Sor

4.Sınıf Fatiha Suresi ve Anlamı Konu Anlatımı

Konu Özetleri İle Öğrendiklerini Şimdi Pekiştirme Vakti.

Fatiha Suresi ve Anlamı
Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir. Fatiha suresi, yedi ayetten oluşmaktadır. Fatiha Suresi bütün namazların her rekatında, ayaktayken okunur.

Fatiha suresinde, bütün övgülerin Allah için olduğu, Allah’ın, esirgeyici ve bağışlayıcı olduğu, kullarını koruduğunu, kullarına nimetler ve rızıklar verdiği belirtilmektedir.

Fatiha suresinde kulluk ve ibadetin yalnızca Allah’a yapılması gerektiği ifade edilir. Doğru yola ulaşmak için Allah’ın yardımının dilenmesi gerektiği hatırlatılır.

Fatiha Suresinin Okunuşu


1. Bismillâhirrahmânirrahîm
2. Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin,
3. errahmânir-rahîm,
4. mâliki yevmiddîn,
5. iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn,
6. ihdinas-sırâtal müstakîm,
7. sırâtallezîne en’amte aleyhim,
ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı


1. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).
2. Hamt (övme ve övülme), âlemlerin Rabb’i Allah’a mahsustur.
3. O, Rahman’d›r ve Rahîm’dir.
4. Ceza gününün malikidir.
5. (Rabb’imiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
6. Bizi doğru yola ilet.
7.Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.
1

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. buyurmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi hadisten çıkarılabilecek bir sonuçtur?

 • A ) Kardeşler her zaman yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalıdır.
 • B ) Küçükler, büyüklerine saygı göstermeli, onların sözlerini dikkate almalıdır.
 • C ) Kardeşler aynı zevk, istek ve beklentilere sahip olmayabilir.
 • D ) Kardeşler birbirlerine kırıcı söz ve davranışlardan kaçınmalıdır.

2

Hz. Peygamber, bir hadisinde Müslümanı şöyle ifade etmiştir: Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kişidir.
Bu hadiste bir Müslüman'da olması gereken hangi ahlaki özellik vurgulanmıştır?

 • A ) Nezaket
 • B ) Fedakârlık
 • C ) Güvenilirlik
 • D ) Yardımseverlik

3

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında yer almaz?

 • A ) Anne ve babaya saygılı olmak
 • B ) Başkalarını kıskanmak
 • C ) Yoksullara yardım etmek
 • D ) Doğru sözlü ve dürüst olmak

4

''Euzübillahimineşşeytanirracim'' sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Kovulmuş şeytanın kötülüğünden Allah'a sığınırım.
 • B ) Allah'tan umut kesilmez.
 • C ) Allah'a şükürler olsun.
 • D ) Allah'ın rahmeti üzerinize olsun.

5

Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. (Tirmizî, Birr, 33.)
Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına vereceği en değerli şey aşağıdakilerden hangisidir?

 • A ) Güzel ahlak
 • B ) Yeni kıyafet
 • C ) Maddi destek
 • D ) Teknolojik cihaz

6

Peygamber'imizin söylediği sözlerden hangisi komşularla ilişkiler ile ilgili değildir?

 • A ) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
 • B ) Ey Ebu Zer! Çorba pişirirken suyunu çok koy, komşularını gözet.
 • C ) Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, Müslüman kişinin saadetindendir.
 • D ) İlim öğreniniz.... İlim öğrendiğiniz kişiye karşı saygılı olunuz.

7

Aşağıdakilerden hangisi İslam'da övülen ahlaki davranışlardan biri değildir?

 • A ) Adaletli olmak
 • B ) Görgülü olmak
 • C ) Saygısız olmak
 • D ) Alçak gönüllülük

8

İslam Dini güzel ahlaklı olmamızı ister. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir cevap olur?

 • A ) Alçak gönüllü ve merhametli olmak
 • B ) Komşu ve akrabalarımızla iyi geçinmek
 • C ) Zararlı davranışlardan sakınmak
 • D ) Yoksullara yardım etmemek

"4.Sınıf Fatiha Suresi ve Anlamı Konu Anlatımı" konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Bu dersle ilgili hazırladığımız "Güzel Ahlaklı Bir İnsanda Bulunmaması Gereken Özellikler Nelerdir?" içeriğini de okuyarak öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.