke, 8 ayet
 • D ) Medine, 8 ayet

"Fatiha suresinde üzerinde durulan hususlar nelerdir?" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Komşularla İlişkilerimiz nasıl olmalıdır?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.